Blog

Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 10
23.04.2020

Siły ściskające

W artykule znajdziesz:

Siły ściskające

Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 11
Siły ściskające

Siły ściskające pochodzą od ciężaru własnego przęseł i filara oraz od obciążeń ruchomych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Reakcje poziome przęseł na filary pochodzą od hamowania, od oddziaływań taboru, skierowanych w poprzek mostu, od sił odśrodkowych, od zmian termicznych, skurczu betonu przęseł, oporów tarcia w łożyskach, parcia wiatru na przęsła i filary. Zginanie filarów występuje wzdłuż i w poprzek mostów. Jest ono wywołane przez mimośrodowe działanie sił pionowych, przez oddziaływania poziome, przez momenty przejmowane z przęseł.

Obciążenia pionowe działają mimośrodowo wzdłuż mostu, gdy filar niesie dwa przęsła wolnopodparte i gdy wypadkowa ich reakcyj nie przechodzi przez środki ciężkości przekrojów filara; może to być wywołane różnicami w rożniętościach przęseł lub w ich obciążeniach. Obciążenia pionowe działają mimośrodowo w poprzek mostu, gdy są ustawione niesymetrycznie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Oddziaływania poziome dają momenty zginające filary wzdłuż i w poprzek mostu, wzrastające wraz z wysokością
Siły poziome działające na filary mogą być wywołane przez parcie wody i kry oraz przez uderzenia przedmiotów niesionych przez powódź, spławianych lub płynących po rzekach żeglownych. Szczególnie silne mogą być uderzenia taboru rzecznego. Filary wiaduktów są narażone na uderzenia pojazdów.
Filary mogą podlegać momentom skręcającym o wektorach skierowanych wzdłuż osi filarów (uprawnienia budowlane). Momenty takie powstają na przykład w filarach niosących belki ciągłe przy jednostronnym nagrzaniu przęseł przez słońce. Wówczas przęsła wyginają się w płaszczyźnie pomostu wywołując niejednakowe przesunięcia wzdłużne po obu stronach mostu.

Dostosowanie filarów do zagospodarowania przeszkody polega przede wszystkim na uwzględnieniu wymagań ruchu pod mostem (program egzamin ustny). Przez ruch rozumiemy tu żeglugę, spław, przejazd lub przejście. Ale oprócz tego ruch pod mostem może oznaczać, podobnie jak ruch na moście, możliwość spływu wód i przeprowadzenie przewodów. Dostosowanie przestrzeni pod mostem do ruchu jest jednym z rodzajów zagospodarowania przeszkody. Zagospodarowaniem jest też zabudowa, urządzenia przemysłowe, produkcyjne lub usługowe, uprawa, urządzenia wypoczynkowe. Każda z tych odmian zagospodarowania wymaga innego ukształtowania filarów (opinie o programie).

Filary

Filary ustawiane w korytach rzek powinny być dostosowane do spływu wody tak, aby nie zmniejszały nadmiernie szerokości koryta, wpływając na spiętrzenie wody, lub aby nie powodowały nierównomierności w przepływie wywołując wiry lub znaczne różnice prędkości spływu, a przez to rozmycie dna i mielizny utrudniające żeglugę. Z tych względów części filarów położone w wodzie powinny być dostosowane do opływu.
Podobnie filary wiaduktów nad drogami powinny mieć kształty dostosowane do ruchu wzdłuż przeszkody (segregator aktów prawnych).

Powinny być one odporne na uderzenia; nie powinny mieć ostrych krawędzi, które mogłyby ulec uszkodzeniu. Odpowiednio do celu budowy filarów występują w nich części dostosowane do przejmowania lub przekazywania sił, do opływu wody, do ruchu pod mostem. W filarach, których głównym zadaniem jest przenoszenie oddziaływań pionowych, odróżniamy następujące części:
1) fundamenty,
2) części opływowe,
3) części nośne,
4) ławy łożyskowe.

Fundamenty filarów zależą od uwarstwień i warunków posadowienia. W tradycyjnej formie fundam’ent składa się z płyty i trzona, którego ostatnia, górna odsadzka występuje nad dno przeszkody. Płyta ta jest ustawiona na gruncie lub na palach.
Część zanurzona w wodzie ma kształt dostosowany do opływu (promocja 3 w 1). Rozpoczyna .się ona nad odsadzką płyty fundamentowej i sięga nad poziom wielkich wód. Na kształt tej części składa się dziób filara zaokrąglony dla ułatwienia opływu, ściany boczne i ściana tylna, zwężone dla zapobieżenia powstawaniu wirów za filarem. Na rzekach, na których występuje duża kra, dzioby filarów kamiennych rozwijano w izbice.
Części nośne filarów są kształtowane w postaci ścian albo slupów pionowych lub ukośnych, dostosowanych do sposobu przejmowania sił z przęseł. Zadaniem części nośnych jest przenoszenie sił; nie są one dostosowane do opływu lub do ruchu pod mostem i nie powinny wchodzić w skrajnię tego ruchu.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 16 Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 17 Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 18
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 19
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 20 Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 21 Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 22
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 32 Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 33 Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 34
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 35
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 36 Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 37 Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 38
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budowanie jest podstawą zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami