Sita przesiewników płaskich nieruchomych

Sita przesiewników płaskich nieruchomych
Sita przesiewników płaskich nieruchomych

Sita przesiewników płaskich nieruchomych ustawiane są pochyło pod kątem 30-50°do poziomu. Warunkiem ruchu kruszywa na sicie takiego przesiewnika. Przesiewniki ruchome mają różną konstrukcję, uzależnioną głównie od sposobu wprawiania sit w drgania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przesiewniki ruchome dzielą się w zasadzie na wstrząsane i wibracyjne. Sita przesiewników wstrząsanych wprawiane są w ruch postępowo-zwrotny za pomocą mimośrodów, przy czym skok sita odpowiada wielkości skoku mimośrodu. Liczba wstrząsów (suwów liczonych w jednym kierunku) wynosi zazwyczaj 200-1200 na minutę (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Schemat przesiewnika wstrząsanego. Przesiewnik wstrząsany składa się: z nieruchomej ramy 7, wykonanej z profilowanych kształtowników stalowych, ustawionej zazwyczaj na podporach, z ramy ruchomej 2 zaopatrzonej zazwyczaj w trzy sita 3 oraz mechanizmu mimośrodowego 4 i silnika 5. Rama 2 wykonana jest w postaci odkrytej od góry skrzyni pochylonej do poziomu pod kątem 17-j-22°; rama ograniczona jest z obydwu boków i od górnego końca ściankami z blachy stalowej (uprawnienia budowlane). Jest ona zawieszona na dwóch łożyskach mimośrodowego wału głównego, którego łożyska główne umocowane są na nieruchomej ramie 7. Obydwa końce ramy 2 oparte są na cylindrycznych amortyzatorach sprężynowych.

Obrót mimośrodowego wału głównego powoduje wstrząsy ramy wraz z sitami, przy czym podczas obracania się wału część środkowa ramy wraz z sitami opisuje koła, których promienie równe są wielkości mimośrodu wału głównego (pozostałe punkty ramy wraz z sitami zataczają elipsy) (program egzamin ustny). Trzy sita przesiewnika z otworami zmniejszającymi się licząc z góry na dół (np. 60, 22 i 8 mm) ustawione są nad sobą. Przy 1200 obrotach wału i 3 m2 powierzchni użytecznej sit można posortować na poszczególne frakcje 15 m3 tłucznia na godzinę.

Przesiewnik wibracyjny

Przesiewnik wibracyjny składa się z ramy nieruchomej 7, ramy wibrującej 2, wibratora 3 napędu 4. Wibrator 3 wzbudzający drgania umocowany jest na ramie wibrującej 2, która wsparta jest za pomocą trzech par resorów 5 oraz pary spiralnych sprężyn 6 na nieruchomej ramie I. Silnik napędu zmontowany jest na płycie 7 (opinie o programie).

Rama ruchoma wibrująca stanowi otwarte koryto 7 z dwoma sitami jedno pod drugim. Sita wibracyjne wprawiane są w drgania przez wibratory. Liczba drgań w tym przypadku wynosi zazwyczaj 1400-3000 na minutę. Wielkość sit wibracyjnych przy tej samej wydajności co sit wstrząsanych jest znacznie mniejsza. Zarówno w budownictwie, jak i w wytwórniach elementów budowlanych największe zastosowanie znalazły przesiewniki wibracyjne.

Istotnym kryterium pracy przesiewników jest tzw. efektywność przesiewnika. Oznacza ona wyrażony w procentach stosunek ciężaru ziaren określonej frakcji przechodzących przez właściwe dla tej frakcji sito do ciężaru wszystkich ziaren tej frakcji znajdujących się w kruszywie. Należy bowiem zauważyć, że nie wszystkie ziarna zdążą w czasie przemieszczania się po sicie przejść przez oczka o wymiarach większych od średnicy tych ziaren (segregator aktów prawnych).

Przyczyną tego może być np. niekorzystny skład uziarnienia, zbyt krótkie sita, niewłaściwy kształt oczek w siatce, wilgotność przesiewanego materiału itp. Przykładowo można podać, że im większa jest różnica średnicy ziaren kruszywa i średnicy otworów w sicie, tym łatwiej przejdą one przez oczka sita, a zatem tym wyższa będzie efektywność przesiewu. Podobnie będzie wtedy, gdy wzrastać będzie długość sit, oczywiście do pewnej granicy, poza którą wpływ wydłużania sita zanika. Natomiast powiększanie amplitudy drgań wpływa niekorzystnie na efektywność przesiewników, gdyż przy większych skokach ziaren zmniejsza się na drodze długości sita liczba skoków tych ziaren, a zatem zmniejsza się prawdopodobieństwo ich przejścia przez sito (promocja 3 w 1).

Podobnie ujemny efekt występuje przy wilgotnym kruszywie, gdyż drobne ziarna oblepiając ziarna o większych średnicach zatrzymują się wraz z nimi na sitach przesiewnika przeznaczonych dla oddzielania frakcji o większych średnicach. Przy kruszywie o większej wilgotności może nastąpić całkowite zalepienie oczek o małych średnicach. Efektywność przesiewania w przesiewnikach płaskich jest znacznie wyższa (0,9) od przesiewników cylindrycznych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami