Składniki gotowych wyrobów lakierowych

Składniki gotowych wyrobów lakierowych

Składniki gotowych wyrobów lakierowych mogą zachowywać się względem siebie czynnie (aktywnie) lub też biernie (pasywnie). Przy biernym zachowaniu się składników z sumowania właściwości poszczególnych składników wynikają właściwości wyrobu i wykonanego pokrycia. Za przykład może posłużyć pokrycie wykonane na spoiwie z żywicy ftalowej, zabezpieczające metal przed korozją i równocześnie odbijające promienie cieplne, stosowane na zbiornikach gazu i materiałów pędnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Składa się ono z dwu warstw gruntujących nałożonych z minii ołowianej i z trzech warstw nawierzchniowych lakieru ftalowego zawierającego proszek aluminiowy. Lakier ftalowy twardnieje przede wszystkim wskutek utleniania i nie reaguje ze znajdującym się w nim proszkiem aluminiowym. Składniki lakieru mają następujące właściwości:

  • błona z żywicy ftalowej ma dobrą przyczepność do metalu, jest elastyczna i odporna na wpływy atmosferyczne;
  • proszek aluminiowy jest odporny na wpływy atmosferyczne i chemiczne, a ponadto tworzy w powłoce powierzchnie odbijające światło i ciepło, czemu sprzyja warstwowy układ płytek proszku w powłoce (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W wyniku takich właściwości składników gotowe pokrycie wykazuje dobrą przyczepność, odporność na wpływy atmosferyczne i gazy spalinowe oraz zdolność odbijania promieni cieplnych i świetlnych. Wyroby lakierowe bywają pigmentowane i niepigmentowane. Głównymi składnikami w wyrobach niepigmentowanych są: substancja błonotwórcza, rozpuszczalnik i rozcieńczalnik oraz dodatki (uprawnienia budowlane).

Wyroby pigmentowane

Wyroby pigmentowane zawierają oprócz tego jeszcze pigmenty i dodatki służące do stabilizacji mieszaniny spoiwa i pigmentów. Masy szpachlowe i kity składają się ze spoiwa, pigmentów i dużej ilości wypełniacza. Część pigmentów w stosunku do spoiwa zachowuje się biernie, inne są chemicznie czynne. Pigmenty czynne tworzą z kwasami tłuszczowymi spoiw olejnych mydła metali, które wywierają dodatni wpływ na właściwości powłok (program egzamin ustny). Wpływ mydeł jest szczególnie ważny dla materiałów stosowanych na powłoki gruntujące i na warstwy pośrednie. Niektóre pigmenty stosowane są również do gruntów reaktywnych. Przy stosowaniu pigmentowanych wyrobów lakierowych należy zwracać uwagę na stopień odporności pigmentów na działanie zasad, kwasów i siarkowodoru.

Poważny wpływ na wykonawstwo pokryć i na ich właściwości wywiera sposób i długość czasu ich schnięcia. Należy rozróżniać schnięcie fizyczne i chemiczne. Schnięcie fizyczne polega na ogół na odparowaniu zawartych w wyrobach lakierowych rozpuszczalników i rozcieńczalników; powstające w ten sposób powłoki są przeważnie odwracalne. Schnięcie chemiczne następuje odpowiednio do właściwości spoiwa przez utlenianie, poliaddycję lub polikondensację; powstające w ten sposób powłoki są zwykle nieodwracalne (opinie o programie).

Gotowe wyroby lakierowe nanoszone są bądź pędzlami, bądź też przez natryskiwanie, zanurzanie lub w inny sposób. Pojedyncza powłoka nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed korozją. Dopiero kilka powłok naniesionych jedna na drugą mogą utworzyć pokrycie o wymaganej nieprzepuszczalności i grubości (segregator aktów prawnych).

Pokrycia malarskie lakierowe nie we wszystkich przypadkach mogą sprostać wymaganiom stawianym pokryciom przeciwkorozyjnym. Dotyczy to obiektów, które bez przerwy są narażone na działanie cieczy i gazów silnie agresywnych i powodujących erozję. Do obiektów takich należą przede wszystkim: zbiorniki, rury, części aparatury i urządzeń produkcyjnych stosowanych w przemyśle chemicznym. Od wewnątrz muszą one uzyskać warstwę ochraniającą, nieprzepuszczalną, odporną przeciw agresji chemicznej i mechanicznej(promocja 3 w 1). W takich warunkach stosuje się w pierwszym rzędzie wykładziny z folii gumowej lub folii z tworzyw sztucznych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !