Składniki surowcowe i mieszaniny

Składniki surowcowe i mieszaniny

Składniki surowcowe i mieszaniny oraz uwodnione cementy badano metodą analizy termicznej na urządzeniu systemu F. Paulik, I. Paulik, L. Erden (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przemiany strukturalne i skład fazowy próbek badano za pomocą analizy rentgenowskiej.
Zbadano nowy składnik surowcowy - perlit ze złóż bieriegowskiego i aragackiego.

Perlit ze złoża bieriegowskiego składa się z krystalicznych odmian kwarcu (4,26, 3,343, 2,458, 2,282, 2,237, 2,128, 1,817, 1,66, 1,54, 1,45, 1,418 i 1,375 A), montmorylonitu (5,98 A), skalenia (6,55 A) i hydro-, miki. Na rentgenogramie 2 zaś widać, że perlit ze złoża aragackiego składa się głównie z faz bezpostaciowych, ponieważ jest mniej maksimów dyfrakcyjnych i mają one małą intensywność. Wynika to wyraźnie z intensywności dyfrakcyjnych maksimów kwarcu, które powtarzają się na rentgenogramach perlitów pochodzących z obu złóż. W perlicie znajduje się montmorylonit (6,15, 2,80 i 1,497 A), skaleń, kaolinit (7,14 A), hydromika (5,2 A) oraz getyt i hematyt (2,69 i 1,60 A) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Fazowe składy perlitów badano również metodą analizy termicznej.

Na krzywej DTA perlitu ze złoża bieriegowskiego występują trzy efekty endotermiczne. W temperaturze 150°C wydziela się woda fizyczna i woda uwięziona między- warstwowo w montmorylonicie i glinach zawierających hydromiki. W temperaturze 565°C częściowo wydziela się woda krystalizacyjna. Efekt endotermiczny w przedziale temperatury 880-r910°C odpowiada rozpadowi hydromik i montmorylonitu (uprawnienia budowlane).
Na krzywej DTA perlitu ze złoża aragackiego zaznaczają się dwa efekty endoter- miczne i jeden efekt egzotermiczny. Efekt endotermiczny w temperaturze 280—310°C związany jest z odwadnianiem getytu; następujący po nim efekt egzotermiczny odpowiada krystalizacji resztćk getytu z utworzeniem hematytu a Fe203 [1], Intensywność efektu egzotermicznego jest większa od intensywności efektu endotermicznego częściowego rozpadu montmorylonitu i glin zawierających hydromiki.
Efekt endotermiczny w temperaturze 880-f910°C ma w obu perlitach jednakową intensywność (program egzamin ustny).

Wypalanie mieszanin

Ogólną właściwością perlitów pochodzących z różnych złóż jest mała zawartość w nich wody, z czym związane są małe straty prażenia, wynoszące ok. 4%.
Występujące po tym piku gwałtowne wznoszenie się krzywej wiąże się prawdopodobnie z reakcjami CaO z A1,03 i Fe203 w temperaturze 940CC [3]. Straty prażenia wzrastają od 33,4 do 37,6% w miarę zwiększania wartości modułu nasycenia od 0,80 do 0,95 (opinie o programie).

W celu zbadania procesu spiekania zestawów w temperaturze przekraczającej 1000°C formowano próbki o wymiarach 50x50x 15 mm pod ciśnieniem 104-15 MPa, ogrzewano je w elektrycznym piecu laboratoryjnym do temperatury 1350-rl500°C z przetrzymywaniem przez 30 min w maksymalnej temperaturze, a następnie gwałtownie oziębiano w powietrzu. Proces spiekania zestawów badano metodą Frankego, oznaczając zawartość wolnego tlenku wapniowego w spiekach (tabl. 7-3).
Jak wykazuje analiza rentgenowska, zestawy spiekane w temperaturze 1500°C składają się z następujących minerałów: alitu (5,901, 3,037, 2,97, 2,60, 1,938, 1,82, 1,76 i 1,54 A), belitu (2,76, 1,978 i 1,896 A), glinianu wapniowego (4,89, 4,05 i 2,70 A) i tlenku wapniowego (2,40 A).

Niektóre maksima dyfrakcyjne (2,78, 2,74, 2,28, 2,189, 2,083, 2,01, 1,628 i 1,48 A) nakładają się na siebie (segregator aktów prawnych).
A zatem można wyciągnąć wniosek, że dwuskładnikowe zestawy - złożone z kredy i perlitu - spiekają się w dopuszczalnych granicach temperatury, co można wyjaśnić dobrą reaktywnością składnika glinokrzemianowego, zawierającego dużą ilość krzemionki (perlitu).
Wypalanie mieszanin surowcowych z dodatkiem , mineralizatorów.

W celu intensyfikacji procesu wypalania stosuje się następujące mineralizatory: fosfogips, sześciofluorokrzemian sodowy, fluoryt (promocja 3 w 1).
Fosfogips jest odpadem przemysłowym, powstającym przy produkcji kwasu fosforowego; spełnia on rolę złożonego mineralizatora, gdyż zawiera siarczany i fosforany.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !