Warstwa piasku

Warstwa piasku

Warstwa piasku służy jako szczelina dylatacyjna pomiędzy konstrukcją tarasową a płytą nośną. Dzięki temu odkształcenia powstające w górnych warstwach tarasu nie są przekazywane bezpośrednio płycie nośnej. Ma to szczególne znaczenie, kiedy płyta stropowa złożona jest z elementów prefabrykowanych, pomiędzy którymi łatwo powstają szczeliny, a w tynku rysy nawet przy nieznacznych odkształceniach. Konstrukcja tarasu typu stropodachu zakrytego (program uprawnienia budowlane na komputer).

W pierwszym przypadku ruchome zamocowanie płyty konstrukcyjnej wykonane jest na ścianie zewnętrznej, a w drugim na ścianie wewnętrznej. W obu przypadkach pozioma szczelina poślizgowa wykonana jest w jednakowy sposób przez zastosowanie warstwy piasku pod warstwą ocieplającą. Warstwę poślizgową można również układać w postaci warstwy papy, jednakże łączenie dylatacji z przeponą parochronną nie jest pożądane ze względu na możliwość uszkodzenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Szczeliny dylatacyjne pionowe. Dylatacja pionowa jest prostą konsekwencją zastosowania dylatacji poziomej. Ażeby ruchy pomiędzy płytami mogły odbywać się swobodnie w miejscu połączenia ruchomego płyty nośnej z murem muszą być pozostawione pionowe szczeliny dylatacyjne. Niezależnie od powyższego należy zastosować pionowe szczeliny w podłożu i nawierzchni, które ulegają znacznym odkształceniom termicznym wskutek ogrzewania promieniami słonecznymi (uprawnienia budowlane).

Przepony izolacyjne. Do izolacji tarasów stosuje się ciężkie przepony. Przy stałych i kosztownych nawierzchniach powinno się stosować przepony czterowarstwowe. Technika układania przepon. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na konieczność trwałego uszczelniania głównych szczelin dylatacyjnych budynku i szczelin związanych z konstrukcją tarasów. Technologia uszczelniania szczelin dylatacyjnych (program egzamin ustny).

Układanie płyt

Nawierzchnia tarasu. Nawierzchnie tarasów mogą być wykonywane z tanich i pospolitych materiałów. Zależnie jednak od sposobu ich użytkowania znajdują zastosowanie nawierzchnie trwalsze, do luksusowych włącznie. Najprostszą nawierzchnią tarasu jest warstwa żwiru ułożona wprost na przeponę wodoszczelną.
Przy nawierzchniach tarasowych szczególnie starannie wykłada się holkiele (opinie o programie). Jeżeli nawet płyty betonowe są układane na piasku, to i w tym przypadku holkiel wykłada się trwałą okładziną.
Układanie płyt na piasku ma tę dobrą stronę, że tarasy w ten sposób pokryte można łatwo naprawiać bez kosztownego zrywania nawierzchni (segregator aktów prawnych).

Układanie płyt na piasku chroni je przed niszczeniem wskutek zmian termicznych i działaniem mrozu, gdyż płyty na piasku są zdylatowane we wszystkich złączach. Z tego też powodu nawierzchnie na piasku znalazły zastosowanie na tarasach w budownictwie mieszkaniowym. We wszystkich przypadkach ułożenia płyt na piasku, piasek można zastąpić zaprawą cementową. Wskazane jest jednak pod zaprawę układać warstwę suchej papy, ażeby nie nastąpiło zespolenie nawierzchni z przeponą. W razie potrzeby zrywania nawierzchni nie dopuszcza się w ten sposób do uszkodzenia przepony (promocja 3 w 1).
Nawierzchnie wyżej wymienionych typów stosowane są do tarasów, na których nie przewiduje się eksploatacji o charakterze przemysłowym i handlowym. W takich przypadkach przepona może być łatwo uszkodzona, jeżeli płyty zostaną częściowo usunięte lub uszkodzone.

Zaprawa stanowiąca podłoże dla płyt zazwyczaj nie przekracza 3 cm grubości; dlatego nie chroni dostatecznie przepony przed uszkodzeniem, ponieważ wypadanie płyt nawierzchni przyczynić się może do odsłonięcia przepony.
Tarasy w budynkach użyteczności publicznej wymagają trwalszej ochrony przepony przed mechanicznym uszkodzeniem. Nawierzchnię układa się z dwóch warstw. Pierwszą warstwę stanowi konstrukcyjna płyta żelbetowa zbrojona siatką stalową, a warstwę drugą stanowi właściwa nawierzchnia do chodzenia.

Jako nawierzchni używa się asfaltu lanego, płytek terakotowych i innych przytwierdzonych do ochronnej płyty żelbetowej. W tych przypadkach zniszczenie nawierzchni i wynikający z tego powodu remont nie może przyczynić się do uszkodzenia przepony.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !