Składowa pozioma obciążenia

Składowa pozioma obciążenia

Składowa pozioma obciążenia od naciągu lin przenoszona jest w tego typu wieży na podłoże przez odpowiednio ukształtowaną podstawę, składowa zaś pozioma obciążenia awaryjnego, działająca na wieżę, przenoszona jest przez znaczną bezwładność żelbetowej wieży bez zastrzałowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

W obliczeniach statycznych zastrzałowych wież wyciągowych uwzględnia się dwa rodzaje obciążeń (por. np. [40], [61], [90]):
a) obciążenia występujące podczas normalnego ruchu urządzenia wyciągowego,
b) obciążenia awaryjne.
Do występujących podczas normalnego ruchu urządzenia wyciągowego należą obciążenia:
c) stałe, składające się z ciężaru własnego wieży i wszystkich urządzeń, które stale na nią działają, jak ciężar kół linowych, osi, łożysk, urządzeń dźwigowych itp.,
d) zmienne, pomostów, spoczników i schodów, przyjmowane zwykle w wysokości 250 kG/m2,
e) wieży wiatrem oraz dachu śniegiem,
f) ruchowe, obejmujące ciężar naczyń wydobywczych, zawiesi, liny nośnej i wyrównawczej, ciężar wozów i urobku.
Przy jeździe ludzi nie uwzględnia się ciężaru wozów i urobku, natomiast wprowadza się ciężary ludzi i drzwi.

Ze względu na opory rozruchu i hamowania wszystkie obciążenia ruchowe mnoży się przez współczynnik dynamiczny, wynoszący zwykle q> = 1,10 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W obliczeniach statycznych wież zastrzałowych o statycznie niewyznaczalnym ustroju należy ponadto uwzględnić wpływy skurczu betonu, temperatury oraz nierównomiernego osiadania fundamentów wskutek eksploatacji górniczej.
W obliczeniach statycznych konstrukcji zastrzałowych wież wyciągowych uwzględnia się omówione niżej przypadki obciążenia awaryjnego.
Przypadek I. Naczynie wydobywcze uderza o belki odbojowe. Wieżę oblicza się wtedy na obciążenie ciężarem własnym i siłą zrywającą linę, bez uwzględnienia obciążenia wiatrem (uprawnienia budowlane).
Przypadek II. Po uderzeniu naczynia wydobywczego o belki odbojowe i zerwaniu liny naczynie wydobywcze spada na podchwyty.

Wieżę oblicza się na obciążenie będące iloczynem ciężaru spadającego naczynia i współczynnika dynamicznego. Współczynnik dynamiczny przyjmuje się o wartości tp = 5. W rzeczywistości wartość tego współczynnika nie jest stała, lecz zależy od sztywności urządzenia podchwytowego. Zmienia się ona w szerokim przedziale.

Wieże z maszynami wyciągowymi

Przypadek III. Zerwanie liny nastąpi wskutek zaklinowania naczynia wydobywczego w szybie. Zastrzałową wieżę wyciągową oblicza się wtedy dla obciążenia ciężarem własnym, siłą zrywającą jedną linę oraz 1/3 siły zrywającej drugą linę (program egzamin ustny).
W obliczeniu statycznym wież szybowych zbędne jest obliczanie sił osiowych i momentów dla wszystkich przypadków obciążenia; wystarczy uwzględnić tylko te obciążenia, przy których powstają największe naprężenia. Przy obciążeniu awaryjnym przyjmuje się zmniejszenie współczynnika pewności do 1,2, jednak mimo tego obciążenie to jest z reguły mniej korzystnym przypadkiem obciążenia od obciążeń podczas normalnego ruchu wyciągu (opinie o programie).

Przy obliczaniu fundamentów uwzględnia się 50°/o obciążenia awaryjnego, zakotwienie zaś trzonu prowadniczego oblicza się dla pełnej siły zrywającej linę.
Wieże z maszynami wyciągowymi umieszczonymi na wieży nad szybem.
Wieże wyciągowe z maszynami wyciągowymi umieszczonymi na wieży, czyli tzw. wieże maszynowe - zawierają hale maszyn wyciągowych, pomieszczenia na linowe kola kierujące oraz pomieszczenia: przetwornic lub prostowników, wentylatorów, rozdzielni i przynależnej aparatury. Ponadto wieża maszynowa ma klatkę schodową, wyciąg towarowo-osobowy oraz otwór montażowy, znajdujący się we wszystkich stropach wieży (segregator aktów prawnych).

W hali maszyn wyciągowych instaluje się suwnicę o udźwigu odpowiednim dla największego podnoszonego ciężaru, z mechanicznym napędem podnoszenia haka i ręcznym napędem jazdy wózka i mostu suwnicy. Pionowe przekroje trzech żelbetowych wież maszynowych.
Wieże maszynowe, podobnie jak wieże zastrzałowe, mają belki odbojowe, urządzenie podchwytowe oraz prowadniki naczyń wydobywczych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !