Składowa równoleżnikowa

Składowa równoleżnikowa

Składowa równoleżnikowa sumuje się z rozciąganie obciążeniem od nadciśnienia panującego w dyfuzorze, zmniejszającego się ku wylotowi. Przy prędkościach wypływu powietrza większych od 10 m/s wskazana jest kontrola stanu naprężenia na obciążenia rozrywające powłokę dyfuzora. Poza tym można stosować wzory, dotyczące powłokowych chłodni stożkowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kanały wentylacyjne (lunety). Wymagania technologiczne dotyczące konstrukcji kanałów wentylacyjnych są następujące. Długość kanału nie może być mniejsza od 7,5 m z uwagi na ochronę wentylatora w przypadku wybuchu w kopalni (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Rzeczywista długość kanału od szybu do rozwidlenia na dwa lub trzy kierunku dla dwuwentylatorowego lub trójwentylatorowego urządzenia zależna jest zarówno od wykorzystania powierzchni przy szybie (głównie od schematu obiegu wozów), jak i głębokości wlotu kanału do szybu.
Głębokość wlotu kanału zależy do sposobu wykorzystania szybu. Jeśli szyb nie będzie nigdy miał wyciągu, można od samego szybu prowadzić lunetę poziomo na powierzchni lub też pod powierzchnią (uprawnienia budowlane). W tym przypadku znika ukośny odcinek przejściowy i luneta wyraźnie się skraca.

Jeśli w szybie istnieje lub przewidzany jest w przyszłości wyciąg, górna wewnętrzna krawędź wlotu kanału nie może sięgać mniej niż 0,5 m poniżej dolnej krawędzi uszczelnienia szybu obejmującego naczynie wyciągowe. Gdy np. naczynie wydobywcze jest klatką dwupiętrową, głębokość górnej krawędzi wlotu kanału wynosi od 5,0 do 5,5 m. Kąt nachylenia ukośnego odcinka kanału wynosi 30° do 45°. Krawędź wewnętrzna załomu powinna być zaokrąglona promieniem r = _ , 3 a zewnętrzna r\~ % d, gdzie d jest średnicą kołowego lub bokiem kwadratowego poprzecznego przekroju kanału. Podobnie zresztą każdy załom powinien być zaokrąglony tym promieniem. Dodatkowym warunkiem wpływającym na długość kanału może być wymaganie zlokalizowania w nim stacji pomiaru przepływu powietrza w przypadku niemożności umieszczenia jej w szybie.

Układ dwuwentylatorowy

Długość prostego odcinka pomiarowego powinna wynosić co najmniej 4d. Przy dużych prędkościach powietrza należy przewidzieć wnękę na końcu odcinka pomiarowego dla przeprowdzającego pomiary (o ile przewidziane to jest w projekcie wentylacji kopalni). Z powyższych danych wynika odległość punktu rozwidlenia kanału od os; szybu. Rozwidlenie kanałów następuje zwykle pod kątem 2 • 30° - przy układzie dwuwentylatorowym i pod kątem 2 • 45° - przy układzie trójwentylatorowym (program egzamin ustny). W układzie dwuwentylatorowym, przy zastosowaniu wentylatorów osiowych, za rozwidleniem a przed wentylatorem konieczne jest zastosowanie odcinka przejściowego między prostokątnym przekrojem kanału a okrągłym otworem osłony wentylatora. Odcinek ten powinien mieć długość co najmniej 2d.

W rozwidleniu kanału między kanałami głównymi umieszczony jest kanał rewersyjny o wysokości identycznej jak w kanałach głównych i szerokości nie mniejszej niż 60% ich szerokości, z uwagi na przewidywaną wydajność prądu rewersyjnego (opinie o programie). Przekrój poprzeczny kanału oblicza się biorąc pod uwagę wydajności zastosowanego wentylatora i optymalną średnią prędkość powietrza w kanale, wynoszącą 10 m/s. Prędkość graniczną 15 m/s można stosować w wyjątkowych przypadkach - np. przy zwiększeniu wydajności wentylatora w istniejącym urządzeniu w czasie rekonstrukcji kopalni. Pole powierzchni poprzecznego przekroju kanału ustala projektant części mechaniczno-energetycznej. Poprzeczny przekrój kanału żelbetowego jest z reguły kwadratowy (wyjątkowo prostokątny) (segregator aktów prawnych).

Podziemne kanały murowane kołowe lub eliptyczne obecnie prawie nie są stosowane. Naroża przekroju w kształcie kwadratu powinny być zaokrąglone promieniem 0,05 d. Praktycznie realizuje się to przez wykonanie w żelbecie pod kątem 45° naroża stycznego do teoretycznego ćwierć okręgu i zaokrąglenia za pomocą zaprawy cementowej, którą wnętrze kanału jest wyprawione dla wyrównania powierzchni i zmniejszenia oporów przepływu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !