Blog

07.05.2021

Składowanie klinkieru

W artykule znajdziesz:

Składowanie klinkieru

Składowanie klinkieru

Uzasadniono konieczność oddzielania poszczególnych, składających się na ciąg produkcyjny, operacji technologicznych wielkopojemnościowymi składowiskami buforowymi. Podstawowa rola składowisk ma charakter ruchowo-organizacyjny, polega bowiem głównie na izolowaniu i uniezależnianiu ruchu poszczególnych oddziałów produkcyjnych od planowych bądź przypadkowych przestojów oddziału poprzedzającego i następnego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Składowisko klinkieru, oddzielające operację wypalania (piece obrotowe) od operacji mielenia, oprócz roli buforu kompensacyjnego ma jednak także znaczenie chemiczno-technologiczne. Zasadniczy postulat technologii produkcji klinkieru głosi konieczność pełnego wysycenia zawartego w mieszance surowcowej wapna kwaśnymi tlenkami, bez pozostawienia w produkcie spiekania wolnego nie związanego tlenku wapniowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jednak w warunkach przemysłowych, szczególnie w przypadku spiekania surowców zawierających mało reaktywne składniki (np. piasek kwarcowy) i wobec stałej konieczności realizowania uzasadnionego kompromisu między jakością produktu a ekonomiką procesu, klinkier zawiera często pewne ilości wolnego tlenku wapniowego (uprawnienia budowlane). Należy przy tym pamiętać, że występujący w klinkierze wolny tlenek wapniowy przeszedł w piecu obrotowym przez stosunkowo wysoką temperaturę i jest z tej przyczyny mało aktywny, trudno i bardzo powoli reaguje z wodą, ma więc wszelkie cechy wapna martwo wypalonego.

Ponadto zdarza się często, że wolny tlenek wapniowy jest w masie klinkieru rozłożony nierównomiernie, występując w postaci większych lokalnych skupień. Obecność wolnego tlenku wapniowego jest dla jakości cementu niebezpieczna, grozi bowiem pękaniem, a nawet rozpadaniem się zhydratyzowanego, stwardniałego wyrobu betonowego.
Przedstawione okoliczności skłaniają do przechowywania świeżo wyprodukowanego klinkieru przez dłuższy czas w kontakcie z wilgocią atmosferyczną (program egzamin ustny).

Ilość klinkieru

W tych warunkach występujące w przemysłowym klinkierze portlandzkim choćby niewielkie ilości wolnego tlenku wapniowego mają czas zhydratyzować i zamienić się w wodorotlenek wapniowy. Występujący przy tej przemianie przyrost objętości doprowadza do pękania i rozpadu poszczególnych ziarn klinkieru, a więc naprężenia niszczące rozładowują się w luźnym zbiorze ziarn klinkieru i nie stanowią zagrożenia dla jakości cementu (opinie o programie).

Z powyższego wynika, że konstrukcja hali składowiskowej klinkieru powinna umożliwiać jego kontakt z atmosferą, a jej pojemność powinna zapewniać dostatecznie długi okres składowania odpowiedniej buforowej ilości klinkieru. Pierwszy z tych postulatów doprowadzał do budowy otwartych, czasem tylko zadaszonych składów klinkieru. Hale składowania klinkieru były najczęściej obsługiwane suwnicami chwytakowymi, które zapewniały zarówno odbiór z pieców i rozsypywanie świeżego klinkieru na hali, jak i zasilanie młynów cementu klinkierem pobranym z hali (segregator aktów prawnych).

Należy dodać, że w cementowniach, których dobowa produkcja nie przekraczała 1000 t klinkieru, był on składowany na wspólnej hali składowiskowej, której poszczególne odcinki przeznaczone były dla wstępnie rozdrobnionego surowca, dodatków korekcyjnych, węgla, klinkieru, gipsu, a czasem także granulowanego żużla wielkopiecowego. Przenoszenie klinkieru chwytakami na hali pozbawionej bocznych ścian osłonowych powodowało bardzo intensywne i uciążliwe dla otoczenia pylenie.

Okoliczność ta, w połączeniu ze stałym i znacznym wzrostem dobowej wydajności fabryk cementu, doprowadziła do konstruowania składów klinkieru na tyle osłoniętych, aby nie dopuścić do wydobywania się na zewnątrz pyłu wytwarzanego w czasie napełniania hali. Te nowoczesne składowiska klinkieru mają postać zadaszonych i osłoniętych pryzm lub stożków, a czasem także silosów (promocja 3 w 1). Zapełnianie składowiska zapewniają stacjonarne przenośniki różnych typów, które zasypują skład w jednym punkcie (stożek, silos) bądź w dowolnym punkcie długiej pryzmy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami