Składowanie materiałów izolacyjnych

Składowanie materiałów izolacyjnych

Wobec wysokich wymagań stawianych materiałom do robót izolacyjnych odbiór ich od dostawcy i przyjęcie do składowania powinno odbywać się pod
ścisłym nadzorem technicznym. Materiały powinny być dostarczane zgodnie z normami, warunkami technicznymi, opisem technicznym dokumentacji i kosztorysem. Materiały powinny być cechowane i mieć świadectwa badań laboratoryjnych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Pierwszym warunkiem stawianym przy odbiorze jest stwierdzenie, że materiały nie są uszkodzone: np. rolki papy i juty nie są zgniecione i podarte, beczki z masami nie przeciekają. Przy powierzchniowych oględzinach należy określić zgodność dostawy z zamówieniem.

Składowanie materiałów izolacyjnych zależy od ich właściwości.
Role pap bitumicznych ustawia się pionowo, a role jut bitumicznych zawiesza się na wałkach, na które role są nawinięte (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Beczki z masami izolacyjnymi łatwopalnymi powinny być szczelne. Wyciekanie mas powoduje trwałe zanieczyszczenie magazynu, utrudnia organizację robót i zwiększa niebezpieczeństwo pożaru.
Lepiki dostarczone w bębnach, skrzyniach lub luźno w kawałkach muszą być oddzielone przegrodami, ażeby nie rozpływały się. Powinny być gromadzone w pobliżu urządzenia przeznaczonego do topienia mas.

Wszelkie inne materiały, jak folie winidurowe i igelitowe, powinny być zabezpieczone przed odkształceniami i możliwością uszkodzenia.
Szczególnie starannie powinny być przechowywane pasy folii igelitowej, pasy ołowiu i inne, przeznaczone do wykonywania spoin dylatacyjnych (uprawnienia budowlane).
Metalowe części ram, uchwytów, obramowań przepon, tuleje rur z zaciskami i innych elementów powinny być dokładnie sprawdzone, czy są w komplecie, czy części poszczególne pasują oraz czy są zgodne z dokumentacją techniczną. Stalowe elementy mechaniczne powinny być starannie naoliwione i przygotowane do montażu.

Pokrycia powłokowe

Materiały pochodzenia organicznego wymagają pomieszczeń suchych i ciepłych (program egzamin ustny). Jeżeli roboty odbywają się w okresie chłodnym, magazyny muszą być ogrzewane. Przy robotach zimowych należy przygotować pomieszczenie, w którym materiały przeznaczone na bieżący dzień roboczy powinny być ogrzane do temperatury 20-P30 °C. Przy większych robotach pożądane są specjalne cieplaki, ogrzewane rurami centralnego ogrzewania lub piecami, których paleniska są umieszczone na zewnątrz.
Należy pamiętać, że roboty izolacyjne wymagają wyjątkowego porządku i przestrzegania ustalonego harmonogramu, ponieważ w zasadzie należą do robót, których wykonanie wymaga często wstrzymania innych ważniejszych, nie mówiąc o kosztach pompowania wody i stałej obecności nadzoru (opinie o programie). Brak jakiegokolwiek elementu powoduje zatrzymanie robót, dezorganizację, odbijającą się na całej budowie. Powstawać mogą wtedy usterki, których w większości przypadków nie można usunąć bez bardzo kosztownych przeróbek i nowych inwestycji.

Zabezpieczenia od wilgoci atmosferycznej i gruntowej obejmują pokrycia dachów, tarasów, jezdni mostowych oraz izolacje fundamentów i innych elementów budowli.
Powłoki. Pokrycia powłokowe polegają na układaniu powłok z lepików i mas izolacyjnych. Ten rodzaj zabezpieczeń jest u nas stosunkowo rzadko stosowany. Główną przeszkodą do stosowania pokryć powłokowych jest trudność uzyskania trwałego podłoża, gdyż stosowane prawie wyłącznie gładzie cementowe odpryskują i powstają w nich znaczne szczeliny wywołujące rozrywanie powłok. Powłoki są trwałe tylko na powierzchniach z niewyprawionego betonu (segregator aktów prawnych).

Takie powierzchnie gładkie i nadające się do układania powłok mają np. konstrukcje prefabrykowane. Trwałe podłoża uzyskuje się również w przypadku natychmiastowego zacierania powierzchni betonów układanych na mokro.
Podłoże nie powinno działać szkodliwie na powłokę. Nie powinno parować, a zatem musi być suche.

Nie może ono również przepuszczać pary wodnej pod ciśnieniem. Podłoże nie powinno być podatne na zmiany temperatur (promocja 3 w 1).
Przyjmując takie wymagania można powłoki stosować prawie wyłącznie jako pokrycia wiat, pełnych elementów konstrukcyjnych oraz dachów w budynkach z dobrze wentylowanymi poddaszami.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !