Składowiska odpadów w Polsce

Składowiska odpadów w Polsce

Zagrożenia środowiska spowodowane odpadami są coraz poważniejszym problemem w Polsce. Akty prawne, przepisy i programy edukacyjne nie zawsze dają zamierzony efekt. Wciąż wielu Polaków wyrzuca śmieci i odpady w miejscach do tego nie przeznaczonych, np. w lasach. Składowiska odpadów należą pod względem budowlanym do trudnych obiektów (segregator aktów prawnych). Muszą być one szczelne i nie oddziaływać negatywnie na środowisko. A do tego muszą mieć one dużą powierzchnię oraz pojemność. Art. 103. z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach mówi, że:

- odpady składuje się na: składowisku odpadów, w podziemnym składowisku odpadów, w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

- wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów: odpady niebezpieczne, obojętne, inne niż niebezpieczne i obojętne (promocja 3 w 1).

Natomiast w naszym kraju istnieją następujące rodzaje składowisk:

- niezorganizowane - są to zagłębienia terenu bez specjalnego przygotowania przez takie składowiska może zostać skażona woda gruntowa,

- pół-zorganizowane - bardzo popularna forma składowisk, jest w nim zorganizowana izolacja składowanych odpadów od podłoża, ale to także nie zabezpiecza środowiska przed emisją ścieków i niebezpiecznych substancji,

- zorganizowane - spełniają wszystkie normy techniczne i są bezpieczne dla środowiska.

Ważne jest także, by w przyszłości ograniczyć ilość odpadów. Natomiast te zmiany należy wprowadzać stopniowo. Ważne jest uświadamianie ludzi, że jeżeli działamy na szkodę środowisku to tak naprawdę szkodzimy sobie i swojemu zdrowiu. Place składowe i składowiska odpadów powinny spełniać wszelkie wymogi techniczne (uprawnienia budowlane). Do działań, które pomogą zmniejszyć ilość odpadów możemy zaliczyć:

- środki masowego przekazu - powinny informować o zagrożeniach, jakie powoduje nieprawidłowe składowanie odpadów,

- władza administracyjna i samorządowa powinna inwestować w ochronę środowiska,

- powinniśmy segregować odpady - osobno papier, szkło, metal,

- szkoła powinna edukować dzieci już od najmłodszych lat o potrzebie ochrony środowiska

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !