Blog

30.05.2018

Składowiska odpadów w Polsce

W artykule znajdziesz:

Składowiska odpadów w Polsce

Składowiska odpadów w Polsce

Zagrożenia środowiska spowodowane odpadami są coraz poważniejszym problemem w Polsce. Akty prawne, przepisy i programy edukacyjne nie zawsze dają zamierzony efekt. Wciąż wielu Polaków wyrzuca śmieci i odpady w miejscach do tego nie przeznaczonych, np. w lasach. Składowiska odpadów należą pod względem budowlanym do trudnych obiektów (segregator aktów prawnych). Muszą być one szczelne i nie oddziaływać negatywnie na środowisko. A do tego muszą mieć one dużą powierzchnię oraz pojemność. Art. 103. z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach mówi, że:

- odpady składuje się na: składowisku odpadów, w podziemnym składowisku odpadów, w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

- wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów: odpady niebezpieczne, obojętne, inne niż niebezpieczne i obojętne (promocja 3 w 1).

Natomiast w naszym kraju istnieją następujące rodzaje składowisk:

- niezorganizowane - są to zagłębienia terenu bez specjalnego przygotowania przez takie składowiska może zostać skażona woda gruntowa,

- pół-zorganizowane - bardzo popularna forma składowisk, jest w nim zorganizowana izolacja składowanych odpadów od podłoża, ale to także nie zabezpiecza środowiska przed emisją ścieków i niebezpiecznych substancji,

- zorganizowane - spełniają wszystkie normy techniczne i są bezpieczne dla środowiska.

Ważne jest także, by w przyszłości ograniczyć ilość odpadów. Natomiast te zmiany należy wprowadzać stopniowo. Ważne jest uświadamianie ludzi, że jeżeli działamy na szkodę środowisku to tak naprawdę szkodzimy sobie i swojemu zdrowiu. Place składowe i składowiska odpadów powinny spełniać wszelkie wymogi techniczne (uprawnienia budowlane). Do działań, które pomogą zmniejszyć ilość odpadów możemy zaliczyć:

- środki masowego przekazu - powinny informować o zagrożeniach, jakie powoduje nieprawidłowe składowanie odpadów,

- władza administracyjna i samorządowa powinna inwestować w ochronę środowiska,

- powinniśmy segregować odpady - osobno papier, szkło, metal,

- szkoła powinna edukować dzieci już od najmłodszych lat o potrzebie ochrony środowiska

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami