Składowiska otwarte

Składowiska otwarte

Rozładowane kruszywo może być składowane bądź na wolnym powietrzu w hałdach (magazynowanie na zapas) lub w specjalnych zasiekach (przy betoniarce), bądź też w zamkniętych zasobnikach (bunkrach) (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zawsze jednak obowiązuje przy składowaniu podział kruszywa wg pochodzenia, rodzajów, frakcji (grup frakcji) i ewentualnie odmian czy gatunków [4]. Dlatego należy przewidzieć kilka miejsc składowania kruszywa na placu budowy, które jednak powinny znajdować się jak najbliżej punktu wytwarzania masy betonowej.

Ich usytuowanie zawsze jest zaznaczone w projekcie zagospodarowania placu budowy. Składowiska o charakterze magazynowym powinny gromadzić zapas kruszywa co najmniej na 10 dni roboczych (jedna zmiana), w celu uniknięcia przerw w betonowaniu.
W okresie zimowym zapas ten należy powiększyć.
Rozładowywane na hałdy kruszywo usypuje się w różny sposób.
Otwarte składowiska mogą przyjmować kształt podłużny lub kolisty. Wyładunek, składowanie i rozładunek kruszywa na placu budowy, przy zastosowaniu omówionego już sprzętu mechanicznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W wytwórniach betonu bardzo często pod hałdami znajdują się kanały odbiorcze z przenośnikami taśmowymi, transportującymi kruszywo do zasobników przy betoniarce.

Przy mniejszych ilościach dostarczonego kruszywa, które ma być użyte do produkcji betonu, składuje się je w zasiekach z przegrodami w bezpośrednim sąsiedztwie punktu wytwarzania masy betonowej, aby uniknąć dodatkowego transportu.
Przy prawidłowym składowaniu kruszyw na wolnym powietrzu należy:
- podłoże składowiska wykonywać jako utwardzone, z odwodnieniem (lekki spadek), a w zasiekach może to być nawet podłoga z desek. W ten sposób można uniknąć zanieczyszczenia kruszywa gruntem itp. oraz zapobiec stratom materiałowym;
- stosując właściwe składowanie kruszywa unikać jego segregacji (rozmieszania) na skupiska drobnych i grubych frakcji. Segregację taką może powodować wiatr w przypadku kruszywa drobnego oraz stok naturalny w przypadku żwiru (grubsze ziarna staczają się w dół);
- kruszywo składować dzieląc je ściankami na poszczególne rodzaje, grupy frakcji itp. starannie oznakowane (uprawnienia budowlane). Nie może mieć miejsca mieszanie się różnych kruszyw;
- chronić kruszywo przed zapyleniem oraz zanieczyszczeniem ciałami obcymi (liście, węgiel, drewno itp.); zalecane jest też chronienie go przed wietrzeniem w czasie dłuższego przechowywania (program egzamin ustny).

Zasobniki załadowcze

Potrzebną powierzchnię składowania określonej objętości kruszywa usypanego, np. w formie stożka, można obliczyć wg poniższych wzorów, znając kąt stoku naturalnego q>. Ze względu na korzystne warunki magazynowania kruszywa w zimie zaleca się instalowanie w podłożu zasieku, w czasie jego wykonywania, układu wężownic parowych.
Składowanie w zasobnikach. W przemysłowych wytwórniach masy betonowej oraz na większych placach budów z uwagi na oszczędność miejsca na składowanie kruszywa wykonuje się specjalne zasobniki, które służą do załadowania bądź magazynowania (opinie o programie).

Zasobniki załadowcze najczęściej są bezpośrednio związane z miejscem wytwarzania masy betonowej (podawanie kruszywa do mieszalnika), mają mniejsze wymiary (segregator aktów prawnych). Gromadzą ilość kruszywa najwyżej na 2-M godzin pracy. Wykonuje się je o pojemności 15-20 t kruszywa często jako kilkukomorowe na kilka frakcji rzadziej w konstrukcji drewnianej, stalowej bądź żelbetowej (bunkry). Zasobniki magazynowane są znacznie większe (do 1000 m3 pojemności) i mogą przyjąć zapas kruszywa na kilkanaście i więcej dni. Nie muszą pozostawać w bezpośrednim połączeniu z urządzeniem mieszającym beton. Bywają one również konstrukcji drewnianej.

Szczególne znaczenie przy projektowaniu zasobników magazynowych, prócz kształtu, ma właściwe rozwiązanie wylotu leja zasobnika, gdyż czas wypływu kruszywa (wydajność załadowcza zasobnika) może zależeć nie tylko od kąta nachylenia płaszczyzn leja, lecz również od rodzaju zamknięcia (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !