Składy kruszywa

Składy kruszywa

Składy kruszywa w nowoczesnych zakładach prefabrykacji są z reguły wyposażone w urządzenia mechaniczne do rozładunku wagonów, transportu kruszywa i jego składowania, kruszenia, sortowania i ewentualnego podgrzewania. Dużym stopniem mechanizacji odznacza się zazwyczaj gospodarka cementem (uprawnienia budowlane).

Wytwórnie wyposażone są w silosy stalowe lub betonowe i urządzenia pneumatyczne i mechaniczne do rozładunku wagonów lub cementowozów oraz do transportu cementu (program na telefon). W coraz szerszym zakresie zwiększa się mechanizacja robót w węzłach wytwarzania betonu, przy czym szereg głównych czynności, jak dozowanie kruszywa, cementu i wody, objęty jest zautomatyzowaniem.

Niższy stopień mechanizacji i automatyzacji osiąga się przeważnie w zbrojamiach.

Mechanizacją objęte są tu poszczególne czynności, jak prostowanie stali, cięcie, gięcie, zgrzewanie, jak również — czasami — sprężanie (program na komputer). W wielu krajach znajdują zastosowanie siatki zbrojeniowe produkowane w specjalnych fabrykach. Wykorzystanie tych półfabrykatów poważnie zmniejsza pracochłonność w węzłach zbro jeniowych wytwórni.

Metody produkcji i sposobów mechanizacji przy formowaniu samych prefabrykatów wielkowymiarowych betonowych i żelbetowych podaje się poniżej (program egzamin ustny).

Produkcja stendowa

Polega ona na tym, że wszystkie czynności wytwarzania prefabrykatów odbywają się na stałych stanowiskach lub ciągach produkcyjnych (opinie o programie). Formy ustawione są na gładkich podłożach betonowych (stendach), a brygady robocze przesuwają się wraz z maszynami i urządzeniami mechanicznymi kolejno z jednego stanowiska roboczego na następne.

Formy do płyt lub bloków w tej metodzie są rozbieralne, składające się przeważnie tylko z obrzeżnych boków, ustawionych na gładko wyszlifowanej powierzchni betonowej lub lastrykowej, lub stałe — w postaci matryc stalowych (żelbetowych) dla produkcji płyt panwiowych lub żebrowanych (segregator aktów prawnych).

Metoda stendowa wymaga dużych powierzchni produkcyjnych i dlatego bywa stosowana zwykle w wytwórniach polowych. Większość procesów produkcyjnych odbywa się ręcznie, przy użyciu jedynie przenośnych narzędzi do układania i zagęszczania betonu oraz wykończenia jego powierzchni  (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !