Sklepienia dna

Sklepienia dna

Sklepienia dna i przekrycia zabetonowano na klepieniu z cegieł ułożonych na płask, łączonych zaprawą cementową. Cegły te układano na wygnanym uprzednio prowizorycznym sklepieniu również z cegieł na zaprawie gipsowej i wykonanym na wzorniku przesuwnym. Sklepienia prowizoryczne po stwardnieniu betonu rozebrano. Opisany sposób był w danym przypadku wygodniejszy e względu na duży brak drewna (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wieżę wodną o podobnym kształcie wykonano we Francji w Corgenon. Hornik o łącznej pojemności 1860 m3 został podzielony na dwie części współśrodkowe. laksymalna średnica zbiornika wynosi 25 m. Bardzo efektowną wieżę na wodę pitną o pojemności zbiornika 9000 m3 i wysokości 65 m wykonano w latach 1955-1957 w centrum miasta Oróbró Szwecja) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ze względu na położenie wieży zdecydowano wykonać konstrukcję, która - oprócz wartości użytkowej - byłaby również ozdobą miasta. Na projekt rozpisano konkurs. Zużycie materiałów i koszty wykonania przyjętej do realizacji wieży nie były wyższe niż dla konstrukcji tradycyjnej (uprawnienia budowlane).

Zbiornik tu jest oparty na żelbetowym trzonie o średnicy 10,5 m i o grubości ścian 73 cm. Górna część trzonu znajdująca się wewnątrz zbiornika ma średnicę 6,6 m. Trzon zakończony jest łupiną stożkową, podpierającą niesprężony dach stożkowy żelbetowy o kształcie parasola o średniej grubości 12 cm. Trzon posadowiono na głębokości 10 m na spękanej skale, wzmocnionej zastrzykami do głębokości 20 m poniżej fundamentów (program egzamin ustny).

Całość wieży

Wieża jest wykorzystywana do różnych celów. W trzech kondygnacjach podziemnych są pomieszczenia pomocnicze, w trzonie - 2 podnośniki i klatka schodowa, u góry nad zbiornikiem znajdują się pomieszczenia i maszt dla radia i telewizji, na tarasie nad zbiornikiem jest kawiarnia i restauracja. Płyta podłogi restauracji spoczywa na 32 belkach strunobetonowych, ułożonych promieniowo, opartych na ścianie wewnętrznej zbiornika i na słupach ustawionych na łupinie ściany zewnętrznej. Całość wieży jest koloru jasno- i ciemnoszarego cementu (pasy) i przystosowana do otoczenia. Zbiornik ma kształt odwróconego stożka ściętego o nachyleniu tworzącej 1 : 1,5 (opinie o programie).

Największa średnica zewnętrzna wynosi 48 m. Grubość ścianki wynosi u góry 30 cm, niżej zwiększa się do 45 cm, a następnie - do 60 cm. Specjalnej izolacji cieplnej nie wykonano. Powłoka jest sprężona poziomymi kablami. Płaszcz na zewnątrz podzielony jest na 32 pasy, z których 16 o kolorze ciemniejszym wystaje na 20 cm i służy do zakotwienia kabli. Przy projektowaniu specjalną uwagę zwrócono na przejście powłoki ze stożka w walec. Ciężar wody oraz ciężar powłoki zbiornika wywołuje w elemencie pierścieniowym (w strefie przejściowej) ściskanie w kierunku równoleżnikowym. Obliczenia sprawdzono na modelu (segregator aktów prawnych).

Takie ukształtowanie zbiornika pozwoliło na uniknięcie w tym miejscu sprężania kablami. Kable są dosyć równomiernie rozłożone na całej wysokości, gdyż zwężający się dołem przekrój powoduje przy zwiększającym się u dołu ciśnieniu mniej więcej jednakową siłę rozciągającą licząc na 1 m wysokości. Sprężenie zastosowano tak duże, że przy napełnieniu wodą naprężenia w powłoce są jeszcze ściskające. Kable złożone z 12 0 7 mm kotwione systemem Freyssineta (promocja 3 w 1).

Współczynnik tarcia między kablem a betonem przyjęto 0,35. Kable obiegały 1/2 obwodu, najdłuższe miały 76 m. Sprężenie kabli przeprowadzono w 2 stadiach. Najpierw sprężano (po 2 tygodniach od zabetonowania) siłą równą 20% pełnej siły, aby uzyskać ściskanie w betonie i uchronić go od ujemnego działania skurczu na jego szczelność. Po całkowitym stwardnieniu betonu (po dalszych 3 tygodniach) sprężenie przeprowadzono pełną siłą i zakotwienia zakryto zaprawą na szybkowiążącym cemencie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !