Sklepienie

 

Sklepienie

Sklepienie pokrywa się kallami wylepionymi od wewnątrz, jak kalle w ścianie pieca. Ścianki zewnętrzne oraz sklepienie powinny być oddzielone od ścianek paleniska i ścian kanałów ogniowych szczeliną powietrzną o grubości około 5 mm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy dolnym odprowadzeniu spalin do komina połączenie wylotu z kominem wykonuje się w postaci przewodu murowanego z płyt lub cegieł szamotowych obłożonych kaflami.
Przy górnym odprowadzeniu spalin stosuje się przewód z rury stalowej lub żeliwnej. Piece ceramiczne wymagają ze względu na swój znaczny ciężar - posadowienia na konstrukcyjnie przewidzianym fundamencie.

Na parterze w budynku niepodpiwniczonym piec posadawia się na osobnym fundamencie nie połączonym z. fundamentem budynku. Na stropach międzypiętrowych żelbetowych piece stawia się bezpośrednio na stropie.

Na stropach ceramicznych i betonowych, w przypadku braku wskazań projektowych co do miejsca posadowienia pieca, piece stawia się przy ścianie, na której opierają się belki. Przy stropach drewnianych piece należy sadowić na wspornikach z belek stalowych zakotwionych w murze i wypełnionych przesklepieniem odciążającym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wymiary pieca uzależnione są od zapotrzebowania ciepła oraz sprawności cieplnej pieca. Wyliczenie wymienionych wartości określają odpowiednie normy i tabele. Przybliżony sposób obliczenia pieca w zależności od wielkości i rodzaju pomieszczenia w przeliczeniu na kafle przy średniej sprawności cieplnej pieca.
Warunki bezpieczeństwa pożarowego:
a) Piece ceramiczne stawiane na stropach nieogniotrwałych wymagają wykonania podłoża z materiału ognioodpornego klasy B. o grubości co najmniej 15 cm.
b) Podłoga pod paleniskiem powinna być zabezpieczona blachą lub innym materiałem niepalnym.
c) Odległość pieca ceramicznego od ściany lub konstrukcji drewnianych nie otynkowanych lub w inny sposób nie zabezpieczonych od ognia nie powinna być mniejsza niż 30 cm. a od zabezpieczonych (otulina klasy C) 15 cm (uprawnienia budowlane).
d) Żeliwne lub blaszane rury wylotowe pieca powinny być oddalone od drewnianych części konstrukcyjnych otynkowanych (osłona klasy C) co najmniej 30 cm. a od nie otynkowanych 60 cm.

Wyposażenie trzonów kuchennych

Trzon typu stałego powinien być wyposażony w palenisko, komorę paleniskową, piekarnik i ewentualnie kociołek do podgrzewania wody gospodarczej.
Do budowy trzonów kuchennych używa się takich samych materiałów, jak do pieców ceramicznych. Na osprzęt typowego trzonu mieszkaniowego składają się: ruszt, płyta grzejna pełna lub z otworami na krążki (fajerki), rama metalowa z kątownika, drzwiczki paleniskowe i popielnikowe, galeryjka odbojowa, piekarnik i ewentualnie kociołek (program egzamin ustny).
Przy większym zapotrzebowaniu gorącej wody wbudowuje się w palenisko ogrzewacz wody w postaci cegiełek bojlerowych lub wężownicy połączonych przewodem ze zbiornikiem wody (boilerem), podwieszonym nad trzonem. Boilery stosuje się przeważnie w większych trzonach kuchennych typu restauracyjnego lub stołówkowego (opinie o programie). Trzony te wykonuje się zwykle z większą ilością palenisk, piekarników i dodatkowymi urządzeniami do podgrzewania potraw, suszenia naczyń itp.
W celu uzyskania dodatkowego ogrzania izby kuchennej dobudowuje się do trzonu kuchennego ogrzewacz z wewnętrznymi kanałami ogrzewczymi, które nagrzewa się spalinami uchodzącymi z trzonu. Ogrzewacz może być zespolony z trzonem lub wydzielony z niego (segregator aktów prawnych).
2 Zasady budowy trzonów kuchennych (wg PN-71/B-40154)
Konstrukcja trzonu kuchennego musi zapewniać możność swobodnych odkształceń termicznych elementów pracujących w różnych strefach temperatur. Ponadto konstrukcja powinna umożliwiać wymienialność zużytych elementów bez konieczności demontażu całego trzonu.
Trzon nie powinien być wyższy niż 0,75 mm.
Palenisko trzonu powinno być wykonane z cegły szamotowej układanej na zaprawie ogniotrwałej. Grubość ścianek komory paleniskowej powinna wynosić co najmniej 6.5 cm. Palenisko musi mieć głębokość nie mniejszą niż 12 cm, a jeżeli w palenisku ma być zamontowana wężownica ciepłej wody-18 cm (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !