Skracanie terminów wykonania robót

Skracanie terminów wykonania robót

Skracanie terminów wykonania robót, szczególnie pożądane w odniesieniu do urządzeń szybko rentujących, jest możliwe w przypadku uniezależnienia się od pogody i pory roku. Można to osiągnąć dostarczając na miejsce montażu elementy budowlane w coraz większym stopniu okresowo lub całkowicie zabezpieczone przed korozją (program uprawnienia budowlane na komputer). Okresowe lub całkowite zabezpieczanie elementów jest dokonywane w zakładach produkujących konstrukcje stalowe lub też w przedsiębiorstwach robót przeciwkorozyjnych, przeważnie w sposób uprzemysłowiony, za pomocą zautomatyzowanych urządzeń.

Taki sposób przygotowania elementów wykazuje następujące zalety:

  1. umożliwia stosowanie trwałych pokryć i okładzin ochronnych, takich jak cynkowanie ogniowe, metalizacja natryskowa, wykładzina z folii z tworzyw sztucznych na nadających się do tego elementach i segmentach budowlanych, które po zmontowaniu nie mogłyby być w ten sposób zabezpieczane;
  2. zapewnia lepszą jakość wykonania wszystkich robót, np. można prowadzić odrdzewienie az do osiągnięcia czystej powierzchni metalu, nanoszenie powłok i ich wysychanie odbywa się stale w dogodnych warunkach;
  3. procesy wykonawcze przebiegają planowo i efektywnie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Organizacja robót

Również szeroko jest rozpowszechniony sposób wykonywania okresowego lub całkowitego zabezpieczania elementów metalowych tuz przed montażem bezpośrednio w pobliżu wykonywanego obiektu. Urządza się w tym celu przeważnie przenośne warsztaty, a od niedawna również stosuje się namioty z folii. Poszczególne etapy robót przeciwkorozyjnych wykonywane są przeważnie metodą pracy równomiernej (uprawnienia budowlane).

Warsztat musi mieć dwa pomieszczenia: pierwsze, mniejsze do odrdzewiania, drugie, większe do wykonywania powłok i ich suszenia. Praca ma być wykonywana metodą pracy równomiernej, a mianowicie w cyklach od 1 do 5. Zaznaczcie czerwoną linią w waszych zeszytach potrzebną powierzchnię dla każdego cyklu, uwzględniając powierzchnię torowiska kolejki do przemieszczania zabezpieczanych elementów. Nie zapomnijcie przy tym o powierzchni niezbędnej do składowania pomalowanych elementów na czas schnięcia powłoki.

Najbardziej odpowiednią metodą wykonywania robót przeciwkorozyjnych na dużych obiektach znajdujących się pod odkrytym niebem jest D metoda pracy równomiernej. Polega ona na podziale obiektu na części o jednakowych ilościach robót. Części takie nazywają się działkami (program egzamin ustny). Określone czynności są powierzane stałym grupom roboczym

o niezmiennym składzie, które przechodząc z jednej działki na następną, wykonują stale tę samą pracę. Czas potrzebny do wykonania tej samej pracy na poszczególnych działkach przez grupy robocze nazywa się cyklem (opinie o programie). Tak więc np. jedna grupa robocza wykonuje tylko D przygotowanie powierzchni do malowania, tj. odrdzewianie i odtłuszczanie. Następna grupa wykonuje gruntowanie przechodząc z jednej działki na następną itd.

Organizację robót na dużym obiekcie z podziałem na działki. Roboty polegają na odnowieniu pokryć ochronnych na długim pomoście dla rurociągów. Zalety takiej organizacji pracy uwidocznią się szczególnie dobrze, gdy rytm pracy zostanie przedstawiony w harmonogramie przebiegu robót (segregator aktów prawnych). Podział ciągów produkcyjnych na działki, może służyć jako wzór do opracowania organizacji robót dla większości dużych obiektów. Również urządzenia, które złożone są z części nie powiązanych ze sobą konstrukcyjnie, np. maszty linii wysokiego napięcia lub skład materiałów pędnych, składający się z licznych osobno stojących zbiorników, mogą być zabezpieczane przy zastosowaniu metody pracy równomiernej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami