Skracanie terminów wykonania robót

Skracanie terminów wykonania robót

Skracanie terminów wykonania robót, szczególnie pożądane w odniesieniu do urządzeń szybko rentujących, jest możliwe w przypadku uniezależnienia się od pogody i pory roku. Można to osiągnąć dostarczając na miejsce montażu elementy budowlane w coraz większym stopniu okresowo lub całkowicie zabezpieczone przed korozją (program uprawnienia budowlane na komputer). Okresowe lub całkowite zabezpieczanie elementów jest dokonywane w zakładach produkujących konstrukcje stalowe lub też w przedsiębiorstwach robót przeciwkorozyjnych, przeważnie w sposób uprzemysłowiony, za pomocą zautomatyzowanych urządzeń.

Taki sposób przygotowania elementów wykazuje następujące zalety:

  1. umożliwia stosowanie trwałych pokryć i okładzin ochronnych, takich jak cynkowanie ogniowe, metalizacja natryskowa, wykładzina z folii z tworzyw sztucznych na nadających się do tego elementach i segmentach budowlanych, które po zmontowaniu nie mogłyby być w ten sposób zabezpieczane;
  2. zapewnia lepszą jakość wykonania wszystkich robót, np. można prowadzić odrdzewienie az do osiągnięcia czystej powierzchni metalu, nanoszenie powłok i ich wysychanie odbywa się stale w dogodnych warunkach;
  3. procesy wykonawcze przebiegają planowo i efektywnie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Organizacja robót

Również szeroko jest rozpowszechniony sposób wykonywania okresowego lub całkowitego zabezpieczania elementów metalowych tuz przed montażem bezpośrednio w pobliżu wykonywanego obiektu. Urządza się w tym celu przeważnie przenośne warsztaty, a od niedawna również stosuje się namioty z folii. Poszczególne etapy robót przeciwkorozyjnych wykonywane są przeważnie metodą pracy równomiernej (uprawnienia budowlane).

Warsztat musi mieć dwa pomieszczenia: pierwsze, mniejsze do odrdzewiania, drugie, większe do wykonywania powłok i ich suszenia. Praca ma być wykonywana metodą pracy równomiernej, a mianowicie w cyklach od 1 do 5. Zaznaczcie czerwoną linią w waszych zeszytach potrzebną powierzchnię dla każdego cyklu, uwzględniając powierzchnię torowiska kolejki do przemieszczania zabezpieczanych elementów. Nie zapomnijcie przy tym o powierzchni niezbędnej do składowania pomalowanych elementów na czas schnięcia powłoki.

Najbardziej odpowiednią metodą wykonywania robót przeciwkorozyjnych na dużych obiektach znajdujących się pod odkrytym niebem jest D metoda pracy równomiernej. Polega ona na podziale obiektu na części o jednakowych ilościach robót. Części takie nazywają się działkami (program egzamin ustny). Określone czynności są powierzane stałym grupom roboczym

o niezmiennym składzie, które przechodząc z jednej działki na następną, wykonują stale tę samą pracę. Czas potrzebny do wykonania tej samej pracy na poszczególnych działkach przez grupy robocze nazywa się cyklem (opinie o programie). Tak więc np. jedna grupa robocza wykonuje tylko D przygotowanie powierzchni do malowania, tj. odrdzewianie i odtłuszczanie. Następna grupa wykonuje gruntowanie przechodząc z jednej działki na następną itd.

Organizację robót na dużym obiekcie z podziałem na działki. Roboty polegają na odnowieniu pokryć ochronnych na długim pomoście dla rurociągów. Zalety takiej organizacji pracy uwidocznią się szczególnie dobrze, gdy rytm pracy zostanie przedstawiony w harmonogramie przebiegu robót (segregator aktów prawnych). Podział ciągów produkcyjnych na działki, może służyć jako wzór do opracowania organizacji robót dla większości dużych obiektów. Również urządzenia, które złożone są z części nie powiązanych ze sobą konstrukcyjnie, np. maszty linii wysokiego napięcia lub skład materiałów pędnych, składający się z licznych osobno stojących zbiorników, mogą być zabezpieczane przy zastosowaniu metody pracy równomiernej (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !