Skręcane pale odcinkowe

Skręcane pale odcinkowe

Skręcane pale odcinkowe, złożone z odcinków różnych długości, reprezentują mało u nas znane pale norweskie BB (B. Brynildsen & Sónner). Składają się one z odcinków o przekroju kołowym, o długościach znormalizowanych 2, 3, 4, 5 lub 6 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Produkowane są w dwóch typach stosownie do przewidywanego udźwigu pala, a mianowicie:
Typ o udźwigu 75 lub 90 T, średnicy przekroju 280 mm i uzbrojeniu złożonym z 6 wkładek 0 13 mm ze stali grzebieniowej. W styku osadzone są i zabetonowane nakrętki, w które wkręca się (do połowy) gwintowany trzpień o średnicy 2″. Ostrze stanowi trzpień o średnicy 100 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Typ o udźwigu 45 lub (50 T, średnicy przekroju 230 mm i uzbrojeniu z 6 wkładek 0 10 mm. W styku trzpień o średnicy l3/i". Ostrze z trzpieniem o średnicy 80 mm.
W obu przypadkach stosuje się beton marki 600. Zbrojenie osadzone jest w pobliżu osi pali i przyspawane do nakrętek. Odcinki wykonywane są w formach stalowych, przy czym zbrojenie, w celu zapewnienia dokładnej osiowości, poddawane jest bardzo lekkiemu wstępnemu sprężeniu (uprawnienia budowlane).

Ostrze pali wykonuje się w postaci trzpienia stalowego, wkręcanego poprzez stalową płytę w normalną nakrętkę osadzoną w dolnym końcu dolnego odcinka. Stalową płytę o średnicy równej średnicy pala dostosowuje się pod względem grubości do przewidywanego udźwigu.
Ostrze w ten sposób wykonane nadaje się do pali dochodzących dolnym końcem do miękkiej skały, w którą wbija się trzpień opierając płytę na stropie skały.
Wykonanie pala polega na skręcaniu poszczególnych odcinków ze sobą w miarę zagłębiania pala w grunt. Do wbijania nakręca się na wierzch górnego w danym momencie odcinka specjalną głowicę stalową, posługując się trzpieniem jak przy skręcaniu odcinków (program egzamin ustny).

Zbrojenie odcinka

Po wbiciu do potrzebnego poziomu odkręca się głowicę, a nakręca następny odcinek pala.
Styki są tak skonstruowane, że przenaszą taki sam moment zginający jak normalny przekrój pala, nie stanowią więc one słabych punktów pala.
Pale (po 7-dniowym twardnieniu) wytrzymują wbijanie o pracy 6 Tm, bez uszkodzeń w stykach.

Do drugiej odmiany pali odcinkowych należą np. pale Duplex. Są to właściwie zwykłe pale żelbetowe, składane z dwóch odcinków. Zagłębia się je najczęściej przez wbijanie. Wykonywano dotychczas takie pale o średnicach 25-f-30 cm i długości do 2 • 10,5 = 21 m. Głowę dolnego odcinka opatruje się w czop, który wpuszcza się w podstawę odcinka górnego, przy użyciu zaprawy cementowej szybko wiążącej.
W Katedrze Fundamentowania Politechniki Gdańskiej opracowano typ pali skręcanych z długich odcinków, nazwany „GFs”. Głównym elementem pala „GFs” jest odcinek pełny długości 4 m, o przekroju kołowym i średnicy 30 cm. Marka betonu 400 (opinie o programie).

Zbrojenie odcinka stanowi 6 wkładek 0 12 cm, rozmieszczonych na obwodzie przekroju i związanych strzemionami 0 6 cm, rozstawionymi co 15 cm (przy końcach ca 10 cm). Odcinki łączy się ze sobą przez skręcanie przy zastosowaniu gniazd gwintowanych, wpuszczonych w beton i zakotwionych 4 wąsami 0 16 mm, długości 700 mm oraz trzpienia gwintowanego o średnicy 60 mm.
Każdy pal składa się z kilku odcinków pośrednich opisanego typu, z odcinka dolnego, którego jeden koniec uformowany jest w ostrze jak na rysunku, oraz z głowicy z wypuszczonymi wkładkami dla związania pala z konstrukcją fundamentu (segregator aktów prawnych).

Dla ochrony pala przed uszkodzeniem w czasie wbijania służy głowica stalowo-drewniana, nakręcana przejściowo na czas wbijania na wierzch górnego odcinka pala.
W stykach stosuje się wyrównującą zaprawę szybkowiążącą. Pale te mogą być stosowane zarówno jako wciskane, jak i wyciągane oraz zginane.

Maksymalna długość pali jest równa 20 m, maksymalny udźwig względny przy dopuszczalnej wolnej długości 7 m wynosi 50 T, bez uwzględnienia wyboczenia - 100 T; maksymalny uciąg względny 20 T. Nośność boczna do 10% udźwigu (promocja 3 w 1). 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !