Skrócenie cyklu budowy

Skrócenie cyklu budowy

Znacznie krótszy okres budowy obiektów prefabrykowanych w porównaniu z okresem budowy obiektów realizowanych metodami tradycyjnymi jest najważniejszą zaletą metody prefabrykacji (program uprawnienia budowlane na komputer). Skrócenie czasu wykonania obiektów przyspiesza obrót gotówkowy i materiałowy i tym samym dynamizuje w wielkim stopniu całą dziedzinę budownictwa, zaś w odniesieniu do obiektów przemysłowych przynosi znaczne korzyści całej gospodarce narodowej przez umożliwienie wcześniejszego uruchomienia produkcji, skrócenie czasu zamrożenia kwot nakładów inwestycyjnych itp.

Skrócenie cyklu budowy wpływa również na obniżenie ogólnych kosztów budowy. Na przykład w budownictwie mieszkaniowym wielkoblokowym oszczędności w kosztach budowy osiągane przez skrócenie cyklu budowy o pięć miesięcy w stosunku do budownictwa tradycyjnego, wynoszą u nas w chwili obecnej nieco poniżej 6% ogólnych kosztów budowy, a oszczędności w budownictwie wielkopłytowym (cykl budowy o siedem miesięcy krótszy) - ponad 8% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W perspektywie przez dalsze skrócenie cykli budowlanych (co osiągane jest w niektórych krajach za granicą), możliwe jest uzyskanie oszczędności z tego tytułu w granicach - odpowiednio - 10 i 12°/o ogólnych kosztów budowy.
Na skrócenie cyklu budowy obiektów prefabrykowanych składa się kilka czynników, z których do najważniejszych należą:
- mechanizacja stosowana w produkcji prefabrykatów oraz ich transporcie i montażu,
- prowadzenie robót budowlanych w ciągu całego roku,
- zastosowanie nowoczesnych metod technologicznych o krótkich cyklach w produkcji prefabrykatów i elementów budowlanych,
- gotowość obiektu do użytkowania bezpośrednio po jego zrealizowaniu (uprawnienia budowlane).

Mechanizacja produkcji prefabrykatów

Mechanizacja produkcji prefabrykatów oraz ich transportu i montażu. W żadnej z dotychczas stosowanych metod produkcji budowlanej nie można osiągnąć tak daleko posuniętej mechanizacji, jak to jest możliwe w metodzie prefabrykacji i to we wszystkich jej fazach: w produkcji prefabrykatów, ich transporcie i montażu (program egzamin ustny).

W produkcji prefabrykatów masowego zapotrzebowania wytwarzanych według nowoczesnych technologii istnieje możliwość stosowania automatów nie tylko na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych, lecz również zautomatyzowania całej linii produkcyjnej. Podobnie jak w produkcji, również w transporcie i montażu na budowie stosowane są specjalne maszyny i urządzenia mechaniczne o bardzo wysokiej wydajności, skracające do minimum czas wykonania poszczególnych czynności.

Prowadzenie robót w ciągu całego roku. W budownictwie tradycyjnym roboty prowadzone były sezonowo - tylko przez okres około siedmiu miesięcy w ciągu roku; każda niemal większa budowa prowadzona była przez dwa lub więcej sezony budowlane (od wiosny do jesieni z przerwami zimowymi) (opinie o programie). W metodzie prefabrykacji prace budowlane prowadzone są nie przerwanie przez cały rok. Niskie temperatury zimowe mają niewielki wpływ na prace budowlane. Prefabrykaty i elementy produkowane są w ogrzewanych wytwórniach, zaś montaż prefabrykatów oraz roboty wykończeniowe wewnętrzne prowadzone są - przy dodatkowych środkach zabezpieczających - również przy niskich temperaturach.

Nieprzerwana, całoroczna praca na budowie wpływa poważnie na skrócę nie czasu jej realizacji. Jeszcze większy wpływ na skrócenie cyklu budów; ma to, że wszystkie roboty przygotowawcze (organizacja placu budowy, roboty terenowe łącznie z robotami ziemnymi) oraz bardzo często roboty tzw stanu zerowego mogą być prowadzone równocześnie z produkcją elementów budowlanych w wytwórni (segregator aktów prawnych).

Stosowanie nowoczesnych metod technologicznych. W metodzie prefabrykacji jednym z głównych czynników wpływających n cykl produkcji prefabrykatów betonowych jest poddanie betonu procesów sztucznego dojrzewania. Dzięki temu procesowi cykl produkcyjny znaczni się skraca. W określonych warunkach istnieje możliwość dalszego skróceni cyklu produkcyjnego przez zastosowanie tzw. krótkiego cyklu obróbki termicznej betonu, co znajduje już zastosowanie w wielu nowoczesnych meto dach technologicznych.

Dzięki poddaniu betonu takiej obróbce cykl produkcji prefabrykatów skraca się z kilkunastu do kilku godzin, a w niektórych technologiach produkcji nawet do kilkudziesięciu minut (promocja 3 w 1)..

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !