Skrzynka do dozowania zawiesiny

Skrzynka do dozowania zawiesiny

Przed przystąpieniem do przygotowania zaprawy cementowo- glinianej o z góry określonej proporcji należy przygotować odpowiednie naczynia do dozowania. Mogą to być zwykłe wiadra blaszane lub skrzynki wykonane z desek. Skrzynka do dozowania zawiesiny gliny powinna być obita od wewnątrz blachą cynkową lub ocynkowaną (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przed przystąpieniem do dozowania składników należy wykonać następujące czynności sprawdzić gatunek rozdrobnionej gliny (zawiesiny) oraz zanurzenie stożka pomiarowego, aby w zależności od tłustości gliny i wielkości zanurzenia stożka ustalić odpowiednią objętość zawiesiny gliny zgodnie z zasadami, w których określono równoważne objętościowe dozowanie zawiesiny gliny w zależności od gatunku gliny.

Przesiać piasek, gdyż w zależności od przeznaczenia zaprawy wymagana jest odpowiednia wielkość ziaren piasku. I tak np. do wypraw używa się piasku drobnego przechodzącego przez sito o oczkach 1 mm. Przesiewanie piasku na małych budowach odbywa się ręcznie na tzw. rafkach, tj. siatkach przybitych do drewnianej ramy i ustawionych pochyło. Na większych budowach przesiewanie piasku odbywa się mechanicznie za pomocą sit bębnowych lub sit wibracyjnych.
Po ukończeniu robót przygotowawczych przystępujemy do właściwych czynności związanych z przygotowaniem zaprawy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Po wykonaniu przemieszania należy sprawdzić jakość zaprawy. Sposób przeprowadzania kontroli dobrze wykonanego przemieszania.

Mechaniczne przygotowanie zapraw cementowo-glinianych
Przy mechanicznym przygotowaniu zapraw otrzymuje się zaprawy cementowo-gliniane jednorodne i dlatego np. w Związku Radzieckim przepisy zabraniają mieszania ręcznego.
Mechaniczne przygotowanie zapraw może być wykonane dwoma sposobami w zależności od tego, czy budowa rozporządza jedną, czy też dwiema betoniarkami.
Przy posiadaniu jednej betoniarki mieszanie wykonujemy w sposób (uprawnienia budowlane).
W przypadku posiadania na placu budowy 2 betoniarek, jedną z nich przeznaczamy do przygotowania zawiesiny, a drugą do mieszania zawiesiny z cementem i piaskiem w taki sposób.

Centralna wytwórnia zaprawy

W tym przypadku osadniki dla zawiesiny mogą być mniejsze od tych, jakie musimy mieć w razie posiadania tylko jednej betoniarki, ponieważ produkcja zawiesiny glinianej odbywa się równolegle z przemieszaniem zaprawy.
Na większych budowach, gdzie zużycie za- praw cementowo-glinianych jest większe, wskazane jest zorganizowanie centralnej wytwórni zapraw (program egzamin ustny).

Scentralizowana produkcja zapraw jest tańsza i zapewnia otrzymanie zapraw o jednorodnym składzie przy kontrolowanym dozowaniu. Przy budowie dużych osiedli taka centralna wytwórnia zapraw cementowo- glinianych może być założona w miejscu, gdzie znajduje się glina najodpowiedniejsza do tych celów. Na poszczególne place budów osiedla rozwozi się gotową zaprawę w kolebach kolejką wąskotorową lub samochodami w pojemnikach (opinie o programie).
Centralna wytwórnia zaprawy posiada 2 lub więcej betoniarek ustawionych na podwyższeniu w celu umożliwienia dojazdu wózków z kolebami bezpośrednio pod lej spustowy betoniarki. Ładowanie składników zaprawy może się odbywać ręcznie, jak przy poprzednio opisanym sposobie, lub też mechanicznie z umieszczonych nad koszem zasypowym betoniarki zasobników (segregator aktów prawnych).
Podawanie zawiesiny z dołu ręcznie za pomocą czerpaków jest czynnością pracochłonną i wymaga przy tym pewnych środków ostrożności ze względu na możliwość wpadnięcia do dołu. Dlatego też zasługuje na uwagę stosowany w Związku Radzieckim sposób podawania zawiesiny^ za pomocą pompy (promocja 3 w 1).

Zawiesina gliny przed dostaniem się do pompy 1 musi być rozrzedzona za pomocą umieszczonego nad dołem wibratora buławowego 2, do którego doprowadzona jest woda wężem gumowym 3. Zasysający przewód pompy 4 wpuszczony jest do dołu z zawiesiną gliny 5 i zasysa rozrzedzone wodą ciasto, przepompowując je do zasobnika mieszarki 6.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !