Skurcz betonu

Skurcz betonu

Pozostałe budowle wykonuje się najczęściej z betonu szczelnego. Skurcz betonu, nierównomierne osiadanie podłoża pod budowlą, wahania temperatury i drgania mogą spowodować, że na dużych powierzchniach poziomych i pionowych oraz w budowlach długich mogą wystąpić pęknięcia (program uprawnienia budowlane na komputer). Aby tego uniknąć, elementy budowli powinny być dzielone szczelinami dylatacyjnymi.

Jeżeli w budowli jest wykonana izolacja przeciwwilgociowa lub wodochronna, to w szczelinach dylatacyjnych izolacja powinna być specjalnie wykonana, aby zapewnić jej szczelność, a równocześnie umożliwić ruchy budowli.
Zależnie od rodzaju izolacji (lekka, średnia lub ciężka) stosuje się różne zabezpieczenia dylatacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W budynkach podpiwniczonych i budowlach znajdujących się całkowicie lub częściowo w gruncie, gdy występuje tylko podsiąkanie wody, szczelinę dylatacyjną wypełnia się masą plastyczną, sporządzoną z asfaltów zmieszanych z wypełniaczami w postaci mączki wapiennej, azbestu, kauczuku itp.

Po wyschnięciu betonu w szczelinie i starannym jej oczyszczeniu powierzchnie boczne powleka się roztworem asfaltowym gruntującym. Następnie szczelinę wypełnia się płynną masą zalewową lub o konsystencji kitu plastycznego (uprawnienia budowlane).
W izolacjach typu średniego i ciężkiego uszczelnienie dylatacji powinno być tak wykonane, aby zabezpieczyło budowlę przed przenikaniem wody oraz umożliwiło niewielkie ruchy pionowe i poziome.
Sposób wzmocnienia izolacji bitumicznej ułożonej na podłożu betonowym.

Do izolacji przylepiony jest lepikiem „na gorąco” pasek blachy aluminiowej (ewentualnie miedzianej) o grubości 0,5-1,0 mm. Zamiast blachy można stosować folię z tworzyw sztucznych.
W pomieszczeniach mokrych zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej wykonanej w stropie. W szczelinie dylatacyjnej zabetonowano w konstrukcję stropu pasek blachy stalowej, wygiętej w kształcie litery V. Zamiast blachy można zabetonować folię z tworzywa sztucznego. Szczelinę wypełnia się kitem plastycznym. Nad szczeliną ułożony jest pasek folii. Izolację wodoszczelną stropu układa się jako ciągłą, a na niej, nad szczeliną dylatacyjną, drugi pasek folii. Posadzka z płytek ułożona jest na zaprawie cementowej. W posadzce wykonana jest szczelina, którą wypełniono kitem plastycznym (program egzamin ustny).

Zawilgocenie ścian

Wkładki z blach metalowych sprawiają wiele kłopotu ze względu na sztywność, a przy znacznych przesunięciach poprzecznych czy podłużnych ulegają zniszczeniu.
Bardziej elastyczne i umożliwiające znaczne odkształcenia konstrukcji są specjalne taśmy z tworzyw sztucznych mające specjalne żeberka. Żeberka powodują dobrą przyczepność taśm do betonu i zapewniają wodoszczelność szczeliny (opinie o programie).

Na stropach pomieszczeń, w których możliwe jest rozlewanie wody lub mycie wodą podłóg, należy układać izolację wodoszczelną. Na wyrównanej i zagruntowanej powierzchni stropu nakleja się dwie warstwy papy na lepiku i zabezpiecza warstwą ochronną przed zniszczeniem. Na warstwie tej układa się podłogę z płytek terakotowych, klinkierowych lub innych.
W narożnikach pomieszczenia izolacja powinna być wywinięta na ścianę do wysokości 10-15 cm i zabezpieczona przed zniszczeniem cokolikiem (segregator aktów prawnych).

Zawilgocenie ścian spowodowane opadami atmosferycznymi występuje przede wszystkim w miejscowościach nadmorskich, gdzie często występują silne, ukośne deszcze.
Ściany zabezpiecza się okładzinami z pytek kamionkowych, klinkierowych, kamiennych itp. Zalecane jest stosowanie murów ze szczeliną powietrzną odpowiednio odwodnioną.
W przeciętnych warunkach klimatycznych wystarczającym zabezpieczeniem jest tynk cementowo-wapienny.

Ściana budowli jest to element pionowy lub ukośny ograniczający jej wnętrze, stanowiący przegrodę cieplną, dźwiękową lub wzrokową, przedzielający pomieszczenia wnętrza budowli i ewentualnie przenoszący obciążenia na fundament lub bezpośrednio na grunt (promocja 3 w 1). Ściana może być tak skonstruowana, że będzie spełniała podane wyżej warunki równocześnie lub tylko niektóre z nich. Zależy to od rodzaju budowli, jej przeznaczenia, sposobu użytkowania, warunków klimatycznych środowiska itp.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !