Skurcz betonu

Skurcz betonu

Pozostałe budowle wykonuje się najczęściej z betonu szczelnego. Skurcz betonu, nierównomierne osiadanie podłoża pod budowlą, wahania temperatury i drgania mogą spowodować, że na dużych powierzchniach poziomych i pionowych oraz w budowlach długich mogą wystąpić pęknięcia (program uprawnienia budowlane na komputer). Aby tego uniknąć, elementy budowli powinny być dzielone szczelinami dylatacyjnymi.

Jeżeli w budowli jest wykonana izolacja przeciwwilgociowa lub wodochronna, to w szczelinach dylatacyjnych izolacja powinna być specjalnie wykonana, aby zapewnić jej szczelność, a równocześnie umożliwić ruchy budowli.
Zależnie od rodzaju izolacji (lekka, średnia lub ciężka) stosuje się różne zabezpieczenia dylatacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W budynkach podpiwniczonych i budowlach znajdujących się całkowicie lub częściowo w gruncie, gdy występuje tylko podsiąkanie wody, szczelinę dylatacyjną wypełnia się masą plastyczną, sporządzoną z asfaltów zmieszanych z wypełniaczami w postaci mączki wapiennej, azbestu, kauczuku itp.

Po wyschnięciu betonu w szczelinie i starannym jej oczyszczeniu powierzchnie boczne powleka się roztworem asfaltowym gruntującym. Następnie szczelinę wypełnia się płynną masą zalewową lub o konsystencji kitu plastycznego (uprawnienia budowlane).
W izolacjach typu średniego i ciężkiego uszczelnienie dylatacji powinno być tak wykonane, aby zabezpieczyło budowlę przed przenikaniem wody oraz umożliwiło niewielkie ruchy pionowe i poziome.
Sposób wzmocnienia izolacji bitumicznej ułożonej na podłożu betonowym.

Do izolacji przylepiony jest lepikiem „na gorąco” pasek blachy aluminiowej (ewentualnie miedzianej) o grubości 0,5-1,0 mm. Zamiast blachy można stosować folię z tworzyw sztucznych.
W pomieszczeniach mokrych zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej wykonanej w stropie. W szczelinie dylatacyjnej zabetonowano w konstrukcję stropu pasek blachy stalowej, wygiętej w kształcie litery V. Zamiast blachy można zabetonować folię z tworzywa sztucznego. Szczelinę wypełnia się kitem plastycznym. Nad szczeliną ułożony jest pasek folii. Izolację wodoszczelną stropu układa się jako ciągłą, a na niej, nad szczeliną dylatacyjną, drugi pasek folii. Posadzka z płytek ułożona jest na zaprawie cementowej. W posadzce wykonana jest szczelina, którą wypełniono kitem plastycznym (program egzamin ustny).

Zawilgocenie ścian

Wkładki z blach metalowych sprawiają wiele kłopotu ze względu na sztywność, a przy znacznych przesunięciach poprzecznych czy podłużnych ulegają zniszczeniu.
Bardziej elastyczne i umożliwiające znaczne odkształcenia konstrukcji są specjalne taśmy z tworzyw sztucznych mające specjalne żeberka. Żeberka powodują dobrą przyczepność taśm do betonu i zapewniają wodoszczelność szczeliny (opinie o programie).

Na stropach pomieszczeń, w których możliwe jest rozlewanie wody lub mycie wodą podłóg, należy układać izolację wodoszczelną. Na wyrównanej i zagruntowanej powierzchni stropu nakleja się dwie warstwy papy na lepiku i zabezpiecza warstwą ochronną przed zniszczeniem. Na warstwie tej układa się podłogę z płytek terakotowych, klinkierowych lub innych.
W narożnikach pomieszczenia izolacja powinna być wywinięta na ścianę do wysokości 10-15 cm i zabezpieczona przed zniszczeniem cokolikiem (segregator aktów prawnych).

Zawilgocenie ścian spowodowane opadami atmosferycznymi występuje przede wszystkim w miejscowościach nadmorskich, gdzie często występują silne, ukośne deszcze.
Ściany zabezpiecza się okładzinami z pytek kamionkowych, klinkierowych, kamiennych itp. Zalecane jest stosowanie murów ze szczeliną powietrzną odpowiednio odwodnioną.
W przeciętnych warunkach klimatycznych wystarczającym zabezpieczeniem jest tynk cementowo-wapienny.

Ściana budowli jest to element pionowy lub ukośny ograniczający jej wnętrze, stanowiący przegrodę cieplną, dźwiękową lub wzrokową, przedzielający pomieszczenia wnętrza budowli i ewentualnie przenoszący obciążenia na fundament lub bezpośrednio na grunt (promocja 3 w 1). Ściana może być tak skonstruowana, że będzie spełniała podane wyżej warunki równocześnie lub tylko niektóre z nich. Zależy to od rodzaju budowli, jej przeznaczenia, sposobu użytkowania, warunków klimatycznych środowiska itp.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !