Słaby i nawodniony grunt uprawnienia budowlane

Słaby i nawodniony grunt uprawnienia budowlane

Słaby i nawodniony grunt nie pozwala na podkopy pod fundamentem lub obok niego. W takich wypadkach możemy oprzeć fundamenty na palach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stosujemy pale wiercone lub wtłaczane. Pale rozmieszcza się możliwie jak najbliżej ław fundamentowych, starając się je rozstawić z obu stron ściany parami w przybliżeniu jeden naprzeciw drugiego. W murach fundamentowych wybija się poziome otwory między każdą parą pali i w otwory te wprowadza się belki stalowe, które opiera się na głowicach pali. Przy małym odstępie między belkami mur między nimi może być uważany za belkę ciągłą, przez którą ciężar stojącej na nim budowli przenosi się na pale. Jeśli mur jest za słaby, aby mógł być uważany za belkę ciągłą, wówczas wycina się w murze poziome wnęki, w które zabetonowuje się stalowe belki podłużne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Konstrukcję wzmacniającą tego rodzaju należy dokładnie obliczyć uwzględniając naciski w poszczególnych miejscach oraz wytrzymałość każdego pala. Przed przekazaniem obciążenia na pale należy je poddać obciążeniu wstępnemu, 1,5 raza większemu od obciążenia rzeczywistego.

dokładniejsze omówienie zasługuje sposób wzmocnienia istniejących fundamentów za pomocą prefabrykowanych pali Mega. Mają one duże zastosowanie w Europie Zachodniej i Ameryce. Szczególnie nadają się one w przypadkach wzmocnienia starych fundamentów posadowionych na ławach, gdyż są ekonomiczne, szybko się je wykonuje oraz nośność ich jest samoczynnie sprawdzana na każdym z nich.

Obecnie podamy sposób wykonania tych robót.
a) Fundament odkopuje się na długości około 1 m i wprowadza pod fundament żelbetową płytę w celu przekazania równomiernych nacisków na pale (uprawnienia budowlane).
b) Poniżej płyty żelbetowej wykonuje się wykop tak, aby zmieścił się dolny odcinek pala zakończony ostrzem stalowym i dźwignik hydrauliczny (około 1,20 m). Po ustawieniu dolnego odcinka pala i dźwignika podłącza się pompę do dźwignika za pomocą grubościennej miedzianej rurki. Rurka zaopatrzona jest w manometr wskazujący ciśnienie płynu w dźwigniku podczas wciskania odcinków pala.
c) Po uruchomieniu pompy odcinek pala pod ciśnieniem płynu zostaje wtłaczany w grunt. Po zagłębieniu pierwszego odcinka pala wtłacza się następne aż do chwili, gdy manometr wykaże ciśnienie dwukrotnie wyższe od rzeczywistego.
d) Sprawdza się pionowość pala. Praktycznie jako pion może służyć żarówka od kieszonkowej latarki elektrycznej na kabelku (program egzamin ustny). Dzięki oświetleniu otworu można z łatwością stwierdzić, czy pal jest w pionie. Zejście pala z pionu wymaga wprowadzenia nowego.
e) Po sprawdzeniu pionowości pala otwór zapełnia się betonem wilgotnym, usuwa się dźwignik i na to miejsce wprowadza się tzw. zamek - prefabrykat żelbetowy, którego wysokość dokładnie odpowiada wysokości dźwignika.

Przemarzanie gruntu

Po ustawieniu zamka wykop zasypuje się gruntem i ubija, dźwignik zaś z pompą przenosi się na następne stanowisko, gdzie powtarza się opisany proces z następnym palem (opinie o programie).
Wiadomo, że w przypadku gruntów wysadzinowych budynki muszą być posadowione koniecznie poniżej strefy zamarzania. Jednakże w czasie trwania budowy nie zawsze można zachować warunki uniemożliwiające przemarzanie gruntu w wykopach przygotowanych dla fundamentu. Jeżeli ławy fundamentowe zakłada się nie od razu po wykonaniu wykopu, to przy silnych mrozach grunt zdąży przemarznąć na znaczną głębokość i zwiększy swoją objętość. Fundamenty założone na zamarzniętym gruncie wykazują znaczne osiadanie, gdy grunt latem odtaje. Osiadanie to jest nierównomierne, ponieważ odtajanie gruntu pod różnymi ścianami nie zachodzi jednocześnie, co powoduje w ścianach rysy i pęknięcia (segregator aktów prawnych).

Może się zdarzyć, że fundamenty zostały założone, gdy jeszcze nie było mrozów, lecz w czasie wznoszenia budynku grunt zamarzł pod budynkiem. Mogło to być spowodowane niezasypaniem murów zewnętrznych gruntem lub przysypaniem zbyt małą warstwą, niezabezpieczeniem okien piwnicznych, drzwi i innych otworów umożliwiających przemarzanie gruntu i utworzenie się wysadzin. Wskutek tego ukazują się rysy w murach. Latem podczas odtajania podłoża następuje proces odwrotny - nierównomiernego osiadania fundamentów i zamykania się niektórych pęknięć, które ukazały się zimą, oraz pojawienie się nowych. Powstałe pęknięcia nie są groźne dla budynku, ale szpecą jego wygląd zewnętrzny (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !