Słupki podpierające pomost

Słupki podpierające pomost

Łuki są stężone wiatrownicami o układzie w kształcie litery K, długość ich przedziałów jest równa osiowemu rozstawowi wieszaków (program uprawnienia budowlane na komputer). Skrajne rozpory wraz z końcowymi odcinkami łuków tworzą ramownice podporowe zamknięte belkami poprzecznymi umieszczonymi pod pomostem.
Wieszaki są rozstawione co 4,00 m oś od osi i obetonowane do przekroju 25 X 80 cm.

Uzbrojenie każdego wieszaka stanowi 8 prętów 0 28 mm.
Słupki podpierające pomost mają przekrój 40 X 80 cm i były uzbrojone 12 prętami 0 28 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pomost na długości 64 m jest zawieszony do łuku, a w pozostałych częściach oparty na łuku za pośrednictwem słupków. Ruszt pomostu ma pola o wymiarze 95 X 93 cm w świetle między belkami. Grubość płyty wynosi 10 cm. Belki wzdłużne i poprzeczne mają wysokość 30 cm i szerokość 20 cm. W skrajnych polach szerokość belek jest zwiększona do 40 cm przez skos w planie.

Uzbrojenie pola płyty jest krzyżowe: 5 prętów 010 mm i 6 prętów 0 10 mm. Uzbrojenie beleczek wzdłużnych (łącznie górą i dołem) 7 prętów 0 20 mm, beleczek poprzecznych 3 pręty 0 20 mm. Ruszt pomostu ograniczony jest belkami wzdłużnymi o wysokości 55 cm, szerokości 30 cm, uzbrojonych sześcioma prętami 0 20 mm, z czego dwa pręty stanowią uzbrojenie boczne, przeciwdziałające parciu wiatru. W belce tej utwierdzona jest płyta chodnika grubości 8 cm, uzbrojona prętami o 0 6 mm co 12 cm i beleczki wspornikowe przechodzące w słupki poręczy (uprawnienia budowlane).

Poprzecznice główne pomostu szerokości 40 cm mają dolne krawędzie poziome, górne zaś dostosowane do przekroju pomostu; wysokość poprzecznicy w osi mostu wynosi 72 cm, przy krawężnikach 64 cm, a w części chodnikowej 89 cm. W tych miejscach zakotwione są wieszaki. W ten sposób z poprzecznie i z wieszaków lub słupków ukształtowano ustrój ramownicowy, odciążający poprzecznice. Jednostkowy ciężar pomostu wynosi około 5,5 T/m (program egzamin ustny).
Przyczółki składają się ze ściany czołowej długości 8,10 m, utwierdzonej w fundamencie, oraz ze skrzydeł długości 9,40 m.

Ściana czołowa

Ścianę czołową i skrzydła rozwiązano jako płytę żebrowaną o grubości 8 cm, uzbrojoną: w dolnym pasie prętami 0 10 mm co 15 cm, w górnym pasie prętami 0 6 mm co 15 cm. Żebra mają wymiar 30 X 40 cm, ich uzbrojenie zmienia się od 9 prętów 0 20 mm w przekroju utwierdzenia do 2 prętów 0 20 mm na końcu swobodnym (opinie o programie).
Każdy fundament podzielono na dwie części. Pierwszą stanowi część związana monolitycznie z lukami i przyczółkiem, drugą - bloki podfundamentowe. Największy nacisk normalny w stopie wynosi + 5,5 kG/cm2, zaś najmniejszy - + 0,9 kG/cm2. Naprężenia styczne nie przekraczają wartości 0,8 kG/cm2 w jednym i 0,7 kG/cm2 w drugim kierunku.

Betonowanie łuków przeprowadzono odcinkami dzieląc łuk na 19 klińców. Następnie betonowano pomost. Rozklinowanie rusztowań zaczęto od rusztowania pomostu, przenosząc jego ciężar na rusztowanie łuków.
Beton w lukach zawierał 450 kg cementu na 1 m3, beton w fundamentach - 200-300 kg cementu na 1 m3.
Próbne obciążenie wykonane w grudniu 1935 r. wykazało ugięcie pionowe 7.2 mm. Stanowi to 1 :10 560 rozpiętości (segregator aktów prawnych).
Przekrój poprzeczny łuku prostokątny, stały, o wysokości 150 cm i szerokości 100 cm.

Uzbrojenie symetryczne, górą i dołem po 10 prętów 0 36 mm. Ponadto, strefę górną uzwojono drutem 0 8 mm na długości 13 przedziałów. Strzemiona 0 10 mm, czterocięte, rozstawione co 36 cm.
Ściąg jest obetonowany i składa się z 40 prętów 0 40 mm. Pręty są spawane elektrycznie z odcinków 20-metrowych. Wysokość obetonowanego ściągu wynosi 76 cm, szerokość 64 cm.
W węźle oporowym odgięto wachlarzowo 14 prętów ściągu, a z łuku wyprowadzono pręty wzdłuż stycznej do jego osi w przekroju wezgłowiowym (promocja 3 w 1).

Oprócz strzemion pionowych do uzbrojenia węzła użyto strzemion skośnych. Rozstaw osiowy wieszaków wynosi 4,00 m. Wieszak składa się z 8 prętów 0 24 mm obetonowanych do przekroju o wymiarach 20 X34 cm. U góry w łuku pręty wieszaków zakończono hakami, u dołu zaopatrzono w naśrubki i nakrętki. Luki połączono stężeniami wiatrowymi w odstępie równym osiowemu rozstawowi wieszaków.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !