Słupy i płyty żelbetowe

 

Słupy i płyty żelbetowe

Słupy oraz płyty żelbetowe to elementy konstrukcyjne niezbędne do powstania budynku. Słupy betonowe odkształcają się pod wpływem ściskania wzdłuż swojej osi, natomiast siłą rozpychającym ulegają w poprzek – oznacza to, że pracują w obu kierunkach. Beton zapewnia im odporność na ściskanie, a pety zbrojenia chronią je przed rozepchnięciem. Ochronę przed wyboczeniem zapewniają prętom odpowiednio rozmieszczone strzemiona. Projektowanie słupów rozpoczyna się od ustalenia ich schematów statycznych. Pod uwagę brane jest m.in. to czy słup jest zakotwiczony i sztywno połączony z podłożem, czy może wyłącznie opiera się na nim, a podpierany element leży na jego głowicy lub jest z nią związany zbrojeniem. Bardzo ważną kwestią jest długość wyboczeniowa słupa, którą należy dokładnie określić, ponieważ jest ona przyjmowana do obliczeń. Długość wyboczeniowa słupa powinna wynosić 0,7 jego wysokości. Pod uwagę brane są również dodatkowe obciążenia, wynikające np. z połączenia słupa z półką na wkład kominkowy czy krętymi schodami (promocja 3  w 1).

Płyty stropowe wykonane z betonu na całej swojej powierzchni pracują wielokierunkowo. Oznacza to, że ich schemat statyczny musi uwzględniać dwupłaszczyznowe oddziaływanie elementów obciążających ,podbór brzegowych i pośrednich oraz otworów. Najprościej rzecz ujmując – wklęsłości tworzą się między podporami, a wypukłości nad podporami. Właśnie dlatego górne strefy płyty wymagają ochrony przed rozciąganiem nad słupami i ścianami, a dolne na całej niepodpartej powierzchni.

Podczas projektowania płyt należy założyć tzw. warunki brzegowe, czyli rozmieszczenie i rodzaj podpór oraz to, jak płyta jest z nimi połączona. Ponadto trzeba uwzględnić wszystkie niepodparte krawędzie, np. wokół otworów. Dopiero po określeniu warunków brzegowych można założyć grubość i wymiary płyty oraz układ prętów zbrojenia. Niezbędne jest także zaplanowanie długości zakotwiczenia i sposobów odginania prętów. Wszędzie tam, gdzie naprężenia są największe, należy zagęścić uzbrojenie i przewidzieć dodatkowe pręty, które powinny być ułożone na ukos do głównych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !