Blog

20.01.2022

Słupy konstrukcji stalowej

W artykule znajdziesz:

Słupy konstrukcji stalowej
Słupy konstrukcji stalowej

Z uwagi na decydujące znaczenie tych prac dla prawidłowego ustawienia całej konstrukcji powinny być one wykonane szczególnie starannie, przy użyciu przyrządów mierniczych. Jest to szczególnie ważne przy fundamentach pod słupy montowanej konstrukcji szkieletowej (program uprawnienia budowlane na komputer). W fundamentach tych płaszczyzny oporowe dla słupów powinny być dokładnie wypoziomowane, w przeciwnym bowiem razie przy ustawianiu słupów niezbędne będzie stosowanie podkładek, osłabiających całe połączenie, a sam montaż będzie znacznie utrudniony. Cechą charakteryzującą połączenia między stopą fundamentową a słupem montowanej konstrukcji jest to, że elementy te wykonywane są w całkowicie odmiennych warunkach, co wpływa w sposób zasadniczy na trudności wzajemnego ich dopasowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Słupy z kształtowników stalowych wykonywane są w wytwórniach konstrukcji stalowych, w warunkach umożliwiających osiągnięcie wysokiego stopnia dokładności w ich wykonaniu (wymiary mogą różnić się w granicach ±5 mm) (uprawnienia budowlane).

Natomiast warunki wykonywania stóp fundamentowych na budowie nie pozwalają na osiągnięcie takiej dokładności, chyba że stosowane są szczególne środki pomocnicze i kontrolne (szablony i przyrządy miernicze).

W związku z tym pod względem konstrukcyjnym połączenie słupa ze stopą fundamentową powinno być tak pomyślane, aby w czasie montażu istniała możliwość łatwego zniwelowania różnic w wymiarach, powstałych na skutek niedokładności wykonania fundamentu (program egzamin ustny).

Słupy konstrukcji stalowej opierają się na stopach fundamentowych za pośrednictwem płyty stalowej stanowiącej dolną część słupa zwaną stopą, która jest przymocowana do stopy fundamentowej za pomocą śrub kotwiących.

Połączenie stopy słupa ze stopą fundamentową najlepiej jest tak zaprojektować, aby możliwe było swobodne ustawienie słupa przy już zabetonowanych śrubach kotwiących (opinie o programie). Takie rozwiązanie może być osiągnięte przy umieszczeniu śrub kotwiących poza obrzeżem płyty stopowej słupa. Połączenie takie pozwala na małe przesunięcia słupa w planie w stosunku do już zabetonowanych w fundamencie śrub kotwiących względnie umożliwia niewielkie nagięcie górnego ich odcinka w celu dostosowania do otworów w elementach łączących stup z fundamentem.

Otwory owalne

Stosowanie w stopie słupa otworów o większej średnicy niż średnica śrub kotwiących lub otworów owalnych i innych sposobów dla zabezpieczenia się przed następstwami wynikłymi z niedokładności wykonania fundamentu może spowodować znaczne trudności podczas montażu słupów (segregator aktów prawnych).

W celu zapewnienia ścisłego dolegania płyty stopowej do powierzchni fundamentu, fundament betonuje się początkowo do poziomu leżącego o 3-5 cm poniżej projektowanego poziomu dolnej powierzchni płyty stopowej słupa, a następnie za pomocą przyrządów mierniczych koryguje się położenie słupa i wykonuje dalsze zasadnicze prace.

Istnieje kilka sposobów ustawienia słupa na tak przygotowanym fundamencie, a mianowicie:

  • zabetonowanie dokładnie ułożonej w górnej warstwie fundamentu stalowej płyty oporowej, stanowiącej bezpośrednie oparcie dla płyty stopowej słupa.
  • dokładne ustawienie szablonów ze stali kształtowej (ceowników, szyn itp.), według których ustawia się bezpośrednio słup z późniejszym pedbetonowaniem go zaprawą cementową,
  • ustawienie słupa na podkładkach z późniejszym pedbetonowaniem go zaprawą cementową.

Sposób pierwszy i drugi dają stosunkowo dobre wyniki, są jednak kosztowne ze względu na konieczność użycia dodatkowych elementów stalowych. Sposób trzeci jest najmniej dokładny i nastręcza znaczne trudności w czasie montażu (promocja 3 w 1).

Poza wymienionymi szerzej stosowanymi sposobami należy wspomnieć jeszcze sposób wykonywania stopy fundamentowej od razu do pełnej wysokości (z zachowaniem specjalnej staranności przy wyrównaniu górnej powierzchni stopy fundamentowej) oraz sposób, przy którym w pierwszym etapie zabetonowuje się początkowo samą stopę słupa dokładnie w wyznaczonym poziomie w górnej warstwie stopy fundamentowej, a następnie przyspawa się sam słup po ustawieniu go.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami