Słupy wirobetonowe

Słupy wirobetonowe

Produkcja słupów metodą wirowania jest bardzo rozpowszechniona. Zasadniczą cechą metody jest wykorzystanie do zagęszczania betonu działania siły odśrodkowej. W tym celu forma o przekroju okrągłym lub wielobocznym zostaje - po częściowym napełnieniu betonem - poddana ruchowi obrotowemu o znacznej prędkości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pod działaniem siły odśrodkowej beton przywiera do wewnętrznych ścian formy i ulega silnemu zagęszczeniu, przy czym nadmiar wody zostaje wyciśnięty do wewnątrz. Otrzymuje się w ten sposób cienkościenny przekrój rurowy o wysokiej wytrzymałości (do 700 kG/cm2). Przy zastosowaniu form zbieżnych (stożkowych) grubość ścianki rośnie wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej słupa.

Beton i zbrojenie przygotowuje się w osobnych działach zakładu i dostarcza do hali wirobetonów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zbrojenie słupa wkłada się do dolnej połówki dwuczęściowej formy stalowej, a następnie po przykryciu jej połówką górną napełnia się za pomocą iniektora ściśle określoną ilością betonu. Napełniona forma zostaje przeniesiona na ławę wirującą. Wirowanie słupów trwa 10 do 15 min w zależności od ich wymiarów. Szybkość obrotów stopniowo wzrasta od 80 do 750 obrotów/min. Po wirowaniu następuje naparzanie słupów. W tym celu do wnętrza form ułożonych na legarach wpuszcza się parę o temperaturze ok. 80 °C. Po czterech godzinach możliwe jest rozformowanie (uprawnienia budowlane).

Słupy sezonuje się przez 2 do 3 dni w hali produkcyjnej, a następnie wywozi na skład gotowych elementów, gdzie ułożone w stosy podlegają przez 15 dni pielęgnowaniu dostosowanemu do warunków atmosferycznych.
Produkcja slupów strunobetonowych jest bardziej skomplikowana niż słupów żelbetowych. Wpływa na to konieczność napięcia strun przed zabetonowaniem słupa i zwolnienia naciągu dopiero po stwardnieniu betonu. Siły naciągu strun, wynoszące kilkanaście do kilkudziesięciu ton mogą być przejmowane przez tory naciągowe, względnie przez formy oporowe. W Polsce rozpowszechniona jest produkcja elementów strunobetonowych na torach naciągowych.

Stalowy rdzeń

W metodzie tej każda wiązka strun pozwala na równoczesne wykonanie kilku słupów, w zależności od długości toru (50 do 100 m) (program egzamin ustny).
Z uwagi na pewną trudność produkcji słupów wydrążonych na długich torach naciągowych opracowano metody specjalnie dostosowane do tego celu. Można tu wymienić opracowane w Niemczech rozwiązania firm Schlosser i Roth, a we Francji Societe des Tuyaux Bonna. Na uwagę zasługuje zwłaszcza rozwiązanie firmy Schlosser.

Forma na slup strunobetonowy systemu Schlosser gości 2-3 m pozwala na otrzymywanie słupów o różnej długości i średnicy. Słup posiada przekrój eliptyczny z wydrążeniem kołowym. Tory naciągowe są krótkie, najczęściej na 2 elementy. Naciąg profilowanych strun o średnicy 5 mm następuje pojedynczo lub po dwie. Beton wsypuje się do formy przez podłużny otwór w jej górnej części. Zagęszczanie betonu następuje za pomocą wibratorów przyczepnych (opinie o programie).

Stalowy rdzeń formujący otwór wewnątrz słupa zostaje wyciągnięty po upływie około godziny od zabetonowania, względnie przy braku miejsca lekko podciągnięty, a całkowite jego usunięcie następuje po zwolnieniu naciągu. W przypadku przyśpieszonego dojrzewania parę wpuszcza się do wydrążenia słupa (segregator aktów prawnych).

Metodą form oporowych produkowane są słupy strunobetonowe od 1957 r. w Zakładach Betoniarskich i Żelbetowych Nr 2 w Budapeszcie. Slupy te mają przekrój prostokątny z owalnymi otworami, a długość ich dochodzi do 12 m. Na omówienie zasługuje zwłaszcza metoda naciągu oraz formowania (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami