Słupy żelbetowe

Słupy żelbetowe
Słupy żelbetowe

W zależności od wielkości i ciężaru słupa oraz od udźwigu i rodzaju posiadanego urządzenia montażowego przy podnoszeniu prefabrykowanych słupów żelbetowych stosuje się metodę całkowitego zawieszenia, metodę nasuwania, względnie (rzadziej) metodę obrotu, podobnie jak przy montażu słupów stalowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Słupy żelbetowe podwiesza się do haka żurawia za pomocą pętli, haków, klamer itp. zaczepów wypuszczonych ze słupów, za pomocą uchwytów linowych i specjalnych.

Zaczepy zabetonowane w słupach mogą być przeznaczone zarówno do wyładowywania jak i do podnoszenia słupa lub tylko do jednej z tych czynności. Jeśli zaczep jest wypuszczony u góry słupa, to zawiesza się go bezpośrednio do haka żurawia, natomiast gdy są one wypuszczone z boku, to słup podwiesza się za pomocą podwójnego uchwytu linowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pętle, ucha, haki itp. zabetonowane w elementach dla umożliwienia ich podwieszania powinny być sprawdzane przez próbne obciążenie odpowiadające podwójnemu ciężarowi podnoszonego elementu. Sprawdzenie to powinno dotyczyć przynajmniej 2% poszczególnych rodzajów elementów (uprawnienia budowlane).

Przed podniesieniem słupa (lub innego elementu) żelbetowego z pozycji poziomej do pionowej należy przeprowadzić obliczenie sprawdzające czy naprężenia dodatkowe powstające w tym przypadku nie przekraczają naprężeń dopuszczalnych. W konstrukcjach żelbetowych tego rodzaju przypadki występują rzadko i wtedy należy zaprojektować prowizoryczne ich wzmocnienie (np. wiotkie słupy zamyka się w prowizorycznym gorsecie stalowym) (program egzamin ustny).

Podnoszenie słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym i znacznej wysokości wymaga dwukrotnego zamocowywania pęt raz do przełożenia słupa z pozycji na płask do pozycji na rąb (dla zmniejszenia naprężeń zginających), zaś drugi raz do właściwego założenia zawiesi dla podniesienia słupa do pozycji pionowej (opinie o programie).

Podwieszenie słupa

Podwieszenie słupa do urządzenia montażowego powinno ponadto umożliwiać dokonanie swobodnego obrotu podnoszonego elementu w stosunku do punktu jego podparcia. Sposób i miejsce podwieszenia zależne są od kształtu i wysokości słupów. W każdym przypadku punkt zaczepienia powinien znaleźć się powyżej środka ciężkości słupa, przynajmniej w % jego wysokości (segregator aktów prawnych).

Schemat statyczny reakcji podporowych w pierwszej fazie podnoszenia słupa zaczepionego w 0,71. Zakotwienie i prowizoryczne zamocowanie słupa w fundamencie zależy od rodzaju połączenia tego słupa z fundamentem oraz jego wysokości. Przy połączeniu typu „kielichowego” prowizoryczne zamocowanie słupa, po jego ustawieniu w gnieździe stopy fundamentowej, wykonuje się za pomocą klinów drewnianych lub stalowych, które powinny szczelnie przylegać do całej długości styku do zewnętrznej powierzchni boków słupa i wewnętrznych ścianek gniazda stopy.

Kliny w ilości co najmniej 6 (a przy większych wymiarach przekroju poprzecznego słupów -8) i o długości minimum 25 cm powinny być wykonane z suchego, twardego drewna względnie ze stali. Powinny one wystawać ponad górną powierzchnię stopy fundamentowej nie mniej niż 12 cm, aby ułatwić późniejsze ich usunięcie.

Początkowo betonuje się dolną część gniazda do poziomu spodu klinów, a następnie po stwardnieniu betonu w dolnej części gniazda, po osiągnięciu przynajmniej 50% wytrzymałości miarodajnej i po usunięciu klinów, betonuje się górną część gniazda do poziomu 6 (promocja 3 w 1). Do zabetonowywania słupów w gniazdach stosuje się beton o konsystencji plastycznej, najlepiej z cementem ekspansywnym, powiększającym swą objętość w czasie twardnienia, co zapewnia większą szczelność połączenia. Wytrzymałość betonu użytego w tym celu powinna być większa o ok. 20 % niż betonu użytego do produkcji słupów. Przykład nieprawidłowego sposobu osadzenia i zaklinowania oraz zastosowania zbyt małej ilości klinów słupa żelbetowego w stopie fundamentowej.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !