Specjalizacje techniczno – budowlane a przepisy

Pełny wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych znajduje się w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 roku, dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Każdy, kto planuje ubiegać się o uzyskanie takiej specjalizacji jest zobowiązany do posiadania uprawnień budowlanych w określonej specjalności, w której została wyodrębniona dana specjalizacja, bez ograniczeń. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba legitymuje się ukończeniem kierunku inżynieria środowiska (program na telefon). Ponadto, po uzyskaniu uprawnień budowlanych inżynier jest zobowiązany do obycia trwającej 5 lat praktyki w wybranym zawodzie. Praktyka musi odbywać się w ramach posiadanych uprawnień budowlanych oraz w zakresie specjalizacji, o którą ubiega się kandydat (program na egzamin ustny). Prace mogę odbywać się przy sporządzaniu projektów, jeśli wybrano specjalizację do projektowania, lub na budowie, jeśli wybrani specjalizację do kierowania robotami budowlanymi.

Zgodności z obowiązującymi przepisami

Specjalizacje techniczno – budowlane a przepisy

W celu uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej należy złożyć wniosek wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych oraz oświadczeniem, które potwierdza odbycie wymaganych praktyk (promocja 3 w 1). W oświadczeniu muszą być wyszczególnione wszystkie obiekty budowlane, przy których budowie lub projektowaniu brał udział kandydat starający się o nadanie specjalizacji.
Oprócz wspomnianych wymagań należy jeszcze pamiętać o przepisach przejściowych (segregator). Zgodnie z nimi kompletny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, który został złożony przed wejściem w życie wspomnianych przepisów, może zostać uznany za spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, przy czym wszystkie znajdujące się w nim informacje podlegają kompleksowej weryfikacji w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami (opinie). Jeśli wniosek został przyjęty przed wymienionym terminem i stwierdzono brak niektórych wymaganych załączników, to kandydat może uzupełnić swój wniosek w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od momentu, gdy otrzymał on wezwanie do uzupełnienia braków.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !