Blog

Glina sproszkowana zdjęcie nr 10
30.05.2018

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

W artykule znajdziesz:

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna


Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Opinie znajdziesz w zakładce opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również pakiet 3 w 1.

 

Specjalności, w których można uzyskać uprawnienia budowlane, jest sporo. Jedną z nich jest specjalność inżynieryjna hydrotechniczna, która upoważnia do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Wymagania są ściśle określone i zależą od rodzaju specjalności.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

 

Do zdobycia uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej należy ukończyć studia drugiego stopnia na jednym z poniższych kierunków:
• inżynieria i gospodarka wodna,
• budownictwo hydrotechniczne,
• melioracja,
• budownictwo,
• inżynieria środowiska.


Ponadto kandydat musi odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz półtoraroczną praktykę na budowie.
Uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą zdobyć osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach: budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja lub inżynieria środowiska oraz odbyły roczne praktyki przy sporządzaniu projektów i półtoraroczne praktyki na budowie. Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść także osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym oraz odbyły roczne praktyki przy sporządzaniu projektów i półtoraroczne praktyki na budowie.

 

Uprawnienia budowlane do projektowania

 

W celu zdobycia uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na kierunkach budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja lub inżynieria środowiska oraz odbyć roczne praktyki przy projektowaniu i na budowie. Do projektowania w ograniczonym zakresie trzeba ukończyć studia pierwszego stopnia na tych samych kierunkach, co przy uprawieniach bez ograniczeń lub studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym. W obu przypadkach konieczna jest roczna praktyka przy projektowaniu i na budowie.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Glina sproszkowana zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Glina sproszkowana zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Glina sproszkowana zdjęcie nr 15 Glina sproszkowana zdjęcie nr 16 Glina sproszkowana zdjęcie nr 17
Glina sproszkowana zdjęcie nr 18
Glina sproszkowana zdjęcie nr 19 Glina sproszkowana zdjęcie nr 20 Glina sproszkowana zdjęcie nr 21
Glina sproszkowana zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Glina sproszkowana zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Glina sproszkowana zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Glina sproszkowana zdjęcie nr 31 Glina sproszkowana zdjęcie nr 32 Glina sproszkowana zdjęcie nr 33
Glina sproszkowana zdjęcie nr 34
Glina sproszkowana zdjęcie nr 35 Glina sproszkowana zdjęcie nr 36 Glina sproszkowana zdjęcie nr 37
Glina sproszkowana zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Glina sproszkowana zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Glina sproszkowana zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami