Blog

30.05.2018

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

W artykule znajdziesz:

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna


Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Opinie znajdziesz w zakładce opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również pakiet 3 w 1.

 

Specjalności, w których można uzyskać uprawnienia budowlane, jest sporo. Jedną z nich jest specjalność inżynieryjna hydrotechniczna, która upoważnia do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Wymagania są ściśle określone i zależą od rodzaju specjalności.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

 

Do zdobycia uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej należy ukończyć studia drugiego stopnia na jednym z poniższych kierunków:
• inżynieria i gospodarka wodna,
• budownictwo hydrotechniczne,
• melioracja,
• budownictwo,
• inżynieria środowiska.


Ponadto kandydat musi odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz półtoraroczną praktykę na budowie.
Uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą zdobyć osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach: budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja lub inżynieria środowiska oraz odbyły roczne praktyki przy sporządzaniu projektów i półtoraroczne praktyki na budowie. Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść także osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym oraz odbyły roczne praktyki przy sporządzaniu projektów i półtoraroczne praktyki na budowie.

 

Uprawnienia budowlane do projektowania

 

W celu zdobycia uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na kierunkach budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja lub inżynieria środowiska oraz odbyć roczne praktyki przy projektowaniu i na budowie. Do projektowania w ograniczonym zakresie trzeba ukończyć studia pierwszego stopnia na tych samych kierunkach, co przy uprawieniach bez ograniczeń lub studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym. W obu przypadkach konieczna jest roczna praktyka przy projektowaniu i na budowie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami