Blog

23.06.2019

Specjalność inżynieryjna kolejowa

W artykule znajdziesz:

Specjalność inżynieryjna kolejowa


Specjalność inżynieryjna kolejowe bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych daje inżynierowi prawo do wykonywania projektów obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi w zakresie następujących obiektów:
• stacje kolejowe,
• linie kolejowe,
• bocznice kolejowe,
• inne budowle w rozumieniu obowiązujących przepisów w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe oraz ich usytuowanie, z wyjątkiem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, które są przeznaczona dla kolei oraz z wyjątkiem urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń może projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi, które są związane z obiektami budowlanymi związanymi z urządzeniami zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym, zgodnie z przepisami opisującymi warunki techniczne, jakim odpowiadają obiekty kolejowe i ich usytuowanie (program na komputer).

Specjalność inżynieryjna kolejowa

Inżynier posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w zakresie ograniczonym ma prawo do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie tych linii, stacji, bocznic kolejowych i innych obiektów, które odpowiadają przepisom w sprawie warunków technicznych dla obiektów kolejowych (program na telefon). Wyjątkiem są w tym wypadku linie kolejowe, które przystosowano do prędkości przekraczających 200 km/h (program egzamin ustny).

Przepisy budowli

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym w zakresie ograniczonym dają inżynierowi możliwość projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi określonych obiektów budowlanych wyłącznie w zakresie urządzeń zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym (opinie o programie). Zostało to wyszczególnione w przepisach w sprawie warunków technicznych dotyczących budowli kolejowych i ich usytuowania (segregator aktów prawnych). Wyjątkiem są stacje mające ponad 50 rozjazdów i linie z blokadami samoczynnymi (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami