Specjalność konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie

Uprawnienia budowlane można uzyskać w kilku specjalności, a także w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie (program na komputer). Jedną z najczęściej wybieranych specjalności jest specjalność konstrukcyjno-budowlana. Do uzyskania uprawnień bez ograniczeń konieczne jest ukończenie studiów, ale uprawnienia z ograniczeniami mogą zdobyć także technicy (program na telefon)Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi dają duże możliwości w zakresie wyboru drogi zawodowej (program na egzamin ustny).

Uprawnienia do projektowania

Specjalność konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie

Do egzaminu na uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo lub studia drugiego stopnia na kierunku architektura, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka, budownictwo hydrotechniczne, melioracja lub inżynieria i gospodarka wodna oraz odbyły roczną praktykę przy projektowaniu i półtoraroczną na budowie. Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie (promocja 3 w 1). O uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie mogą starać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo lub studia drugiego stopnia na jednym z kierunków pokrewnych, do których zalicza się:

• architektura,

• architektura i urbanistyka,

• melioracja,

• inżynieria środowiska,

• budownictwo hydrotechniczne,

• inżynieria i gospodarka wodna.

Do egzaminu można przystąpić po ukończeniu w/w kierunków oraz po odbyciu rocznej praktyki przy projektowaniu i na budowie. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanym w zakresie ograniczonym dostępne są nie tylko dla osób, które ukończyły studia, ale również dla techników (segregator). Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które:

• ukończyły studia I stopnia na kierunku architektura, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna lub melioracja oraz odbyły półtoraroczną praktykę na budowie, • ukończyły studia I stopnia na kierunku budownictwo i odbyły półtoraroczną praktykę na budowie, • ukończyły studia I stopnia na jednym z w/w kierunków i odbyły 3-letnią praktykę na budowie, • posiadają tytuł zawodowy mistrza lub technika i odbyły 4-letnią praktykę na budowie, posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie technika w zawodzie technik budownictwa, murarz, murarz-tynkarz lub cieśla oraz odbyły 4-letnią praktykę na budowie (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !