Specjalność konstrukcyjno-budowlana w ramach uprawnień budowlanych

Specjalność konstrukcyjno-budowlana pozwala posiadaczowi na sporządzanie projektów obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi w różnym zakresie (program na komputer). Zakres uprawnień może mieć charakter nieograniczony lub uwzględniający kilka ograniczeń.

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń upoważnia posiadacza do wykonywania projektów architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do szeroko rozumianej konstrukcji obiektów (program na telefon). Pozwala również na kierowanie przebiegiem robót budowlanych w zakresie realizacji dowolnego projektu architektoniczno-budowlanego danego obiektu. Specjalność konstrukcyjno-budowlana wyodrębniona została ze specjalizacji techniczno-budowlanej wraz z wprowadzeniem rozporządzenia dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie). Uprawnienia budowlane w tym zakresie upoważniają do sporządzania projektów oraz kierowania pracami na konkretnych rodzajach obiektów, takich jak obiekty budowlane budownictwa ogólnego i przemysłowego, obiekty geotechniczne, budowle wysokościowe, obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych czy wielofunkcyjne rusztowania i deskowania (segregator aktów prawnych).

Ograniczona specjalność konstrukcyjno-budowlana

W przypadku ograniczonych uprawnień budowlanych z zakresu specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadacz ma możliwość kierowania przebiegiem prac budowlanych nad konkretnymi obiektami budowlanymi jedynie wtedy, gdy charakteryzują się one wymaganymi parametrami (promocja 3 w 1). Kubatura obiektu może maksymalnie wynosić do 1000 m3. Do 3 kondygnacji nadziemnych wysokość maksymalna może wynosić 12 m przy kondygnacji pojedynczej do 4,8 m. Dotyczy to także obiektów o wymaganej stabilności na gruncie nośnym, usadowionych na głębokości do maksymalnie 3 m poniżej poziomu terenu. Roboty muszą być realizowane przy maksymalnej rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m maksymalnie 2 m wysięgu wsporników (program egzamin ustny). Obiekty nie powinny zawierać elementów wymagających wzięcia pod uwagę wpływu eksploatacji górniczej oraz sprężanych wstępnie na budowie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !