Specjalność konstrukcyjno-budowlana w ramach uprawnień budowlanych

Specjalność konstrukcyjno-budowlana pozwala posiadaczowi na sporządzanie projektów obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi w różnym zakresie (program na komputer). Zakres uprawnień może mieć charakter nieograniczony lub uwzględniający kilka ograniczeń.

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń upoważnia posiadacza do wykonywania projektów architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do szeroko rozumianej konstrukcji obiektów (program na telefon). Pozwala również na kierowanie przebiegiem robót budowlanych w zakresie realizacji dowolnego projektu architektoniczno-budowlanego danego obiektu. Specjalność konstrukcyjno-budowlana wyodrębniona została ze specjalizacji techniczno-budowlanej wraz z wprowadzeniem rozporządzenia dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie). Uprawnienia budowlane w tym zakresie upoważniają do sporządzania projektów oraz kierowania pracami na konkretnych rodzajach obiektów, takich jak obiekty budowlane budownictwa ogólnego i przemysłowego, obiekty geotechniczne, budowle wysokościowe, obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych czy wielofunkcyjne rusztowania i deskowania (segregator aktów prawnych).

Ograniczona specjalność konstrukcyjno-budowlana

W przypadku ograniczonych uprawnień budowlanych z zakresu specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadacz ma możliwość kierowania przebiegiem prac budowlanych nad konkretnymi obiektami budowlanymi jedynie wtedy, gdy charakteryzują się one wymaganymi parametrami (promocja 3 w 1). Kubatura obiektu może maksymalnie wynosić do 1000 m3. Do 3 kondygnacji nadziemnych wysokość maksymalna może wynosić 12 m przy kondygnacji pojedynczej do 4,8 m. Dotyczy to także obiektów o wymaganej stabilności na gruncie nośnym, usadowionych na głębokości do maksymalnie 3 m poniżej poziomu terenu. Roboty muszą być realizowane przy maksymalnej rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m maksymalnie 2 m wysięgu wsporników (program egzamin ustny). Obiekty nie powinny zawierać elementów wymagających wzięcia pod uwagę wpływu eksploatacji górniczej oraz sprężanych wstępnie na budowie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Język abstrakcji

Wróblewski założył natychmiastowe działanie obrazu. Ma być tak jak w kinie! Atak na wyobraźnię i gra na emocjach. To pierwszy…

Sfera uczuciowa

Najważniejszą jej cechą jest więź między żywymi i umarłymi (obraz Matka z zabitym synem i wariacje tematu). Jej prosta emocjonalność…

Aktywny rozwój duchowy

Aktywny rozwój duchowy młodego artysty doprowadził go do punktu, w którym musiał odpowiedzieć na pytanie zasadnicze dla rozwoju własnego systemu…

Związek obrazu

Postawa krytyka-badacza-fachowca prowadzi ich do absolutyzacji wolności artysty i (w przeciwieństwie do Hanuska) uznania status quo współczesnego modelu kultury. Dla…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !