Blog

10.05.2019

Specjalności instalacyjne

W artykule znajdziesz:

Specjalności instalacyjne – jakie kierunki są pokrewne i odpowiednie

Kierunku odpowiednie i pokrewne dla wszystkich specjalności uprawnień budowlanych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Informacje znajdujące się w tym załączniku są podstawą kwalifikacji wykształcenia dokonywanej przez komisję kwalifikacyjną w stosunku do osób, które złożyły wnioski o

Specjalności instalacyjne – jakie kierunki są pokrewne i odpowiednie

uprawnienia budowlane (program na komputer). Warunkiem przystąpienia do egzaminu, który pozwala na uzyskanie uprawnień jest zarówno odpowiednie wykształcenie, jak i praktyka zawodowa. Wykształcenie musi być zgodne z kierunkami wymienionymi w załączniku. Niestety w Polsce nazwy kierunków studiów nie są usystematyzowane, dlatego niekiedy oprócz dyplomu wymagany jest suplement do dyplomu lub wypis (program na telefon).

Dla każdej specjalności kierunki odpowiednie i pokrewne są ściśle określone. W przypadku specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń kierunki odpowiednie to telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, elektronika i telekomunikacja, miernictwo elektryczne i telekomunikacyjne (opinie o programie). Dla tej samej specjalności, lecz w ograniczonym zakresie, kierunki odpowiednie to telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, elektronika i telekomunikacja, miernictwo elektryczne i telekomunikacyjne, a kierunki pokrewne to elektrotechnika, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, informatyka oraz inżynieria elektryczna (segregator aktów prawnych).

Studia odpowiednie dla specjalności sanitarnej

Studia odpowiednie dla specjalności sanitarnej bez ograniczeń to inżynieria środowiska, inżynieria nafty i gazu, energetyka oraz inżyniera naftowa lub inżyniera gazownicza (promocja 3 w 1). Uprawnienia w tej specjalności, ale w ograniczonym zakresie, można otrzymać po ukończeniu studiów na kierunku odpowiednim, czyli inżynieria środowiska, wiertnictwo nafty i gazu, energetyka, inżyniera naftowa, inżynieria gazownicza lub na kierunku pokrewnym, którym jest budownictwo. Kierunki odpowiednie dla specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie to elektrotechnika, inżynieria elektryczna i elektroenergetyka (program egzamin ustny). Kierunki pokrewne to energetyka, elektronika, elektronika i telekomunikacja, transport, elektryczny transport szynowy, automatyka i robotyka oraz miernictwo elektryczne i programowanie sterowników.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami