Specjalności instalacyjne

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej podzielone są na trzy odrębne rodzaje (program na komputer). W przypadku sieci, instalacji oraz urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń inżynier może projektować i/lub kierować robotami budowlanymi, które obejmują swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikację bezprzewodową z infrastrukturą towarzyszącą (program na telefon). Uprawnienia w tej samej specjalności, ale w ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych i/lub kierowanie robotami budowlanymi, które związane są z takimi obiektami jak linie i instalacje lokalne (program na egzamin ustny).

Uprawnienia budowlane instalacyjne

Specjalności instalacyjne

Zupełnie inny zakres mają uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (promocja 3 w 1). Uprawnienia bez ograniczeń pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi, które są związane z sieciami i instalacjami gazowymi, wentylacyjnymi, cieplnymi, kanalizacyjnymi i wodociągowymi (segregator). W przypadku tych samych uprawnień, ale w zakresie ograniczonym, inżynier jest uprawniony do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym wykonywanie przyłączy oraz instalację wymienionych urządzań wyłącznie w tych obiektach budowlanych, których kubatura nie przekracza 1000 m3.
Uprawnienia budowlane instalacyjne można zdobyć także w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku uprawnień bez ograniczeń inżynier może wykonywać projekty oraz kierować robotami budowlanymi, które są związane z sieciami, instalacji i urządzeniami elektrycznymi i elektroenergetycznymi, np. przy budowie sieci trakcyjnych tramwajowych, kolejowych i trolejbusowych czy stacji metra łącznie z wszelkimi instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, a także instalacjami elektrycznego ogrzewania rozjazdów (opinie). Uprawnienia w zakresie ograniczonym pozwalają na wykonywanie tych prac wyłącznie w przypadku obiektów budowlanych o maksymalnej kubaturze 1000 m3 i przy przyłączach o napięciu do 1kV.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !