Specjalności inżynieryjne – do czego uprawniają?

Uprawnienia w specjalnościach inżynieryjnych dają możliwość pracy w różnych branżach, np. kolejowej, drogowej czy hydrotechnicznej (program na komputer). Uprawnienia mogą być w zakresie ograniczonym lub bez ograniczeń i od tego w dużej mierze zależy to, co można wykonywać w ramach swojego zawodu.

Specjalności inżynieryjne – do czego uprawniają?

Uprawnienia inżynieryjne w specjalności drogowej bez ograniczeń pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi, które związane są z drogami (z wyjątkiem drogowych obiektów inżynierskich) oraz drogami przeznaczonymi dla postoju i ruchu statków powietrznych (program na telefon). Uprawnienia inżynieryjne drogowe w ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi w zakresie dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, oprócz drogowych obiektów inżynierskich, a także tych dróg na terenie lotniska, które nie są przeznaczone dla postoju oraz ruchu statków powietrznych (program egzamin ustny).

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń dają możliwość kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych, do których zalicza się m.in. mosty, wiadukty, tunele liniowe, ściany oporowe oraz nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych (opinie o programie). Uprawnienia mostowe do projektowania bez ograniczeń dają też możliwość obliczania światła przepustów i mostów. Osoby, które posiadają uprawnienia mostowe w ograniczonym zakresie mogą projektować lub kierować robotami budowlanymi w zakresie przepustów i jednoprzęsłowych obiektów mostowych, które spełniają następujące warunki:
• posadowione na stabilnym gruncie,
• wykonane z zastosowaniem prefabrykatów,
• o rozpiętości nieprzekraczającej 21 m (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia inżynieryjne

Uprawnienia inżynieryjne hydrotechniczne bez ograniczeń pozwalają na projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanym w zakresie budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, a także morskich budowli hydrotechnicznych (promocja 3  w 1). Uprawnienia hydrotechniczne w ograniczonym zakresie uprawniają do pracy przy tych samych obiektach, jednak ich klasa ważności lub klasa chronionego obszaru musi wynosić IV.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !