Spoina obwodowa

Spoina obwodowa
Spoina obwodowa

Sposób podbudowania stosowany jest najczęściej przy montażu zbiorników zmiennej pojemności, które pod względem konstrukcyjnym składają się z poszczególnych, połączonych teleskopowo (dla umożliwienia zmiany wzajemnego ich położenia względem siebie) pierścieni opartych na szeregu prowadnic. W tym przypadku prowadnice można wykorzystać jako maszty montażowe dla montażu kopuły (dzwonu) i kolejnych pierścieni (teleskopów) (program uprawnienia budowlane na komputer).

W ostatnich latach wprowadzono (przez Mostostal) na naszych budowach tzw. rulonową metodę montażu zbiorników cylindrycznych o średniej pojemności, która polega na:

  1. dostarczeniu na miejsce montażu elementów składowych zbiornika, a więc dna i płaszcza w postaci rulonów nawiniętych na szpule (o konstrukcji stalowej) uprzednio pospawanych automatycznie w warsztacie i przewiezionych w tym stanie platformą kolejową lub przyczepą samochodową,
  2. rozwinięciu na przygotowanym podłożu dna,
  3. ustawieniu pionowo płaszcza w stanie zwiniętym na dnie (program uprawnienia budowlane na ANDROID) ,
  4. rozwinięciu do właściwych rozmiarów płaszcza i zespawaniu płaszcza jedną zygzakowatą spoiną pionową, zaś dna z płaszczem - spoiną obwodową.

W ostatnich latach nastąpił rozwój stosowania zbiorników kulistych o dużej objętości (do 60 tys. m3) dla rafinerii nafty, reaktorów atomowych itp. Zaletą zbiorników kulistych jest to. że posiadają one największą pojemność przy najmniejszej powierzchni ścianek w stosunku do zbiorników innego kształtu. Ponadto zbiorniki te cechują się najbardziej równomiernym rozkładem ciśnienia wewnętrznego na ścianki powłoki, co pozwala np. na zastosowanie w zbiornikach ciśnieniowych dwukrotnie mniejszej grubości ścianek niż w zbiornikach cylindrycznych (uprawnienia budowlane).

Konstrukcja stalowa zbiorników kulistych w zależności od ich średnicy może być montowana przy użyciu żurawi kołowych lub gąsienicowych względnie za pomocą żurawi masztowych linowych lub kozłowych (program egzamin ustny).

Montaż konstrukcji

Montaż konstrukcji można prowadzić pojedynczo elementami, tj. segmentami, lub w przypadku dysponowania maszynami montażowymi o dużym udźwigu elementami scalonymi w postaci całych pasów poziomych (pierścieni). Scalanie tych elementów wykonuje się wtedy na placu składowym konstrukcji bezpośrednio przy miejscu montażu w zasięgu maszyny montażowej.

Sprawą nader ważną dla sprawnego przebiegu montażu tego rodzaju konstrukcji jest dokładne wykonanie poszczególnych elementów w ramach specjalnie dla tego celu ustalonych tolerancji wymiarów i krzywizny ścianek (opinie o programie).

W przypadku montowania zbiornika z pojedynczych elementów kulistość zbiornika osiąga się przez stosowanie w czasie montażu szablonów o odpowiedniej krzywiźnie, przykładanych do każdego ustawionego elementu przynajmniej w dwóch punktach w miejscach poziomego i pionowego styku z poprzednio już ustawionymi segmentami.

Zastosowany w tym przypadku do montażu żuraw powinien posiadać udźwig wysokość podnoszenia wystarczającą do podniesienia i ustawienia najcięższych elementów górnej czaszy zbiornika przy wystarczającym zasięgu. Największy zasięg żurawia określony jest odległością od wieży do skrajnych segmentów środkowego pasa zbiornika (segregator aktów prawnych).

Dla zapewnienia prawidłowego ustawienia i położenia poszczególnych segmentów służy ramię 2 połączone za pośrednictwem kulistego przegubu 3 ze słupkiem / ustawionym w teoretycznej osi zbiornika. Przegub znajduje się w geometrycznym środku zbiornika (kuli), zaś długość ramienia odpowiada długości promienia kuli. Dolna czasza oparta jest na rusztowaniu rurowym 5.

Podnoszone segmenty wyposaża się w niezbędne uchwyty dla ich podwieszenia oraz zaczepy dla założenia pomostów roboczych 4 dla montażystów; pomosty te następnie wykorzystywane są przez spawaczy łączących spoinami poszczególne segmenty zbiornika.

Praca powinna być tak zorganizowana, ażeby nie zachodziła kolizja między czynnościami brygady montażowej i brygady spawaczy, wykonujących trwałe, ostateczne łączenie poszczególnych elementów konstrukcji zbiornika (promocja 3 w 1). W tym celu brygady spawaczy i montażystów powinny pracować po przeciwległych stronach zbiornika.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !