Spoiny żeberkowe

Spoiny żeberkowe

Spoina w takim wykonaniu zalicza się do trwałych i może być zalecana również przy stosowaniu warstw izolacyjnych liczonych na dłuższy okres eksploatacji.
Efektowny przykład zastosowania spoiny wyrobionej z blachy cynkowej. Tworzące się przy tym żeberko ma estetyczny wygląd, dzięki czemu ten rodzaj obróbki spoiny nadaje się do pokrycia hal i dachów, których płaszczyzny są widoczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Spoiny żeberkowe otrzymuje się przez wyrobienie zgrubienia po obu stronach szczeliny. Zgrubienia te przybierają postać żeberek występujących ponad powierzchnią dachu. Rozstawienie spoin żeberkowych musi być takie, aby nie przeszkadzały spływowi wód atmosferycznych z powierzchni dachowej.
Najprostszy typ spoiny żeberkowej. Szczelina wypełniona jest warstwą papy, którą zakłada się zazwyczaj po zabetonowaniu jednej strony płyty. Papa nie pozwala wtedy na związanie betonu po wykonaniu drugiej części płyty (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Warstwę izolacyjną układa się normalnie i przykrywa nią spoinę.

Jako wzmocnienie złącza pokrywa się je dodatkowo nakładką w postaci przykrycia złożonego ze sklejonych ze sobą dwóch warstw papy.
Jaka spoina jest przeznaczona do dylatowania ruchów poziomych związanych ze zmianami termicznymi.
Przykład zastosowania spoiny żeberkowej krytej blachą cynkową. Należy zwrócić uwagę, że blacha cynkowa w porze zimowej jest materiałem dość kruchym, a więc z tego powodu korytko powinno być nieco szersze od żeberka, ażeby jego ruchy dylatacyjne nie powodowały zbędnych naprężeń w tym materiale i blacha ta powinna być zakotwiona wąsami do płyty, by nie zerwał jej wiatr (uprawnienia budowlane).

Zastosowanie mas izolacyjnych

W literaturze technicznej a zwłaszcza zagranicznej zaleca się często stosowanie blachy miedzianej, która dzięki swej elastyczności jest materiałem bez porównania trwalszym. Niestety ze względu na koszt blachy miedzianej obróbki blachą miedzianą mogą być u nas zalecane tylko w wyjątkowych przypadkach, każdorazowo uzasadnionych gospodarczo. Blachę cynkową można zamienić blachą stalową ocynkowaną, która jest bardziej elastyczna lub blachą aluminiową. W miarę możności blachę ocynkowaną należy od spodu powlec bitumicznym środkiem przeciwkorozyjnym (program egzamin ustny).

Jak widać z powyższych przykładów, rozwiązania spoin przy użyciu blachy z małymi wyjątkami przedstawiają konstrukcje skomplikowane i wymagające bardzo dobrego wykonania rzemieślniczego robót izolacyjnych i blacharskich.
Najprostsze rozwiązania uzyskuje się przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych, jak: papy, juty asfaltowane itp. Materiały te jednak wrażliwe są na uszkodzenia mechaniczne, kiedy ich elastyczność wraz ze starzeniem się zanika i stają się one kruche. Zastosowanie mas izolacyjnych o wysokiej jakości do klejenia pozwala na uzyskanie trwałych spoin dylatacyjnych (opinie o programie).
W ostatnim okresie można zaobserwować unikanie blachy przy robotach dekarskich wobec deficytowości tego materiału w naszym kraju.
W zasadzie wszelkie obróbki dachowe mogą być zastąpione obróbkami przy zastosowaniu izolacyjnych materiałów rolowych i mas izolacyjnych (segregator aktów prawnych).

W zasadzie tarasy nie różnią się od zwykłych dachów płaskich pod względem rodzaju stosowanych spoin dylatacyjnych. Obowiązuje ogólna zasada, że spoiny powinny być tak wykonane, aby nie tamować przepływu wody atmosferycznej. W większości przypadków można dostosować spadki dachów zgodnie z kierunkiem biegu spoin żeberkowych.
Jeżeli jednak stosuje się system żeberkowy, wtedy wysokość stropu z tarasem znacznie powiększa się, co jest nie zawsze pożądane, gdyż podniesienie powierzchni tarasów łączy się z szeregiem trudności w powiązaniach z sąsiednimi mieszkaniami i podestami klatek schodowych itp.

Dla uniknięcia konsekwencji podwyższenia poziomu nawierzchni tarasu wykonuje się kryte spoiny dylatacyjne (promocja 3 w 1).. Dzięki takiemu rozwiązaniu wysokość nawierzchni ogranicza się do koniecznych rozmiarów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami