Spoiwa budowlane

Spoiwa budowlane

Spoiwa budowlane są to związki chemicznie aktywne, które zmieszane z wodą mają własność wiązania i twardnienia (uprawnienia budowlane).

Aktywnością chemiczną nazywamy zdolność tworzenia trwałych związków, czyli reagowania z innymi ciałami; w przypadku spoiw — z wodą lub z dwutlenkiem węgla.

lub czasem asfalt bywają również używane do łączenia elementów budowlanych, jednak ze względu na brak aktywności chemicznej nie należą one do właściwych spoiw i poprawna ich nazwa brzmi — lepiszcza.

Twardnienie gliny polega na odparowaniu zawartej w niej wody, asfalt zaś krzepnie po uprzednim rozgrzaniu (program na telefon). Są to więc procesy czysto fizyczne i łatwo odwracalne, gdyż wyschnięta glina pod wpływem wody, a asfalt przez podgrzanie, znów wracają do konsystencji plastycznej. Procesy zachodzące zaś przy twardnieniu właściwych spoiw budowlanych są natury chemicznej i w normalnych warunkach są nieodwracalne.
Obecnie stosowane spoiwa budowlane są przeważnie pochodzenia mineralnego; pewien wyjątek stanowią tworzywa sztuczne, używane w niektórych wypadkach jako dodatek do spoiw lub nawet jako samodzielne spoiwa (program na komputer).

Spoiwa budowlane muszą być specjalnie wyrabiane, gdyż w przyrodzie nie występują. Spoiwa, jeśliby nawet powstały w naturze, co jest możliwe np. przy wybuchu wulkanu, to dzięki swej aktywności chemicznej połączyłyby się szybko z innymi ciałami tworząc związki stałe, chemicznie bierne (program egzamin ustny).

Podział spoiw budowlanych

Podział spoiw budowlanych może być przeprowadzony zależnie od:
a) rodzaju surowców, z jakich dane spoiwo jest wyrabiane,
b) ich zachowania się w środowisku wodnym.
Zależnie od rodzaju surowca spoiwa dzieli się na:
1. Spoiwa wapienne i marglowe wyrabiane z surowców, których głównym składnikiem jest wapień, czyli węglan wapniowy o wzorze CaC03 lub też margiel, czyli skała składająca się z wapienia i gliny (opinie o programie).
2. Spoiwa gipsowe, wyrabiane z surowców, których głównym składnikiem jest siarczan wapniowy w postaci uwodnionej, czyli gips surowy CaS04 • 2HzO lub bezwodny, czyli anhydryt CaS04.
3. Spoiwa magnezjowe wyrabiane z surowców, których głównym składnikiem jest węglan magnezowy, czyli magnezyt MgC03 lub jego pochodne  (segregator aktów prawnych).

Ponadto istnieją spoiwa mieszane, jak np. wapienno-magnezowe wyrabiane z dolomitu MgC03 • CaC03, gipsowo-żużlowe itp. Pod względem zachowania się w środowisku wodnym spoiwa dzieli się na powietrzne i hydrauliczne, czyli wodotrwałe. Spoiwa powietrzne po zarobieniu wodą wiążą na powietrzu. Nie mogą one wiązać ani twardnieć pod wodą, a nawet po związaniu nie są odporne na działanie wody.

Spoiwa hydrauliczne mogą wiązać zarówno na powietrzu, jak i pod wodą, a po związaniu są odporne na działanie wody. Niektóre ze spoiw hydraulicznych, np. wapno hydrauliczne, mogą twardnieć pod wodą dopiero po paru dniach wiązania na powietrzu, pozostałe jak cementy mogą od razu wiązać pod wodą (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !