Blog

Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 10
19.02.2022

Sposób oparcia powłoki

W artykule znajdziesz:

Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 11
Sposób oparcia powłoki

Sposób oparcia powłoki na przeponach ma olbrzymi wpływ na pracę konstrukcji. Przepony mają za zadanie przejmowanie z powłoki sił działających w płaszczyznach przepon i to głównie sił ścinających. Z drugiej strony tylko bardzo rzadko są one w stanie przenosić jakiekolwiek siły prostopadłe do ich płaszczyzny. Jeśli przepona żelbetowa ukształtowana jest w formie tarczy, to grubość jej jest zazwyczaj nieco większa od grubości powłoki (program uprawnienia budowlane na komputer). Dlatego rozpatrywana jako płyta, przeniesie ona znacznie większe momenty zginające w porównaniu z momentami w samej powłoce. To zjawisko występuje jednak tylko w bezpośrednim sąsiedztwie przepony. Stąd rolę przepony najłatwiej zrozumieć, jeśli rozpatruje się ją jako bardzo cienką tarczę.

Powłokę (która posiada tylko dwie przepony) nazywamy swobodnie podpartą. Powłoka o trzech przeponach jest powłoką ciągłą, dwuprzęsłową. Jeśli oba przęsła są identyczne i jednakowo obciążone, to powłoka jest w przeponie środkowej całkowicie utwierdzona (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W powłoce c rozróżnia się dwa przęsła skrajne i przęsło pośrednie.

Przykład swobodnie podpartej powłoki długiej. Również powłoka hangaru jest swobodnie podparta, gdyż składa się z dwóch przęseł swobodnie podpartych (rama środkowa jest podwójna). Powłoka ciągła, dwuprzęsłowa. Powłoka jest ciągła trójprzęsłowa wieloprzęsłowa. Świetliki dzielą konstrukcję na szereg niezależnych powłok swobodnie podpartych, ze wspornikami (uprawnienia budowlane).

Ze względu na przemieszczenia wywołane zmianami termicznymi lub skurczem betonu, powłoki ciągłe o przęsłach dłuższych niż 20 m mają rzadko kiedy więcej niż dwa przęsła. Jak wiadomo (na podstawie teorii sprężystości), bezwzględnie największy moment w dwuprzęsłowej belce ciągłej występuje nad środkową podporą. Jednak powłoka, pracując jako belka, lepiej przenosi dodatnie momenty zginające niż ujemne. Dlatego często należy rozszalować jedno przęsło przed przystąpieniem do betonowania drugiego (program egzamin ustny). W ten sposób ujemne momenty od ciężaru własnego zmniejszają się do połowy.

Wymiary żeber

W ciągłych powłokach krótkich należy więc przewidzieć przerwy dylatacyjne. Jeśli dylatacja znajduje się na przeponie, trzeba w tym miejscu wykonać dwie niezależne przepony (opinie o programie). Dlatego najprostsze rozwiązanie uzyskuje się umieszczając przerwę dylatacyjną w środku przęsła. Przy takim rozwiązaniu krawędzie swobodne trzeba zabezpieczyć żebrami usztywniającymi przed wy boczeniem. Niekiedy, aby otrzymać konstrukcję statycznie wyznaczalną, stosowano przerwy dylatacyjne w co drugim przęśle.

Cała konstrukcja może być więc traktowana jako powłoka anizotropowa, w której łuki pracują jako żebra. Ponieważ powłoka każdego krótkiego przęsła jest powłoką właściwą, a każde przęsło oparte jest na dwóch żebrach łukowych, więc cała anizotropowa konstrukcja jest powłoką niewłaściwą, gdyż np. jednostronne obciążenie może być przeniesione jedynie przez zginanie żeber (segregator aktów prawnych).

Dlatego niekiedy okazuje się wskazane wprowadzenie dwóch sztywnych tarczowych) przepon skrajnych, aby zmniejszyć zginanie powłoki mizotropowej. Tego rodzaju przepony główne są często ukształtowane w formie ścian szczytowych, a konstrukcja tego rodzaju nosi nazwę sklepienia usztywnionego (promocja 3 w 1).

Aby jak najbardziej zmniejszyć zginanie w żebrach, trzeba stosować przekrój poprzeczny sklepienia usztywnionego o kształcie krzywej sznurowej. Wymiary żeber są, ogólnie biorąc, podyktowane koniecznością zabezpieczenia powłoki anizotropowej przed wyboczeniem. Z drugiej strony smukłe żebra mają tę zaletę, że wywołują małe naprężenia drugorzędne spowodowane zmianą temperatury i skurczem.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 16 Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 17 Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 18
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 19
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 20 Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 21 Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 22
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 32 Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 33 Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 34
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 35
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 36 Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 37 Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 38
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obiekty gospodarcze i ich elementy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami