Sposób rozwiązania

Sposób rozwiązania

Sposób rozwiązania zależy od rozpiętości i obciążenia luku. W lukach prefabrykowanych, szczególnie przy większych rozpiętościach, stosuje się przeguby stalowe. Przy bardzo dużych rozpiętościach stosowane są niekiedy przeguby kołyskowe (np. hala sportowa w Łodzi). Stosowanie przegubów kołyskowych nie jest zalecane w przypadku podatnych podpór z uwagi na możliwość przesuwania się punktów styczności, a tym samym i linii ciśnień w łuku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Połączenie elementów łukowych ze słupami lub fundamentami wykonuje się najczęściej w postaci płaskich półprzegubów, zdolnych do przeniesienia niewielkich momentów zginających przez dociskanie płaszczyzny styku. Styki wykonywane są z blach stalowych, stanowiących okucia wezgłowi luku i podpór lub przez ułożenie podlewki między elementami. Na ogół są to najbardziej wrażliwe miejsca konstrukcji, narażone na przeciążenia miejscowe wskutek zmian temperatury, obciążeń jednostronnych luku, wydłużeń ściągu itp. Dlatego wymagane jest szczególnie staranne ich projektowanie i wykonawstwo.
W przypadku konieczności zagwarantowania przesuwu podpór luku, ograniczonego np. wydłużalnością ściągów (co może mieć miejsce przy obudowie termicznych procesów technologicznych) nie należy stosować płaskich półprzegubów, lecz rolki stalowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeżeli taka potrzeba nie istnieje, jak również nie zachodzą względy specjalne (np. szkoły górnicze), należy dążyć do sztywnych połączeń wszystkich elementów, gdyż wskutek przesztywnienia układu maleją w nim momenty zginające, a jednocześnie odkształcenia konstrukcji są mniejsze. Stanowczo należy unikać wszelkich sztucznie ukształtowanych „żelbetowych” przegubów, mających na celu nagięcie pracy konstrukcji do najprostszych w obliczeniu schematów statycznych (uprawnienia budowlane).

Żebrowe płyty przekrycia

Żebrowe płyty przekrycia należy łączyć z lukami monolitycznie za pomocą nadbetonu żeber łukowych, układanych pomiędzy czołami płyt żebrowych. Połączenie wszystkich elementów w nadbetonie przez wypuszczenie prętów zbrojenia i strzemion do nadbetonu daje sztywną monolityczną konstrukcję o zwiększonym przekroju luku. Można przy tym wliczać do przekroju luku przylegające do nadbetonu czołowe żebra płyt żebrowych.

Łuki o niewielkiej rozpiętości obciążone w sposób ciągły i równomierny lub niewielkimi siłami skupionymi (świetliki), w których występują niewielkie momenty zginające (łuki paraboliczne) zbroi się zazwyczaj symetrycznie (program egzamin ustny).
Jeżeli na łuk działają duże siły skupione, bądź zróżnicowane obciążenia ciągłe, stosuje się zbrojenie niesymetryczne.
W lukach nie należy używać niższych marek betonu niż 170.

Ściągi w konstrukcjach łukowych wykonuje się: przy mniejszych silach rozporowych ze stali zbrojeniowej, przy większych siłach rozporowych z kształtowników. W pierwszym przypadku ściągi z reguły mają możliwość regulacji długości. Stosowanie stali o wysokiej wytrzymałości w ściągach powoduje konieczność stosowania wstępnych naciągów (opinie o programie).
Zagadnienia konstrukcji ściągów, sposobów ich obliczania i regulacji, metody zakotwienia łącznie dla łuków i sklepień.
Przy lekkich pokryciach dachu z falistych płyt eternitowych, blachy falistej lub lekkich płyt warstwowych ciężar monolitycznych konstrukcji łukowych płaskich jest zbyt duży w porównaniu z ciężarem pokrycia.

Jednocześnie lekkie pokrycia nie stanowią na ogół dostatecznego usztywnienia łuków w kierunku prostopadłym do płaszczyzny działania sił (segregator aktów prawnych). Dla tych przypadków stosuje się zwykle rusztowe przekrycia łukowe.
Typowe przekrycie rusztowe dla hal o rozpiętości 18 i 24 m. Przekrycie składa się z prefabrykowanych rusztów o wymiarach 6,0X2,0 m łączonych ze sobą na mokro, opartych na prefabrykowanych belkach wezgłowiowych.

Na ruszcie układa się płyty pianobetonowe o wymiarach 0,5X3,0X0,15 m o y = 800 kG/m3. Ściągi stalowe wykonane są ze stali okrągłej. Zużycie materiału: przy rozpiętości 18 m - betonu 0,04 m3/m2, stali 9,5 kg/m2, przy rozpiętości 24 m - betonu 0,04 m3/m2, stali 10,1 kg/m2 (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !