Sposoby prowadzenia budowy


Wybór sposobu prowadzenia budowy uzależniony jest od posiadane budżetu inwestycyjnego, a także od wiedzy budowlanej inwestora i planowanego czasu wykonania inwestycji. Jednym z najpopularniejszych sposób jest tzw. system gospodarski. Jego założeniem jest samodzielne nabywanie przez inwestora wszelkich potrzebnych materiałów, a także zatrudnianie podwykonawców i kierownika budowy. Łatwiejsze prace inwestor wykonuje samodzielnie, dzięki czemu możliwe jest obniżenie kosztów inwestycji. Budowa obiektu systemem gospodarczym najczęściej trwa 2-3 lata. Jest to system czasochłonny i wymagający dużego zaangażowania oraz wiedzy budowlanej. Dom wybudowany tym sposobem jest tańszy niż dom wybudowany systemem alternatywnym.
System zlecony polega na zatrudnieniu generalnego wykonawcy. Jest opcja najwygodniejsza dla inwestora, ale znacząco zwiększająca koszty inwestycyjne. Generalny wykonawca odpowiada za wszystkie budowlane obowiązki, zarówno te najprostsze, jak i wymagające nadzoru budowlanego. Spoczywa na nim także odpowiedzialność za przestrzeganie technologii budowlanych, norm oraz terminów prac. Budowa za pomocą tego systemu jest krótsza niż w przypadku systemu gospodarczego, dlatego jest to idealne rozwiązanie dla inwestorów, którym zależy na czasie. W przypadku tego systemu warto zdecydować się na zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie kontrolował m.in. kosztorys inwestycyjny.
Kolejnym popularnym systemem jest system kontraktowy, zakładający zatrudnienie kilku wykonawców specjalizujących się w konkretnych robotach budowlanych. W takiej sytuacji zadaniem inwestora jest zaangażowanie odpowiednich ekip oraz ustalenie terminów prac. Niekiedy musi on również dostarczać materiały budowlane. System ten przypomina gospodarczy, ale inwestor nie musi sprawować osobistego nadzoru nad postępem prac. Budowa domu systemem kontraktowym trwa około 2 lata, ale należy pamiętać, że opóźnienie jednego wykonawcy skutkuje opóźnieniem pracy kolejnych ekip budowlanych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami