Blog

09.08.2018

Sposoby wykonania instalacji kanalizacyjnych

W artykule znajdziesz:

Sposoby wykonania instalacji kanalizacyjnych


Sposoby wykonania instalacji kanalizacyjnych
Instalacja kanalizacyjna jest bardzo ważna i kluczowa dla każdego budynku, w którym mają mieszkać lub przebywać ludzie. Jest ona konieczna do odprowadzania zużytej wody z umywalek, zlewozmywaków, brodzików czy wanien, a także do odprowadzania fekaliów z ubikacji i toalet.
Budowa instalacji kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w taki sposób, by umożliwić swobodny odpływ ścieków z wykorzystaniem sił grawitacji i odprowadzenie ich poza budynek. Tam może się ona łączyć albo z miejską siecią kanalizacyjną, albo mieć ujście do specjalnego zbiornika asenizacyjnego, zwanego też szambem. Polskie Normy określają jakiej średnicy przewody należy stosować dla głównych odpływów, pionów kanalizacyjnych, a także podejść do przyborów sanitarnych. Dzięki wykorzystaniu zapisów Normy mamy gwarancję, że instalacja będzie pracować prawidłowo, nie będzie dochodziło do zatykania się rur odpływowych, a ewentualne prace naprawcze będą mogły zostać przeprowadzone szybko i sprawnie, między innymi dzięki obowiązkowi stosowania wyczystek rewizyjnych.
Wykonując instalację kanalizacyjną w domu jednorodzinnym, właściciel ma dużą swobodę decydowania o tym, w jaki sposób będzie ona stworzona. Jednak w przypadku obiektów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły i tym podobne, instalacja kanalizacyjna budynku musi być już w pełni zgodna z Polskimi Normami. Jest to wymagane prawem budowlanym, aby zapewnić ludziom przebywającym w tych obiektach możliwość bezproblemowego korzystania z łazienek i innych pomieszczeń sanitarnych. Ważne jest także, by instalacja dała się łatwo konserwować, naprawiać, oraz czyścić w razie, gdyby doszło do jej zatkania.
Polskie Normy określają także materiały, z jakich możliwe jest wykonanie instalacji. Niedopuszczalne jest chociażby wykorzystanie rur z azbestu, kiedyś powszechnie stosowanych, a dziś uznawanych za posiadające działanie rakotwórcze i mogące mieć negatywny wpływ na osoby korzystające z danego budynku.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami