Uprawnienia budowlane inżynieryjnej kolejowej

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej mogą być wydane w różnych zakresach:
• w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń,
• w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń,
• w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w ograniczonym zakresie,
• w zakresie sterowania ruchem kolejowym w ograniczonym zakresie (program na komputer).
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie obiektów budowanych takich jak:
• stacje,
• linie kolejowe,
• bocznice kolejowe,
• inne budowle w rozumieniu przepisów technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe oraz ich usytuowanie (program na telefon).

Urządzenia służące do zabezpieczania

Uprawnienia budowlane inżynieryjnej kolejowej

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym dają prawo do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w zakresie obiektów budowlanych związanych z zabezpieczeniem i sterowaniem ruchem kolejowym, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim muszą odpowiadać obiekty kolejowe wraz z ich usytuowaniem (program na egzamin ustny).
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dotyczące kolejowych obiektów budowlanych, pozwalają na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w przypadku projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w przypadku takich obiektów, jak linie i stacje kolejowe, bocznice kolejowe oraz inne obiekty, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi – wyjątkiem są linie kolejowe, które są przystosowane do prędkości przekraczających 200 km/h (promocja 3 w 1).
Uprawnienia w ograniczonym zakresie do sterowania ruchem kolejowym dają prawo do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, (segregator) które są związane z obiektem budowlanym i swoim zakresem obejmują urządzenia służące do zabezpieczania oraz sterowania ruchem kolejowym, z wyjątkiem stacji, na których znajduje się więcej niż 50 linii kolejowych i rozjazdów w zakresie samoczynnych blokad (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !