Sprawdzanie stanów granicznych użytkowania

Sprawdzanie stanów granicznych użytkowania

Przy sprawdzaniu stanu granicznego pojawienia się i rozwarcia rys siły rysujące lub szerokość rozwarcia rys obliczać należy przyjmując charakterystyczne wytrzymałości materiałów (program uprawnienia budowlane na komputer).
Sprawdzanie stanu granicznego ugięć polega na wykazaniu, że występujące w konstrukcji siły wewnętrzne wywołane działaniem długotrwałej części lub całości obciążeń charakterystycznych nie powodują ugięć większych niż dopuszczalne z uwagi na:
- przeznaczenie budowli,
- możliwość uszkodzenia elementów przylegających do konstrukcji,
- względy estetyczne,
- poczucie zagrożenia bezpieczeństwa u użytkowników (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Głębokości oparcia prefabrykowanych płyt dwukierunkowo zbrojonych nie powinny być mniejsze niż 4 cm.
Jeżeli pracujące zbrojenie płyty połączonej monolitycznie z podciągiem ułożone jest równolegle do niego, to w płycie należy zastosować zbrojenie górne, prostopadłe do podciągu o nośności nie mniejszej niż 2/3 nośności zbrojenia głównego i przekroju nie mniejszym niż 200 mm2 na 1 m szerokości płyty. Zbrojenie to powinno wchodzić w płytę po każdej stronie podciągu na długość równą co najmniej 1/4 obliczeniowej rozpiętości płyty, licząc od krawędzi podciągu. Jednocześnie zbrojenie główne płyty w paśmie szerokości równej 1 /4 obliczeniowej rozpiętości płyty przylegającej do podciągu można zredukować do połowy (uprawnienia budowlane)..

Średnica nominalna prętów zbrojenia płyt powinna wynosić co najmniej 4,5 mm. Stosowane są też siatki zgrzewane z drutów średnicy 3-5,5 mm.
Przynajmniej 1/3 dolnych prętów potrzebnych w przęśle i co najmniej 3 pręty na 1 m szerokości przekroju powinny być doprowadzone bez odgięć do podpory.
Jeżeli na podporze płyty nie występują warunki zapewniające swobodę obrotu przekroju, to należy zastosować tam odpowiednie zbrojenie górne (program egzamin ustny).
Rozstaw prętów rozdzielczych nie powinien przekraczać 30 cm, a ich łączna nośność na 1 m płyty powinna wynosić minimum:
- 1/10 nośności zbrojenia głównego przy obciążeniu równomiernie rozłożonym,
- 1/4 nośności zbrojenia głównego przy obciążeniu skupionym z dodatkowymi zastrzeżeniami podanymi w PN/B-03264 (projekt).
Otwory w płycie powinny mieć obrzeża dodatkowo zbrojone.

Przekrój zbrojenia obrzeżnego

Przekrój zbrojenia obrzeżnego nie powinien być mniejszy niż zbrojenia przypadającego na szerokość otworu (opinie o programie).
Zalecane jest następujące stopniowanie wymiarów belek:
- szerokość belek prostokątnych i żeber teowych: 15, 18, 20, 25 i dalej co 5 cm,
- wysokość belek prostokątnych i teowych: 25, 30 i dalej co 5 cm do 80 cm, a powyżej co 10 cm.

Szerokość belek o przekroju prostokątnym i grubość ścianek w belkach o przekroju złożonym, wykonanych na budowie, powinna wynosić co najmniej 6,0 cm. W belkach prefabrykowanych żelbetowych stopniowanie wymiarów nie obowiązuje, a grubość środników, stopek, ścianek przekrojów skrzynkowych itp. powinna być nie mniejsza niż 3,0 cm. Powinny być zachowane również wymagania co do prawidłowego otulenia zbrojenia betonu.
Głębokość oparcia belek na podporze powinna zapewniać możliwość prawidłowego zakotwienia prętów zbrojenia.
Współpraca płyty z żebrem może być uwzględniona w obliczeniach, gdy:
- grubość płyty jest większa od 0,05 całkowitej wysokości belki i od 3,0 cm,
- płyta jest monolitycznie związana z żebrem,
- zbrojenie połączenia płyty z żebrem wykonane jest wg wymagań dla płyt.

Belki żelbetowe zbroi się podłużnymi prętami średnicy nominalnej (segregator aktów prawnych).
Przynajmniej 1/3 prętów zbrojenia dolnego potrzebnych w przęśle powinna być doprowadzona bez odgięć do podpory belki (nie mniej niż 2 pręty).
W belkach wyższych niż 70 cm przy powierzchniach bocznych umieszcza się pręty konstrukcyjne w rozstawie do 40 cm.
Nośność żelbetowych elementów ściskanych o smukłości sprawdzać z uwzględnieniem wpływu smukłości i obciążeń długotrwałych. Wpływ smukłości uwzględnia się przez wprowadzenie do obliczenia mimośrodu współczynnika zwiększającego (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !