Blog

04.08.2022

Sprężania ścian zbiorników okrągłych

W artykule znajdziesz:

Sprężania ścian zbiorników okrągłych

Obecnie często stosuje się elastyczne wkładki z gumy lub masy plastycznej, które wpuszczone są w dno i w ścianę. Wkładki te, zwłaszcza z pustką w środku, pozwalają na pewien przesuw poziomy. Szczelinę pionową dobrze uszczelnia rura gumowa lub kształtka z pełnej gumy, ściśnięta śrubami przez taśmy metalowe. Ściśnięta guma dociskana jest do ścian elastycznie i przez to przy zmianie szerokości szczeliny nadal utrzymuje szczelność (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy zbiornikach prefabrykowanych dno z reguły jest wykonywane na mokro jako monolityczne ewentualnie sprężone. W USA w okresie 20 lat wykonano tysiące zbiorników sprężonych przez owijanie systemem Preload. Wymiary poszczególnych elementów zbiornika dla różnych ich pojemności, przy czym ściany są oparte przesuwnie albo monolitycznie połączone z dnem. W warunkach USA najkorzystniejsze są zbiorniki o stosunku średnicy do wysokości jak 4 : 1 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Sposobów sprężania ścian zbiorników okrągłych jest bardzo dużo. Jedne z nich są bardziej prymitywne i nie wymagają żadnych specjalnych urządzeń mechanicznych, inne, o wiele bardziej efektywne, wymagają dużych i kosztownych urządzeń. W związku z tym przyjęto podział na systemy sprężania ręcznego i mechanicznego (uprawnienia budowlane).

Do systemów ręcznych można zaliczyć:

 1. Naciąg drutów lub kabli za pomocą nakrętek rzymskich lub zwykłych.
 2. Naciąg drutów przez zmianę trasy prostoliniowej na łamaną.
 3. Naciąg drutów przez nasuwanie na stożkową ścianę.’
 4. Sprężanie pierścienia złożonego z siatki drutów ułożonych w dwóch kierunkach po tworzących hiperboloidy.
 5. Sprężenie pierścieni za pomocą ściągów założonych na cięciwach pierścienia.
 6. Sprężenie przez nagrzanie obręczy (program egzamin ustny).

Do systemów mechanicznych należą:

 • Sprężenie przez owijanie zbiornika mechaniczną nawijarką.
 • Sprężenie odcinkami kabla w poziomie.
 • Sprężenie przez nawijanie na stole obrotowym.
 • Sprężenie odcinkami kabla po tworzących hiperboloidy.
 • Naprężenie drutów przez wypełnienie zbiornika.
 • Sprężenie przez wprowadzenie zaczynu cementowego na zewnątrz zbiornika.
 • Naprężenie drutu za pomocą płaskich pras (opinie o programie).

Grube druty

Grube druty ze stali zwykłej lub lepszej jakości ułożone na obwodzie napręża się za pomocą nakrętek rzymskich wstawionych na obwodzie, albo za pomocą nakrętek na kształtownikach rozstawionych na obwodzie, przez które przepuszcza się z obu stron końce poszczególnych odcinków drutu. Pomiar siły naciągu przeprowadza się albo przez założenie tensometrów na naciągany drut, albo przez zastosowanie odpowiednich kluczy dynamometrycznych, w których moment jest ustalony dociskiem sprężyny lub odpowiednim przekrojem trzpienia ścinanego przy osiągnięciu określonej siły Klucze sprężynowe łatwo mogą się rozregulować i dlatego są niewygodne i niepewne w użyciu. Przy zastosowaniu kabli złożonych z kilku drutów, druty te kotwi się w puszkach (segregator aktów prawnych).

Opisany wyżej sposób może być stosowany przy małych zbiornikach, lecz przy użyciu stali zwykłej jest mało ekonomiczny. Stali strunowej zużywa się o wiele mniej. Przy kablach złożonych z 8 strun o 5 mm o wytrzymałości 15 000 kG/cm2 i przy minimalnym rozstawie kabli 16 cm, można stosować ten sposób sprężania do zbiorników, w których maksymalna siła rozciągająca wynosi 60 -f- 70 T na 1 m wysokości ściany (promocja 3 w 1).

Na walcowej ścianie zbiornika owija się spiralnie strunę ciągłą przy niewielkim napięciu, tzn. takim, aby nastąpiło wyprostowanie struny. Naciąg struny uzyskuje się przez zmianę trasy prostoliniowej na trasę łamaną. Można to uzyskać przez założenie ręcznie klamerek specjalnymi szczypcami albo przez przymocowanie struny na obwodzie, w pewnych odstępach, na pionowych piaskownikach umocowanych na ścianie zbiornika, przy czym druty ściąga się kolejno śrubą w dół.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami