Sprężanie kablami wielożyłowymi

Sprężanie kablami wielożyłowymi

Do pierwszych czynności technologicznych sprężania należy przygotowanie kabla do naciągu (program uprawnienia budowlane na komputer). Przygotowanie kabla, poleca ua uporządkowaniu i ułożeniu drutów kabla w sposób przewidziany dla danego typu kabla.

Następnie nawleka się blok oporowy na kabel, dociska się go do czoła konstrukcji i stabilizuje się rozłożone druty w zakotwieniu przez założenie i lekkie zabicie młotkiem stożka kotwiącego. Dalsze czynności zależą od tego, czy naciąg przeprowadzany jest jednostronnie czy dwustronnie. Najpierw kotwi się kabel po biernej stronie konstrukcji przez mocne zabicie stożka ciężkim młotkiem w zespole kotwiącym. Następnie mierzy się odległość zewnętrznej podstawy stożka od zewnętrznej powierzchni bloku (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jest to konieczne dla późniejszego określenia poślizgu kabla w bloku oporowym w czasie naciągu.

Kolejną czynnością jest sprawdzenie następujących elementów:
- czy tłok prasy został dostatecznie dociśnięty (w suwie powrotnym) w celu umożliwienia uzyskania całego przewidywanego wydłużenia kabla przy jego naciągu,
- czy tłoczek kotwiący (znajdujący się we wnęce w osi stopy oporowej prasy) powrócił do swego położenia wyjściowego oraz czy został zamknięty zawór kotwiący,
- czy wymienne części prasy zostały dokręcone do oporu, przede wszystkim stopa oporowa oraz pierścień uchwytowy (uprawnienia budowlane).

Z kolei przystępuje się do montażu prasy naciągowej na kablu po czynnej stronie konstrukcji przez wsunięcie prasy pomiędzy rozłożone druty kabla, aż do chwili oparcia się stopy oporowej prasy o blok kotwiący. W każdej szczelinie stopy oporowej powinien znajdować się tylko jeden drut. Montaż prasy należy tak przeprowadzać, aby wystąpiła współosiowość kanału kablowego, zakotwienia i prasy. Tę współosiowość osiąga się przez użycie specjalnych pierścieniowych podkładek stabilizujących 1, które obejmują zewnętrznie blok oporowy 3 oraz stopę oporową prasy (program egzamin ustny).

Brak współosiowości

Brak współosiowości powoduje powstanie dodatkowych strat i poślizgu kabla oraz możliwość poślizgów poszczególnych drutów. Grubość podkładki nie może być ani za duża, ani za mała. Musi być dobrana indywidualnie do każdej prasy. Po zamontowaniu prasy (utrzymywanej w tym położeniu przez odpowiednią podstawkę) przystępuje się do zamocowania drutów w koronie uchwytowej. Zamocowanie przeprowadza się parami za pomocą klinów stalowych wbijanych uderzeniami młotka (opinie o programie).

Kliny i gniazdka korony uchwytowej powinny być suche i oczyszczone, zwłaszcza ze śladów oleju. Gdy wszystkie druty zostały zamocowane, dokonuje się wstępnego ich wyprostowania - w tym celu uruchamia się pompę zasilającą przy otwartych zaworach zasilania komór naciągowych. Ten wstępny naciąg trwa aż do chwili, gdy prasa naciągowa opierająca się swoją stopą o blok kotwiący, samoczynnie uniesie się do swego właściwego położenia przy zachowaniu swobody sprężystego odchylenia się. Stan po zamontowaniu prasy i drutów oraz ich wyprostowaniu jest stanem zerowym naciągu. Manometr zespołu naciągowego nie może wykazywać w tym stanie żadnego ciśnienia.

W położeniu zerowym mierzy się wysuw cylindra prasy w stosunku do jej części oporowej, przy czym pomiar ten przeprowadza się na specjalnym mierniku, stanowiącym wyposażenie prasy albo za pomocą miarki. Następnie przystępuje się do właściwego naciągu.
Naciągu tego dokonuje się przez tłoczenie oleju do prasy aż do chwili osiągnięcia parametrów ciśnienia i wydłużenia podanych w programie sprężania (segregator aktów prawnych). Pomiar tych parametrów przeprowadza się przy zachowaniu następujących warunków:
- odczyty ciśnienia montażowego dokonuje się bezpośrednio po zatrzymaniu pompy zasilającej,
- dla określenia maksymalnego wydłużenia należy odjąć od wysuwu prasy li (pomierzonego w chwili osiągnięcia ciśnienia montażowego) wysuw l0 zmierzony w stanie zerowym Al = li -  l0.

W przypadku stosowania przeciążenia kabla dla zmniejszenia relaksacji stali (co w naszych stalach ma zawsze miejsce) należy zwiększyć ciśnienie montażowe o 10% i utrzymywać je przez okres 10 minut, po czym z kolei obniżyć je do wartości równej około 10% ciśnienia montażowego i dokonać powtórnego naciągu do wysokości ciśnienia montażowego. Przy tym ciśnieniu przeprowadza się zakotwienie kabla. Sposób kotwienia uzależniony jest od typu prasy (promocja 3 w 1).
W prasach typu Herkules zakotwienie odbywa się przez odkręcenie zaworu kotwiącego w korpusie prasy, co powoduje połączenie komory kotwiącej z komorą naciągową i w następstwie tego dobicie stożka (tzw. kotwienie dynamiczne).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !