Blog

04.02.2021

Sprężarka powietrzna uzupełniająca

W artykule znajdziesz:

Sprężarka powietrzna uzupełniająca

Sprężarka powietrzna uzupełniająca

Sprężarka powietrzna uzupełniająca jest włączana i wyłączana zwykle też automatycznie wyłącznikiem pływakowym związanym z poziomem wody w zbiorniku (program uprawnienia budowlane na komputer). Jeżeli zbiornik wodno-powietrzny jest obsługiwany przez parę pomp (zwykle nie więcej niż trzy pompy), wówczas pompy te są włączane automatycznie kolejno, w miarę spadku ciśnienia w zbiorniku (np. pierwsza pompa przy spadku ciśnienia z 4 atn na 3,65, druga z 3,65 na 3,30, trzecia z 3,30 na 3,0) oraz są wyłączane również kolejno, w miarę wzrostu ciśnienia, w ustalonych ogólnych granicach.

Zbiornik taki możemy zaprojektować o średnicy 2 m, to jest o przekroju F = ok. 3 m2 oraz o wysokości 2,5 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W większych zakładach bądź też w zakładach, w których ciągłość dostarczania wody ma duże znaczenie, projektujemy zwykle dwa lub trzy zbiorniki wodno-powietrzne, z których jeden jest zapasowy.
Projektuje się zwykle dwie, trzy lub cztery pompy. Poziom ustawienia osi pomp odśrodkowych powinien leżeć nie wyżej niż 6 m nad najniższym poziomem czerpania wody, gdyż hs = 6 m jest to praktyczna granica wysokości ssania pomp odśrodkowych (uprawnienia budowlane).

Pompy z dyszą głębokiego ssania stosuje się tylko przy mniejszym zużyciu wody (do ok. Q = = 10 m3/godz) wobec tego i współczynnik użytkowy ich pracy jest bardzo niski (/; = ok. 0,2). Pompy z dyszą głębokiego ssania mogą być ustawiane na wysokości nawet do 40-45 m nad najniższym poziomem czerpanej wody. Wymiary w planie pomp wraz z silnikami wahają się zależnie od wydajności w następujących granicach: dla małych wydajności (ok. 1 m3/godz) ok. 0,6 • 0,3 m, dla dużych wydajności(ok. 100 m3/godz) ok. 1,5 • 0,6 m. Przy ujęciu wód powierzchniowych lub wód gruntowych z płytkich studni pompy wraz ze zbiornikami wodnopowietrznymi ustawiamy w pompowni umieszczonej blisko miejsca czerpania wody (w odległości 50 do 100 m od ujęcia (program egzamin ustny).

Przy ujęciu wód gruntowych z głębszych studni używamy zwykle pomp zatopionych w przewodzie studni i wtedy zbiorniki wodno-powietrzne ustawiamy w pomieszczeniach, w których jednocześnie stoją urządzenia do oczyszczania wody (odżclaziacze, filtry itp.).

Zakłady przemysłowe

Zakłady przemysłowe możemy podzielić w stosunku do ilości zużywanej wody na dwie zasadnicze grupy (opinie o programie). Do pierwszej grupy zaliczamy zakłady o niewielkim zużyciu wody na cele bezpośrenio produkcyjne i na chłodzenie maszyn i urządzeń, tzn. zakłady, w których ogólne zużycie wody jest stosunkowo nieduże (w granicach mniej więcej do 1000 1 dziennie na jednego pracującego oraz w granicach mniej więcej 100 do 300 m3 ogólnego zużycia na dobę). W tych zakładach zwykle projektujemy zasadniczo dwa rodzaje sieci wodociągowych, a mianowicie:

a) sieć wodociągową na potrzeby ogólne, która dostarcza wodę do picia, na potrzeby pracowników, do utrzymania czystości, a także do chłodzenia urządzeń i na bezpośredniepotrzeby produkcji, 

b) sieć wodociągową przeciwpożarową.

W zakładach tych trzeci rodzaj sieci występuje tylko wtedy, gdy pewne działy produkcji wymagają wody o specjalnej jakości - np. bardzo miękkiej (segregator aktów prawnych).
Do drugiej grupy zaliczamy zakłady o dużym zużyciu wody na cele bezpośrednio produkcyjne (produkcja, transport surowca i odpadków) oraz na chłodzenie maszyn i urządzeń, tzn. zakłady, w których ogólne zużycie wody jest duże (mniej więcej powyżej 1000 1 dziennie na jednego pracującego). W tych zakładach projektujemy zwykle trzy rodzaje sieci wodociągowych, a mianowicie:

a) sieć wodociągową na potrzeby ogólne (woda do picia, na potrzeby pracowników i do utrzymania czystości),

b) sieć wodociągową na potrzeby bezpośrednio produkcyjne, to jest do chłodzenia urządzeń oraz na potrzeby produkcji (woda jako surowiec oraz środek transportowy),

c) sieć wodociągową przeciwpożarową (promocja 3 w 1).

Do drugiej grupy należą między innymi duże walcownie i kuźnie, huty, kopalnie węgla i soli, zakłady przemysłu chemicznego, cementownie, papiernie, fabryki celulozy, fabryki włókna sztucznego, browary, fabryki drożdży, przetwórnie tłuszczów roślinnych, garbarnie, elektrownie i elektrociepłownie.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami