Sprężarki tłokowe

Sprężarki tłokowe

Sprężarki tłokowe połączone bezpośrednio z przewodem rurowym wzbudza ją w tłoczonym gazie sprężeniowe fale podłużne, powodujące harmoniczni! zmienne obciążenia konstrukcji wsporczych. Obciążenia te, choć niewielkie mogą być zwielokrotnione przy rezonansie. Istnieją pewne sugestie dotyczące uwzględnienia tych obciążeń w obliczeniach konstrukcji (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zestawienie i układy obciążeń. Dla zasadniczych obciążeń brak jest dotychczas podstaw do ogólnego ustalenia współczynników przeciążenia w rozumieniu normy.

Należy je określać dis konkretnych przypadków w oparciu o projekt technologiczny i przewidywane warunki pracy rurociągu, w granicach wartości podawanych przez wymienioną normę dla obciążeń o podobnym charakterze.
Zgodnie z normą, obciążenia występujące w czasie montażu i prób. obciążenia pomostów obsługi oraz obciążenia śniegiem i wiatrem należy uważać za zmienne krótkotrwałe, pozostałe zaś obciążenia zmienne - za długotrwałe.

W obliczeniach statycznych należy rozpatrzeć niżej omówione układy obciążeń. W szczególnych przypadkach może z projektu technologicznego wynikać konieczność rozpatrzenia innych układów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
We wszystkich układach występują siły tarcia. Przyjmowane współczynniki tarcia odpowiadają tarciu spoczynkowemu. Tarcie w ruchu można w przybliżeniu przyjąć o 50% mniejsze. W związku z tym wszędzie tam, gdzie siły tarcia działałyby korzystnie, należy przyjąć je o 50% zmniejszone.

Podobne założenia przyjmuje się dla tarcia w wydłużkach dławnicowych. Nie dotyczy to podwieszeń, dla których siły są ściśle określone.
Układ podstawowy PI - normalna praca rurociągu. Przyjmuje się rurociąg z przewodzonym medium, poddany ciśnieniu i temperaturze roboczej, ewentualnie uprzednio wstępnie napięty. Dodatkowo działa obciążenie śniegiem lub wiatrem (według niekorzystniejszej kombinacji) (uprawnienia budowlane).

Obciążenia od wiązki rurociągów

Układ podstawowy Pil - dla podpór stałych, w pobliżu których są zainstalowane zamknięcia rurociągu używane w czasie normalnej pracy. Z jednej strony zamknięcia rurociąg obciążony jak w układzie PI, z drugiej - napełniony zimnym medium przy p = 0. Jak poprzednio, działa obciążenie śniegiem lub wiatrem. W przypadku rozgałęzienia z zaworami należy rozważyć najniekorzystniejszą kombinację. W przykładzie siły wzdłużne na gałęziach 1 i 3 działają do podpory, a na gałęzi 2 - od podpory, co daje najniekorzystniejszą składową Py oddziaływania na podporę (program egzamin ustny).
Układ dodatkowy DI - montaż i wstępne napinanie. Przyjmuje się rurociąg pusty zmontowany tylko z jednej, niekorzystniejszej strony podpory. Działa siła wstępnego napięcia, obciążenie zmienne pomostów obsługi i wiatr. Przy istnieniu rozgałęzienia należy uwzględnić odpowiednie kombinacje obciążeń.

Układ dodatkowy DII - próba szczelności. Przyjmuje się rurociąg zmontowany z jednej, niekorzystniejszej strony podpory, wstępnie napięty, wypełniony wodą lub powietrzem o temperaturze otoczenia, poddany ciśnieniu zgodnie z warunkami technicznymi odbioru. Działa obciążenie pomostów i wiatr (opinie o programie).
Rozpatrywanie czterech układów, w których występują jeszcze dodatkowe kombinacje obciążeń, wydaje się uciążliwe. Zwykle jednak, w konkretnych przypadkach, łatwo jest od razu ocenić, który układ będzie miarodajny do wymiarowania konstrukcji wsporczej. Wtedy można nie rozpatrywać pozostałych układów (segregator aktów prawnych).

Przy wiązce równoległych rurociągów opartych na wspólnej konstrukcji wsporczej należy uwzględnić możliwość wystąpienia różnych układów obciążeń dla poszczególnych rurociągów z tym, że równoczesne przeprowadzanie montażu lub próby ciśnienia dla więcej niż jednego rurociągu może nie być brane pod uwagę. Dla pewności projektant konstrukcji wsporczych dla wiązki rurociągów powinien opracować odpowiednie zastrzeżenia do instrukcji montażu i remontów (promocja 3 w 1).

Jest również mało prawdopodobne, aby dla wszystkich rurociągów wystąpiły jednocześnie najniekorzystniejsze kombinacje obciążeń w ramach jednego układu. W związku z tym należy zastosować redukcję obciążeń.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !