Blog

07.12.2021

Sprężenie konstrukcji

W artykule znajdziesz:

Sprężenie konstrukcji

Sprężenie konstrukcji

Doświadczenia wykazują, że zbrojenie w szczelnych betonach nie ulega korozji, nawet po upływie wielu lat, o ile otulina ma dostateczną grubość i jej szczelność nie została naruszona w jakikolwiek sposób. Stwierdzono również, że trwałość elementów poddanych naprężeniom różni się od trwałości elementów nienaprężonych.
Biorąc pod uwagę odporność na oddziaływanie korozji, zbrojenie części konstrukcji żelbetowych w strefie działania naprężeń rozciągających w betonie ma mniejszą trwałość, a w strefie naprężeń ściskających większą trwałość. Teoretycznie można uważać, że sprężenie konstrukcji podwyższa ich trwałość, zwłaszcza że betony stosowane do tego typu konstrukcji są z reguły wysokich marek (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jednakże stosowanie drutów o małej średnicy, możliwość powstawania rys i zmniejszenie się szczelności na stykach elementów wpływają na obniżenie bezpieczeństwa konstrukcji kablobetonowych wskutek oddziaływania korozji.
Dlatego, wbrew teoretycznym przesłankom, wskutek wyżej wymienionych przyczyn, w wielu obiektach obserwuje się rozwój korozji stali sprężającej, gdy tymczasem olbrzymia większość konstrukcji żelbetowych pracujących w tych samych warunkach nie ulega w ogóle korozji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wobec powyższego słusznie wnioskuje się, że powstawanie korozji zbrojenia w konstrukcjach kablobetonowych przekryć dachowych jest spowodowane niedopracowaniem technologii oraz występowaniem usterek wykonawczych, projektowych i eksploatacyjnych, których szkodliwości nie doceniano w pierwszej fazie wznoszenia i eksploatacji obiektów (uprawnienia budowlane).

Ostatnie przypadki katastrof i oznaki licznych zagrożeń konstrukcji kablo- betonowych zmusiły do właściwej oceny stanu zagrożeń tych konstrukcji w Polsce.
Klasyfikacja przyczyn korozji kabli sprężających. W oparciu o dotychczasowe obserwacje przekryć dachowych udało się ujawnić szereg czynników wpływających na możliwość powstania i rozwoju korozji kabli sprężających (program egzamin ustny).
Czynniki te pojedynczo lub zespołowo wpływają w różnym stopniu na szybkość korozji. Częściej spotyka się cały zespół usterek, które wzajemnie działając nasilają niszczące działanie korozji.

Korozja kabli przed zabetonowaniem

W omówieniu korozji konstrukcji kablobetonowych należy przede wszystkim wymienić najważniejsze przyczyny jej powstawania ujawnione w okresie ostatnich badań i obserwacji, a mianowicie:
- korozja kabli przed zabetonowaniem,
- niewłaściwe ułożenie kabli,
- niedostateczna szczelność otuliny,
- wadliwe wykonanie iniekcji,
- niedostateczne zabezpieczenie przed zawilgoceniem,
- wpływ domieszek szkodliwych do betonu (opinie o programie).

Korozja przed sprężeniem. Stal sprężająca dostarczona na budowę w kręgach posiada nawierzchnię czystą, bez nalotów rdzy. Często jest ona składowana na otwartym placu budowy, bezpośrednio na ziemi bez specjalnego zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas mechanicznego prostowania prętów tylko część rdzy zostaje usunięta z powierzchni drutów. Druty korodują nierównomiernie, powstają głębokie wżery, których produkty korozji nie mogą być usunięte przy samym tylko mechanicznym prostowaniu.
Często prościarki nacinają pręty, powodując zmiany w strukturze metalu i powstanie ogniw korozji. Po wyprostowaniu stal przez pewien okres bywa składowana na otwartej przestrzeni i ulega dalszej korozji (segregator aktów prawnych).

Korozja po sprężeniu. Zdarzają się dość częste przypadki, że kable po ułożeniu w kanałach pozostają przez dłuższy czas nie zabezpieczone przed korozją. Wobec tego proces korozji postępuje nadal.
Specjalnie nie zabezpieczone są tu kanały otwarte, w których gromadzi się woda. Również i w kanałach zamkniętych brak zabezpieczenia iniekcją w dłuższym okresie czasu powoduje zawilgocenie i daleko idące zniszczenia.

Jako przykład może tu posłużyć przypadek, jaki zaszedł w Jugosławii przy budowie mostu drogowego. W jednej z belek naciągnięto 100 kabli w październiku 1957 r. i pozostawiono bez zabezpieczenia, przerywając pracę z powodu nadchodzących mrozów (promocja 3 w 1).

W marcu i kwietniu w 5 do 6 miesięcy po sprężeniu zaszło 40 przypadków zerwania drutów kabli z powodu korozji. Zerwanie następowało w kanałach przypodporowych w odległości około 1 m od wylotu. W rezultacie wymieniono 100 kabli na nowe.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami