Średnice prętów zbrojenia poziomego

Średnice prętów zbrojenia poziomego

Średnice prętów zbrojenia poziomego wahają się zazwyczaj w granicach 8-10 mm; liczba ich na 1 m nie powinna być mniejsza od pięciu, ale nie większa od dziesięciu. Procent zbrojenia poziomego powinien się zawierać w granicach ekonomicznych i wynosić maksymalnie 2% (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zbrojenie pierścieniowe nie powinno być łączone częściej (w każdym pionowym przekroju) niż co ósmy pręt; należy przy tym zwracać uwagę, aby każdy z pierścieni poziomych miał nie więcej niż trzy styki na swej długości. Długość zakładów w złączach prętów z hakami nie powinna być mniejsza od ok. 40 średnic sprowadzonych pręta.
Pręty zbrojenia pionowego mają zazwyczaj średnicę 8-10 mm i są umieszczane w odległościach co 30-35 cm w ścianach zewnętrznych i co 40-50 cm w ścianach wewnętrznych; w przypadku wyższej temperatury magazynowanego materiału pręty pionowe rozmieszcza się gęściej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W celu zapewnienia właściwego ułożenia zbrojenia poziomego wewnątrz ściany, co 2-3 m wzdłuż jej obwodu umieszcza się niekiedy podwójne pręty, stężone w celu podtrzymania zbrojenia poprzeczkami o średnicy mniejszej od średnicy prętów pionowych.

Ściany komór silosowych o przekroju wielobocznym pracują na mimośrodowe rozciąganie, z tym że w ścianach zewnętrznych mamy do czynienia z jednostronnym poziomym parciem materiału, a w ścianach wewnętrznych - z parciem dwustronnym. Dlatego też w bateriach silosowych o dużych wymiarach - ściany zewnętrzne mają zazwyczaj jednostronne zbrojenie natomiast ściany wewnętrzne zbrojone są zawsze dwustronnie. Przy niewielkich wymiarach boków komór rezygnuje się czasem z jednostronnego zbrojenia ścian zewnętrznych i w celu ułatwienia wykonawstwa daje się również zbrojenie podwójne (uprawnienia budowlane).

W narożach ścian komór wielobocznych stosuje się niekiedy skosy pojedyncze lub podwójne, jednak częściej spotyka się komory bez skosów narożnych (wewnętrzne kąty między ścianami są większe od kąta prostego). Typowe zbrojenie jednostronne i dwustronne ścian zewnętrznych komór o przekroju sześciokątnym bez skosów wewnątrznych, natomiast przedstawiono zbrojenie środkowej komory o przekroju sześciokątnym z wewnętrznymi podwójnymi skosami między ścianami pionowymi. Pręty pionowe mają w ścianach pionowych charakter montażowy, jedynie przy dnie - gdzie powstają momenty zginające w płaszczyznach pionowych - pręty te wraz z ewentualnym dozbrojeniem przejmują naprężenia rozciągające (opinie o programie).

Wkładki zbrojenia

Wkładki zbrojenia w ścianach pionowych najczęściej o średnicy 8-16 mm nie powinny być rozmieszczone rzadziej niż co 20 cm, a ich długość nie może przekraczać 6 m, gdyż wówczas powstają trudności przy układaniu zbrojenia, zwłaszcza w deskowaniu ślizgowym.
Pręty pionowe powinny mieć średnicę nie mniejszą od 10 mm i należy je rozmieszczać w odległościach nie większych od 50 cm (segregator aktów prawnych).

Przy wykonywaniu silosów w deskowaniu ślizgowym należy zabezpieczyć się przed możliwością ewentualnego oderwania się betonowego korpusu silosowego od ławy fundamentowej w chwili podnoszenia deskowania; dotyczy to oczywiście tak komór okrągłych, jak i wielobocznych. W związku z tym zaleca się stosowanie dodatkowego zbrojenia o średnicy 10 mm co ok. 50 cm, które łączyłoby ścianę korpusu z ławą.
Na wkładki poziome jak i pionowe używa się głównie stal okrągłą. Wytrzymałość betonu powinna odpowiadać przynajmniej marce betonu Rw = 140, a przy większych średnicach komór (powyżej 9,0 m) marka betonu nie może być mniejsza od Rw = 170.

Dno. Silosowe komory okrągłe zależnie od wymagań technologicznych mogą mieć dna wyrobione w podłożu, bądź też dna nadziemne. Pierwsza grupa den spełnia jedynie funkcje technologiczne, druga natomiast ma charakter konstrukcyjny; są to główne leje stożkowe i płaskie płyty (promocja 3 w 1).

Żelbetowe leje stożkowe mogą mieć konstrukcję podwieszoną do ścian komory, tworząc z nią całość monolityczną, bądź też konstrukcja ich może być wykonana niezależnie od ściany i opierać się na osobnym pierścieniu podpartym na słupach lub pilastrach, znajdujących się wewnątrz silosu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami