Blog

05.02.2019

Warunki zabudowy – jak wypełnić wniosek?

W artykule znajdziesz:

Warunki zabudowy – jak wypełnić wniosek?

Wniosek w sprawie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy w wydziale architektury. Druki mogą się nieco różnić, ponieważ każda placówka ma trochę odmienne wymogi (program na egzamin ustny). W przypadku wątpliwości w zakresie wypełnienia wniosku czy potrzebnych załączników, warto poprosić o pomoc urzędnika (promocja 3 w 1).

Decyzja w sprawie warunków zabudowy

Informacje, które na pewno muszą znaleźć się w formularzu to:
• dane wnioskodawcy,
• oznaczenie terenu, łącznie z adresem, numerem ewidencyjnym i granicami. Oznaczenie granic musi być dokładnie określone na mapie ewidencyjnej lub kopii mapy zasadniczej (segregator). Na takiej mapie musi być zaznaczony zarys sąsiednich działek, na które może wpłynąć planowana inwestycja,
• wymagane zapotrzebowanie na dostęp do przyłączy wodnych, wodnokanalizacyjnych oraz energetycznych. Inwestor lub wykonawca zobowiązany jest też do określenie wszelkich potrzeb związanych z infrastrukturą techniczną, np. dostęp do drogi publicznej (program na telefon),
• planowany sposób zagospodarowania terenu – konieczne jest wyszczególnienie przewidywanych wymiarów domu, w tym jego wielkości, szerokości oraz liczby pięter (opinie). Opis musi mieć formę graficzną oraz pisemną, przy czym plan zagospodarowania należy zaznaczyć na mapie,
• użytkowe przeznaczenie budynku,
• ewentualny wpływ inwestycji na środowisko naturalne – w budownictwie jednorodzinnym takie dane są rzadko wymagane.
We wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy podać dane przybliżone. Inwestor musi określić, co chce zbudować, natomiast urząd musi taki wniosek rozpatrzyć, a następnie przedstawić swoje warunki (program na komputer). Decyzja w sprawie warunków zabudowy jest podejmowana przez wójta, prezydenta miasta lub burmistrz i uzależniona od porozumienia z innymi organami władzy państwowej. Na decyzję najczęściej oczekuje się ok. 2 miesięcy, choć w pojedynczych przypadkach może to trwać nieco dłużej. Decyzja o warunkach zabudowy może być zmieniona – każda zmiana wymaga zgromadzenia pełnej dokumentacji. Obie strony muszą być poinformowane o planowanych poprawkach.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami