Środek zapobiegawczy

Środek zapobiegawczy

Z początkiem wiosny, po ustąpieniu mrozów, pęknięcie zwiera się i zostaje pokryte przez nowy słój drewna, który w tym miejscu jest nieco szerszy wskutek intensywnego odkładania się tkanki przyrannej. Często jednak w ciągu następnej zimy, przy mniejszym mrozie, nowoutworzony słój zostaje rozerwany w tym samym miejscu (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy kolejnym powtarzaniu się tego zjawiska w ciągu następnych lat powstaje na pniu podłużna narośl; wewnątrz niej występuje zwykle zgnilizna, spowodowana przez grzyby, których zarodniki wniknęły przez pęknięcie do środka pnia. Narośl taka nosi nazwę listwy mrozowej.

Ostatecznie łączą się tutaj trzy wady: pęknięcie, zniekształcenie pnia i lokalna zgnilizna. Ujemny wpływ tych dwu ostatnich wad jest zazwyczaj większy od wpływu samego pęknięcia, wobec czego listwy mrozowe uważa się za dużą wadę; niepożądane są one zwłaszcza w drewnie łuszczarskim, w którym obwodowa warstwa stanowi najbardziej wartościowy
materiał użytkowy. Szczególnie ujemny wpływ wywierają pęknięcia przebiegające spiralnie wskutek skrętu włókien.
Sposób pomiaru pęknięcia mrozowego jest zależny od rodzaju sortymentu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najczęściej podaje się jego głębokość i szerokość w mierze liniowej lub w ułamku średnicy drewna okrągłego; według normy PN-54/D-01000 wymiar pęknięcia w drewnie tartacznym określa się grubością tarcicy
rdzeniowej, w której daje się ono zamknąć na przekroju poprzecznym. Długość pęknięcia podaje się w metrach lub w ułamku długości sortymentu.

Pęknięcia z przesycha- n i a (pęknięcia desorpcyjne) - są to pęknięcia rozpoczynające się w obwodzie lub na czole drewna okrągłego i zwężające się w głąb ku rdzeniowi. Pęknięcia te przebiegają zawsze w kierunku promieniowym; dlatego nazywa się je również pęknięciami promieniowymi. Są one następstwem naprężeń rozciągających, działających stycznie do powierzchni słojów w zewnętrznej części drewna okrągłego lub tarcicy (uprawnienia budowlane).

Pęknięcia promieniowe płytkie

Naprężenia te powstają wskutek skurczu zewnętrznej, szybciej wysychającej strefy drewna, która podlega rozciąganiu przez bardziej wilgotne i mniej kurczące się warstwy wewnętrzne. Do powstawania pęknięć promieniowych przyczynia się również fakt, że kurczliwość drewna w kierunku stycznym jest większa niż w kierunku promieniowym. Pęknięcia tego rodzaju rozpoczynają się zawsze w miejscu najszybciej wysychającym (zwykle na obwodzie, przy czole kłody) i powiększają się w miarę dalszego wysychania, sięgając niekiedy do rdzenia (program egzamin ustny).
Środek zapobiegawczy stanowi przecieranie drewna w ciągu krótkiego czasu od ścinki, składowanie wodne lub wilgotne składowanie lądowe (zraszanie stosów).

Celem ochrony przed pękaniem przy suchym składowaniu lądowym drewno liściaste składuje się w korze, a czoła kłód powleka się utrudniającą parowanie powłoką. W ostatnich latach rozpoczęto badania nad suchym składowaniem drewna iglastego w korze; ostateczne wyniki nie są jeszcze znane (opinie o programie). Wbijanie w czoła kłód kształtek stalowych
o kształcie litery S nie prowadzi do celu, gdyż siły działające na kształtki powodują ich odkształcenie lub pękanie.

Wpływ pęknięć zewnętrznych na jakość drewna zależy przede wszystkim od wymiarów pęknięć. Poza tym umożliwiają one zarodnikom grzybów dostęp do wnętrza drewna, co zwiększa możliwość powstawania zgnilizny.
Długość i maksymalną głębokość pęknięcia podaje się w centymetrach lub w ułamkach odpowiednich wymiarów sortymentu (segregator aktów prawnych).
Pęknięcia promieniowe płytkie, czyli tzw. pęknięcia siatkowe, mające głębokość kilku milimetrów, powstają na czołach i na obwodzie okorowanego drewna okrągłego, wystawionego na bezpośrednie nasłonecznienie; tworzą one siatkowaty rysunek na powierzchni drewna.

Pęknięcia tego rodzaju zwane są również pęknięciami słonecznymi. Nie mają one większego znaczenia, gdyż płytko spękana, zewnętrzna warstwa drewna odpada w czasie dalszej obróbki; pęknięcia płytkie nie obniżają też wytrzymałości sortymentów okrągłych (słupy teletechniczne, kopalniaki itp.) (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !